Dokument & lagar (107 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2009/10:42

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:42 DATUM 2010-09-10 TID 09.30-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Subsidiaritetsprövning av förslag rörande översättningsarrangemang för Europeiska unionens patent Behandlades fråga om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag KOM2010 350 till rådets förordning

2010-09-10

Näringsutskottets protokoll 2009/10:41

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:41 DATUM 2010-06-15 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 40. 2 Förändrat uppdrag för Sveaskog AB Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:169 om förändrat uppdrag för Sveaskog AB och

2010-06-15

Näringsutskottets protokoll 2009/10:40

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:40 DATUM 2010-06-03 TID 09.30-09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 39. 2 Företagsutveckling statliga insatser för finansiering och rådgivning Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:148 om

2010-06-03

Näringsutskottets protokoll 2009/10:39

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:39 DATUM 2010-05-27 TID 09.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 38. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, lämnade information dels inför TTE-rådets möte

2010-05-27

Näringsutskottets protokoll 2009/10:38

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:38 DATUM 2010-05-25 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 37. 2 Övertagande från miljö- och jordbruksutskottet av förslag till ändring i kärntekniklagen Utskottet beslutade att från miljö- och jordbruksutskottet

2010-05-25

Näringsutskottets protokoll 2009/10:37

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:37 DATUM 2010-05-20 TID 09.30-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 36. 2 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:179 om förtydligande av uppdraget

2010-05-20

Näringsutskottets protokoll 2009/10:36

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:36 DATUM 2010-05-18 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 35. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådets

2010-05-18

Näringsutskottets protokoll 2009/10:35

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35 DATUM 2010-05-06 TID 09.30-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 34. 2 Subsidiaritetsprövning av förslag rörande europeisk statistik om turism Utskottet fortsatte behandlingen av subsidiaritetsprövning av

2010-05-06

Näringsutskottets protokoll 2009/10:34

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM 2010-05-04 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 33. 2 Beslut om tystnadsplikt i utskottet Utskottet beslutade om tystnadsplikt enligt 4 kap. 17 riksdagsordningen för de upplysningar som

2010-05-06

Näringsutskottets protokoll 2009/10:33

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM 2010-04-29 TID 09.30-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 32. 2 Vissa metrologifrågor Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:163 om vissa metrologifrågor. Utskottet fattade beslut

2010-04-29

Näringsutskottets protokoll 2009/10:32

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM 2010-04-27 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 31. 2 Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatssystemet Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:133 om höjt mål och

2010-04-27

Näringsutskottets protokoll 2009/10:31

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM 2010-04-20 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 30. 2 Genomförande av direktiv om förnybar energi Utskottet behandlade proposition 2009/10:128 om genomförande av direktiv om förnybar energi.

2010-04-20

Näringsutskottets protokoll 2009/10:30

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM 2010-04-15 TID 09.30-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 29. 2 Effektreserven i framtiden Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:113 om effektreserven i framtiden och motioner. Utskottet

2010-04-15

Näringsutskottets protokoll 2009/10:29

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM 2010-04-08 TID 09.30-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 28. 2 Beslut om tystnadsplikt i utskottet Utskottet beslutade om tystnadsplikt enligt 4 kap. 17 riksdagsordningen för de upplysningar som

2010-04-08

Näringsutskottets protokoll 2009/10:28

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-03-25 TID 09.30-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 27. 2 Information från Regelrådet Ordförande Stig von Bahr och kanslichef Christina Fors, Regelrådet, lämnade information om Regelrådets

2010-03-25

Näringsutskottets protokoll 2009/10:27

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-03-23 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 26. 2 Beslut om trafikutskottets närvaro Utskottet beslutade medge att företrädare för trafikutskottet får närvara vid utskottets nästa punkt

2010-03-23

Näringsutskottets protokoll 2009/10:26

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-03-18 TID 09.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 25. 2 Information från Industrifonden Verkställande direktör Claes de Neergaard, Industrifonden, lämnade information om Industrifondens verksamhet.

2010-03-18

Näringsutskottets protokoll 2009/10:25

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-03-11 TID 09.30-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 24. 2 Vissa mineralpolitiska frågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa mineralpolitiska frågor. Utskottet fattade beslut

2010-03-11

Näringsutskottets protokoll 2009/10:24

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-03-09 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 23. 2 Vissa ändringar i lagen om ekodesign Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:93 om vissa ändringar i lagen om ekodesign.

2010-03-09

Näringsutskottets protokoll 2009/10:23

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-03-04 TID 09.30-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 22. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, lämnade information inför TTE-rådets möte

2010-03-04