Dokument & lagar (1 762 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:21

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM 2007-05-24 TID 09.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Eva Nordlund och Gunni Öhlund, Valideringsdelegationen, informerar om sin verksamhet. 2 Information Elin Rosenberg, Pelle Rödin och Jennie Zetterström, Sveriges förenade studentkårer,

2007-05-24

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:20

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM 2007-05-15 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:19 justeras. 2 Justering av förslag till betänkande Utskottet behandlar slutligt proposition 2006/07:69 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan

2007-05-15

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:19

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19 DATUM 2007-05-10 TID 09.00-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Peter Honeth, med medarbetarna Bodil Bergman, Peter Johansson och Britt-Marie Tygård, utbildningsdepartementet informerar om EU:s grönbok om europeiskt forskningsområde,

2007-05-10

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM 2007-04-26 TID 09.00-10.40 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utfrågning Utskottet ordnar en öppen utfrågning om svenska för invandrare i Skandiasalen. Programmet för utfrågningen bifogas som bilaga 2. Beträffande externa deltagare i utfrågningen

2007-04-26

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17 DATUM 2007-04-19 TID 09.00-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Styrelseordförande Britt-Marie Danestig och föreståndare Anders Karlqvist, Polarforskningssekretariatet, informerar om sin verksamhet. 2 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:16

2007-04-19

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM 2007-04-17 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:14 och 15 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av betänkande Utskottet behandlar Styrelsen

2007-04-17

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:15 DATUM 2007-04-12 TID 09.00-10.45 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utfrågning Utskottet ordnar en öppen utfrågning om mobbning i förstakammarsalen. Programmet för utfrågningen bifogas som bilaga 2. Beträffande externa deltagare i utfrågningen se

2007-04-12

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:14 DATUM 2007-03-27 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:13 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Yttrande till socialutskottet Socialutskottet har berett

2007-03-27

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13 DATUM 2007-03-15 TID 09.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Ingenjörsvetenskapsakademien IVAPer Storm och Thomas Malmer presenterar IVA:s verksamhet inom utbildning och forskning. 2 Uppvaktning Nationellt centrum för flexibelt lärande

2007-03-15

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:12

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:12 DATUM 2007-03-01 TID 09.00-09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:12 justeras. 2 Justering av förslag till betänkande Utskottet behandlar slutligt motionsyrkanden om studiestöd jfr 5 prot. nr 7Utskottet fattar beslut

2007-03-01

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:11

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:11 DATUM 2007-02-22 TID 09.00-09.50 10.00-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning SACO:s studentråd, ordförande Eva Westerberg, Mia Sand, Stockholms studentkår, Mikaela Staaf, SACO och Susanna Hansson, Uppsala Studentkår presenterar rapport om studenten

2007-02-22

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:10

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:10 DATUM 2007-02-20 TID 11.00-12.00 12.05-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Statsrådet Jan Björklund och statssekreterare Bertil Östberg informerar om aktuella frågor. 2 Information Statsrådet Lars Leijonborg, Therese Wallqvister och Sara Bringle

2007-02-20

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:9

UTBILDNINGSUTSKOTTET uf0422aa utskottspublicering.dot Lars Brink 2 0 2007-02-14T12:36:00Z 2007-02-22T15:32:00Z 2007-02-22T15:32:00Z 4 670 3552 Sveriges Riksdag 145920 29 8 4214 9.2720 5A3983D7-F034-4020-B9F2-9D45B7A379E1 Protokoll utskottsdokument Utbildningsutskottet 2007-02-15 Protokoll utskottssammanträde

2007-02-15

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:8 DATUM 2007-01-25 TID 09.00-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:7 justeras. 2 Ärendebehandling Utskottet behandlar motionsyrkanden om förskolan FPM-UbU7,nämligen 2006/07:Ub204 s2006/07:Ub214 fp2006/07:Ub215 fp

2007-01-25

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:7 DATUM 2007-01-18 TID 09.00-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:6 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Ärendebehandling Utskottet behandlar motionsyrkanden om högskolan FPM-UbU4,nämligen

2007-01-18

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:6 DATUM 2006-11-30 TID 09.00-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Universitetskansler Sigbrit Franke, Högskoleverket, presenterar utredning om lärarutbildningen. 2 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:5 justeras. 3 Anmälningar Kanslichefen

2006-11-30

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:5 DATUM 2006-11-28 TID 11.00-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:4 justeras. 2 Överlämnade av motion till försvarsutskottet Utskottet beslutar under förutsättning av berört utskotts medgivande att överlämna motion

2006-11-28

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:4

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:4 DATUM 2006-11-16 TID 09.00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:3 justeras. 2 Justering av förslag till betänkande Utskottet behandlar slutligt proposition 2006/07:1 Budget-propositionen för 2007, utgiftsområde

2006-11-16

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:3

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:3 DATUM 2006-11-14 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:2 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Mottagande av motion från kulturutskottet Kulturutskottet

2006-11-14

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:2

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:2 DATUM 2006-11-09 TID 09.00-09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:1 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Överlämnade av motion till socialutskottet Utskottet beslutar

2006-11-09