Dokument & lagar (3 197 träffar)

Yttrande 2009/10:UbU2y

2009/10:UbU2y Vårtilläggsbudget för 2010 Utbildningsutskottets yttrande 2009/10:UbU2y Vårtilläggsbudget för 2010 Till finansutskottet Finansutskottet har den 4 maj 2010 beslutat att ge utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över Vårtilläggsbudget för 2010 prop. 2009/10:99 samt motioner i de delar som berör

2010-05-24

Yttrande 2009/10:UbU2y (pdf, 16 kB)

Yttrande 2009/10:UbU1y

2009/10:UbU1y 2010 års ekonomiska vårproposition Utbildningsutskottets yttrande 2009/10:UbU1y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 4 maj 2010 att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över 2010 års ekonomiska vårproposition prop. 2009/10:100 samt motioner i

2010-05-21

Yttrande 2009/10:UbU1y (pdf, 39 kB)

Yttrande 2009/10:UU3y

2009/10:UU3y Kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet Utrikesutskottets yttrande 2009/10:UU3y Kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 18 maj 2010 prot. 2009/10:33 5 att bereda bl.a. utrikesutskottet

2010-06-01

Yttrande 2009/10:UU3y (pdf, 28 kB)

Yttrande 2009/10:UU2y

2009/10:UU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Utrikesutskottets yttrande 2009/10:UU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet anmodade den 23 mars samtliga andra utskott att, i de delar som faller inom

2010-05-05

Yttrande 2009/10:UU2y (pdf, 33 kB)

Yttrande 2009/10:UU1y

2009/10:UU1 Utrikesförvaltningen Utrikesutskottets yttrande 2009/10:UU1 Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sammanträde den 13 oktober 2009 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen 2009/10:1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse jämte

2009-10-27

Yttrande 2009/10:UU1y (pdf, 62 kB)

Yttrande 2009/10:TU5y

2009/10:TU5y 2010 års ekonomiska vårproposition Trafikutskottets yttrande 2009/10:TU5y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har den 4 maj 2010 berett trafikutskottet tillfälle att senast den 25 maj 2010 yttra sig över 2010 års ekonomiska vårproposition prop. 2009/10:100 och den motion

2010-05-25

Yttrande 2009/10:TU5y (pdf, 83 kB)

Yttrande 2009/10:TU4y

2009/10:TU4y Vårtilläggsbudget för 2010 Trafikutskottets yttrande 2009/10:TU4y Vårtilläggsbudget för 2010 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 4 maj 2010 att bereda övriga berörda utskott tillfälle att senast den 25 maj 2010 yttra sig över Vårtilläggsbudget för 2010 prop. 2009/10:99 med motion, i de delar

2010-05-25

Yttrande 2009/10:TU4y (pdf, 67 kB)

Yttrande 2009/10:TU3y

2009/10:TU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Trafikutskottets yttrande 2009/10:TU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse

2010-04-20

Yttrande 2009/10:TU3y (pdf, 41 kB)

Yttrande 2009/10:TU2y

2009/10:TU2y Luftfartens lagar Trafikutskottets yttrande 2009/10:TU2y Luftfartens lagar Till civilutskottet Civilutskottet har den 3 mars 2010 berett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2009/10:95 Luftfartens lagar och de med anledning av propositionen väckta motionerna. Två motioner har väckts

2010-04-20

Yttrande 2009/10:TU2y (pdf, 34 kB)

Yttrande 2009/10:TU1y

2009/10:TU1y EU 2020 Trafikutskottets yttrande 2009/10:TU1y EU 2020 Till finansutskottet Finansutskottet har den 9 februari 2010 gett bl.a. trafikutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsdokument KOM2009 647 slutlig Samråd om framtidsstrategin EU 2020 samt över kommissionens kommande meddelande om

2010-03-09

Yttrande 2009/10:TU1y (pdf, 44 kB)

Yttrande 2009/10:SoU5y

2009/10:SoU5y 2010 års ekonomiska vårproposition Socialutskottets yttrande 2009/10:SoU5y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 4 maj 2010 att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 2010 års ekonomiska vårproposition prop. 2009/10:100 och motion Fi15 av Mona

2010-05-26

Yttrande 2009/10:SoU5y (pdf, 39 kB)

Yttrande 2009/10:SoU4y

2009/10:SoU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2009 Socialutskottets yttrande 2009/10:SoU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2009 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 29 april 2010 beslutat bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att avge yttrande över regeringens skrivelse 2009/10:150 Årsboken

2010-05-06

Yttrande 2009/10:SoU4y (pdf, 27 kB)

Yttrande 2009/10:SoU3y

2009/10:SoU3y Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare Socialutskottets yttrande 2009/10:SoU3y Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare Till civilutskottet Civilutskottet har den 8 april 2010 beslutat att bereda justitieutskottet och socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2009/10:142

2010-04-29

Yttrande 2009/10:SoU3y (pdf, 42 kB)

Yttrande 2009/10:SoU2y

2009/10:SoU2y Barn under 15 år som misstänks för brott Socialutskottets yttrande 2009/10:SoU2y Barn under 15 år som misstänks för brott Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 8 april 2010 att bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2009/10:105 Barn under 15 år som misstänks för

2010-04-22

Yttrande 2009/10:SoU2y (pdf, 33 kB)

Yttrande 2009/10:SoU1y

2009/10:SoU1 Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Socialutskottets yttrande 2009/10:SoU1 Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet har den 24 september 2009 beslutat att bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att avge yttrande över

2009-10-28

Yttrande 2009/10:SoU1y (pdf, 63 kB)

Yttrande 2009/10:SkU4y

2009/10:SkU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Skatteutskottets yttrande 2009/10:SkU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har gett skatteutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över

2010-04-28

Yttrande 2009/10:SkU4y (pdf, 32 kB)

Yttrande 2009/10:SkU3y

2009/10:SkU3y 2010 års ekonomiska vårproposition Skatteutskottets yttrande 2009/10:SkU3y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har gett övriga utskott tillfälle att yttra sig över förslagen i 2010 års ekonomiska vårproposition och motion Fi15 av Mona Sahlin m.fl. s, v, mpSammanfattning

2010-06-01

Yttrande 2009/10:SkU3y (pdf, 224 kB)

Yttrande 2009/10:SkU2y

2009/10:SkU2 Ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Skatteutskottets yttrande 2009/10:SkU2 Ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Till finansutskottet Finansutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 och de motioner

2009-11-05

Yttrande 2009/10:SkU2y (pdf, 74 kB)

Yttrande 2009/10:SkU1y

2009/10:SkU1 Skattefrågor i budgetpropositionen för 2010 Skatteutskottets yttrande 2009/10:SkU1 Skattefrågor i budgetpropositionen för 2010 Till finansutskottet Finansutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 och de motioner som behandlas i

2009-11-05

Yttrande 2009/10:SkU1y (pdf, 365 kB)

Yttrande 2009/10:SfU5y

2009/10:SfU5y 2010 års ekonomiska vårproposition Socialförsäkringsutskottets yttrande 2009/10:SfU5y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda socialförsäkringsutskottet tillfälle att avge yttrande över de delar av 2010 års ekonomiska vårproposition prop. 2009/10:100

2010-06-02

Yttrande 2009/10:SfU5y (pdf, 60 kB)