Dokument & lagar (454 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-03-10 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från TCO Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, och Lisa Wärn, kommunikationschef, informerade om TCO:s verksamhet och aktuella frågor. 2 Integration AU6 Utskottet

2016-03-10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-02-11 TID 10.0010.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenska ESF-rådet Rådet för Europeiska socialfonden Generaldirektör Lars Lööw informerade om Svenska ESF-rådets verksamhet och aktuella frågor. 2 Skärpta åtgärder

2016-02-11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-02-02 TID 11.0011.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rådsslutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt och den gemensamma sysselsättningsrapporten Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet,

2016-02-02

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-28 TID 10.0010.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Tillförordnad enhetschef Nina Gustafsson Åberg, projektledare Erik Trollius och revisor Fredrik Bonander informerade om Riks-revisionens rapport

2016-01-28

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-01-21 TID 10.00 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Arbetslöshetskassornas Samorganisation SO Ordföranden Harald Petersson informerade om SO:s verksamhet och aktuella frågor. 2 Ett gemensamt ansvar för mottagande

2016-01-21

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2016-01-19 TID 11.00 11.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Inspektionen för arbetslöshets- försäkringen IAF Generaldirektör Jan-Olof Dahlgren informerade om IA F:s verksamhet och aktuella frågor. Vid informationen närvarade

2016-01-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2016-01-14 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Medlingsinstitutet Generaldirektör Carina Gunnarsson informerade om Medlingsinstitutets verksamhet och aktuella frågor. 2 Ett gemensamt ansvar för mottagande av

2016-01-14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:12

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2015-12-03 TID 10.0010.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv och motioner. Utskottet justerade

2015-12-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:11

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2015-11-26 TID 10.0010.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering AU1 Utskottet fortsatte behandlingen av propositionen 2015/16:1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares

2015-11-26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:10

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2015-11-19 TID 10.0010.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att en politisk sekreterare från varje parti samt en tjänsteman från EU-nämndens kansli fick närvara under informationen från EU-kommissionen.

2015-11-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:9

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9 DATUM 2015-11-10 TID 11.0012.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Aktuella jämställdhetsfrågor Regeringen, företrädd av statsrådet Åsa Regnér, informerade om aktuella jämställdhetsfrågor. Vid informationen närvarade även tjänstemän från Socialdepartementet.

2015-11-10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:8

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 2015-11-05 TID 10.0010.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering AU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares

2015-11-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:7

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2015-11-03 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet,

2015-11-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:6

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-10-22 TID 10.00-10.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv m.m. AU1y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till

2015-10-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:5

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 2015-10-15 TID 10.00-10.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv m.m. Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet

2015-10-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:4

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-10-13 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Arbetsförmedlingen Generaldirektör Mikael Sjöberg informerade om aktuella frågor inom Arbetsförmedlingens verksamhet. 2 3 4 Förslaget om anti-diskrimineringsdirektiv

2015-10-13

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:3

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-10-01 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Statistiska Centralbyrån Enhetschefen Magnus Sjöström med medarbetare informerade om arbetsmarknadsläget. 2 Utbildningsstödet till varslade vid Volvo Cars AU3 Utskottet

2015-10-01

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:2

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-09-29 TID 11.0012.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från regeringen Regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor. Vid informationen närvarade även tjänstemän

2015-09-29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:1

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-17 TID 10.00-11.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om aktuell granskningsrapport Riksrevisionen genom riksrevisor Susanne Ackum med medarbetare informerade om rapporten Nyanländas etablering är statens insatser effektiva

2015-09-17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:36

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36 DATUM 2015-08-25 TID 09.00-09.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rådsslutsatser om en ny agenda om hälsa och säkerhet i arbetslivet för att skapa bättre arbetsvillkor Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson,

2015-08-25