Dokument & lagar (94 174 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2020-10-30

Proposition 2020/21:44

Regeringens proposition 2020/21:44 Kompletterande bestämmelser med anledning av Prop. den nya EU-förordningen om spritdrycker och 2020/21:44 EU:s tillträde till Genèveakten Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2020 Stefan Löfven Jennie Nilsson Näringsdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: MJU
Sista motionsdag: 2020-11-18

Proposition 2020/21:44 (pdf, 506 kB)

Proposition 2020/21:43

En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning Regeringens proposition 2020/21:43 En anpassning av bestämmelser om Prop. kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya 2020/21:43 kontrollförordning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober


Utskottsberedning: MJU
Sista motionsdag: 2020-11-18

Proposition 2020/21:43 (pdf, 5161 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM23 : COM(2020) 613

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM23 Förordning om hantering av 2020/21:FPM23 krissituationer och force majeure på migrations- och asylområdet Justitiedepartementet 2020-10-28 Dokumentbeteckning COM2020 613 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hantering av krissituationer och force

2020-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM23 : COM(2020) 613 (doc, 279 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM23 : COM(2020) 613 (pdf, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM21 : COM(2020) 611

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM21 Ändrat förslag till 2020/21:FPM21 asylprocedurförordning Justitiedepartementet 2020-10-28 Dokumentbeteckning COM2020 611 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd och om upphävande

2020-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM21 : COM(2020) 611 (doc, 322 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM21 : COM(2020) 611 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM20 : COM(2020) 610

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM20 Förordning om asyl- och 2020/21:FPM20 migrationshantering Justitiedepartementet 2020-10-28 Dokumentbeteckning COM2020 610 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om asyl- och migrationshantering, samt tillägg till Rådets direktiv 2003/109/EG om varaktigt

2020-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM20 : COM(2020) 610 (doc, 279 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM20 : COM(2020) 610 (pdf, 71 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM19 : COM(2020) 609

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM19 Meddelande om en ny migrations- och 2020/21:FPM19 asylpakt Justitiedepartementet 2020-10-28 Dokumentbeteckning COM2020 609 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om en ny migrations-

2020-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM19 : COM(2020) 609 (doc, 364 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM19 : COM(2020) 609 (pdf, 90 kB)

Proposition 2020/21:42

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Regeringens proposition 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv Prop. till EU:s vapendirektiv 2020/21:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2020 Stefan Löfven Mikael Damberg Justitiedepartementet

Sista motionsdag: 2020-11-18

Proposition 2020/21:42 (pdf, 1590 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM18 : COM(2020) 578

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM18 Rapport om genomförandet av EU:s 2020/21:FPM18 makroregionala strategier Arbetsmarknadsdepartementet, Statsrådsberedningen 2020-10-27 Dokumentbeteckning COM2020 578 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2020-10-27

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM18 : COM(2020) 578 (doc, 349 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM18 : COM(2020) 578 (pdf, 69 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM17 : COM(2020) 579, COM(2020) 577

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM17 Förordning om det europeiska 2020/21:FPM17 gemensamma luftrummet Infrastrukturdepartementet 2020-10-27 Dokumentbeteckning COM2020 579 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av det europeiska gemensamma luftrummet omarbetning COM2020

2020-10-27

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM17 : COM(2020) 579, COM(2020) 577 (doc, 350 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM17 : COM(2020) 579, COM(2020) 577 (pdf, 99 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM16 : COM(2020) 595

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM16 Förordning om digital operativ 2020/21:FPM16 motståndskraft i den finansiella sektorn Finansdepartementet 2020-10-26 Dokumentbeteckning COM2020 595 Förslag till EU-parlamentets och rådets förordning om digital operativ motståndskraft i den finansiella sektorn och

2020-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM16 : COM(2020) 595 (doc, 362 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM16 : COM(2020) 595 (pdf, 128 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM15 : COM(2020) 593, COM(2020) 594

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM15 Marknader för kryptotillgångar och en 2020/21:FPM15 pilotregim för distribuerad databasteknik Finansdepartementet 2020-10-26 Dokumentbeteckning COM2020 593 Proposal for a Regulation on Markets in Crypto-assets, and amending Directive EU 2019/1937 COM2020 594 Proposal

2020-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM15 : COM(2020) 593, COM(2020) 594 (doc, 361 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM15 : COM(2020) 593, COM(2020) 594 (pdf, 143 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM14 : COM(2020) 592

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM14 EU-strategi för massbetalningar 2020/21:FPM14 Finansdepartementet 2020-10-26 Dokumentbeteckning COM2020 592 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en EU-strategi för massbetalningar

2020-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM14 : COM(2020) 592 (doc, 408 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM14 : COM(2020) 592 (pdf, 115 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM13 : COM(2020) 591 final, Tidigare faktapromemorior:

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM13 En strategi för digitalisering av 2020/21:FPM13 finanssektorn i EU Finansdepartementet 2020-10-26 Dokumentbeteckning COM2020 591 final Meddelande från kommissionen till Europarlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om en

2020-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM13 : COM(2020) 591 final, Tidigare faktapromemorior: (doc, 323 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM13 : COM(2020) 591 final, Tidigare faktapromemorior: (pdf, 105 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM12 : COM(2020) 590 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM12 En kapitalmarknadsunion för människor FPM12 och företag en ny handlingsplan Finansdepartementet 2020-10-26 Dokumentbeteckning COM2020 590 final Meddelande från kommissionen till Europarlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén

2020-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM12 : COM(2020) 590 final (doc, 391 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM12 : COM(2020) 590 final (pdf, 133 kB)

Departementsserien 2020:21

ds 2020 21 Ds 2020:21 Swedens seventh national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management Swedens implementation of the obligations of the Joint Convention SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts

2020-10-26

Departementsserien 2020:21 (pdf, 15996 kB)

Skrivelse 2020/21:31

Regeringens skrivelse 2020/21:31 Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter Skr. nekad sjukpenning 2020/21:31 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen


Utskottsberedning: Socialförsäkringsutskottet Sista motionsdag: 2020-11-09

Skrivelse 2020/21:31 (pdf, 239 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM11 : KOM (2020) 565

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM11 En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan 2020/21:FPM11 mot rasism 2020-2025 Arbetsmarknadsdepartementet 2020-10-23 Dokumentbeteckning KOM 2020 565 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén

2020-10-23

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM11 : KOM (2020) 565 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM11 : KOM (2020) 565 (pdf, 79 kB)

Proposition 2020/21:41

Regeringens proposition 2020/21:41 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att Prop. underlätta genomförandet av bolags- och 2020/21:41 föreningsstämmor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: CU
Sista motionsdag: 2020-11-06

Proposition 2020/21:41 (pdf, 242 kB)

Proposition 2020/21:38

Regeringens proposition 2020/21:38 Förlängning av lagen om tillfälliga Prop. smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020/21:38 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Lagen 2020:526


Utskottsberedning: 2020/21:SoU6
Sista motionsdag: 2020-11-09

Proposition 2020/21:38 (pdf, 245 kB)