Dokument & lagar (328 965 träffar)

Riksdagsskrivelse 2020/21:14

Riksdagsskrivelse 2020/21:14 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU3 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 september 2020 Andreas Norlén Claes

2020-09-30

Riksdagsskrivelse 2020/21:14 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:14 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:13

Riksdagsskrivelse 2020/21:13 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU3 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 september 2020 Andreas Norlén Claes

2020-09-30

Riksdagsskrivelse 2020/21:13 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:13 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:12

Riksdagsskrivelse 2020/21:12 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU2 Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 september 2020 Andreas Norlén Claes

2020-09-30

Riksdagsskrivelse 2020/21:12 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:12 (pdf, 49 kB)

Skrivelse 2020/21:10

Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i


Utskottsberedning: Socialförsäkringsutskottet Sista motionsdag: 2020-10-15

Motion 2020/21:736 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:736 av Josef Fransson SD Integritet på nätet och nätjättarnas växande makt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda regleringar på nätföretag med monopolliknande ställning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig

2020-09-30

Motion 2020/21:736 av Josef Fransson (SD) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:736 av Josef Fransson (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:735 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:735 av Ali Esbati m.fl. V Arbetsmiljö och arbetstid 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3En bättre arbetsmiljö för ett mänskligare arbetsliv 3.1Företagshälsovård åt alla arbetstagare 3.2Lag mot mobbning i arbetslivet 3.3Motverka sexuella trakasserier

2020-09-30

Motion 2020/21:735 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 113 kB) Motion 2020/21:735 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 153 kB)

Motion 2020/21:734 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:734 av Yasmine Eriksson m.fl. SD Ändamålsenlig kemikaliepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetet med att reglera kemikaliers användning måste präglas av evidensbaserad forskning, rimliga överväganden mellan för- och nackdelar

2020-09-30

Motion 2020/21:734 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) (docx, 80 kB) Motion 2020/21:734 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) (pdf, 100 kB)

Motion 2020/21:733 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:733 av Mats Nordberg m.fl. SD Politik för värnad och stärkt äganderätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att systemen för ersättning i samband med brukandebegränsningar av mark behöver utredas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2020-09-30

Motion 2020/21:733 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (docx, 104 kB) Motion 2020/21:733 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (pdf, 154 kB)

Motion 2020/21:732 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:732 av Martin Kinnunen m.fl. SD Ett resurseffektivt samhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera arbetet inom EU-samarbetet vad gäller standarder för förpackningsmaterial och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2020-09-30

Motion 2020/21:732 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:732 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)

Motion 2020/21:731 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:731 av Runar Filper m.fl. SD Svenskt fiske och vattenbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta offentliga institutioner prioritera svenskfångad fisk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

2020-09-30

Motion 2020/21:731 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 101 kB) Motion 2020/21:731 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 120 kB)

Motion 2020/21:730 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:730 av Staffan Eklöf m.fl. SD Svenska livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett importförbud för animalieprodukter där djur utsatts för ett systematiskt onödigt lidande som väsentligt strider mot svensk djurskyddslagstiftning

2020-09-30

Motion 2020/21:730 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) (docx, 96 kB) Motion 2020/21:730 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) (pdf, 114 kB)

Motion 2020/21:729 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:729 av Mats Nordberg m.fl. SD En skogspolitik för lönsamt brukande och biologisk mångfald Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att behålla och utveckla den svenska modellen för skogsbruk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2020-09-30

Motion 2020/21:729 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (docx, 120 kB) Motion 2020/21:729 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (pdf, 213 kB)

Motion 2020/21:728 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:728 av Martin Kinnunen m.fl. SD Marin miljö och vattenvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med att återställa Östersjön mot bakgrund av de senaste decenniernas hårda miljöbelastning och tillkännager detta för

2020-09-30

Motion 2020/21:728 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 80 kB) Motion 2020/21:728 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Motion 2020/21:727 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:727 av Martin Kinnunen m.fl. SD En effektiv klimatpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det globala perspektivet inom klimatarbetet bör ges en central plats och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det

2020-09-30

Motion 2020/21:727 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 102 kB) Motion 2020/21:727 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 134 kB)

Motion 2020/21:726 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:726 av Runar Filper m.fl. SD Kulturarv och miljöer i fädernas bygder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Jordbruksverket tillsammans med andra myndigheter i högre grad än i dag bör verka för att bevara och utveckla hag- och betesmarkerna

2020-09-30

Motion 2020/21:726 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 92 kB) Motion 2020/21:726 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)

Motion 2020/21:725 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:725 av Runar Filper m.fl. SD Jakt, viltvård och tradition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om motionen om att återta makten över jakt- och viltvård från EU och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

2020-09-30

Motion 2020/21:725 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 99 kB) Motion 2020/21:725 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 145 kB)

Motion 2020/21:724 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:724 av Staffan Eklöf m.fl. SD Det svenska jordbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga berörda myndigheter ska genomföra EU-direktiv och tillämpa EU-förordningar på ett sätt som ger så goda konkurrensförutsättningar som möjligt

2020-09-30

Motion 2020/21:724 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) (docx, 115 kB) Motion 2020/21:724 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) (pdf, 178 kB)

Motion 2020/21:723 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:723 av Yasmine Eriksson m.fl. SD Ett starkare djurskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bevara och utveckla svensk animalieproduktion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

2020-09-30

Motion 2020/21:723 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) (docx, 93 kB) Motion 2020/21:723 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) (pdf, 114 kB)

Motion 2020/21:722 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:722 av Runar Filper m.fl. SD Bekämpning av ekoterrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Polismyndigheten ska åläggas att ta ett nationellt helhetsansvar för att kartlägga, bekämpa och lagföra de individer och organisationer som ägnar

2020-09-30

Motion 2020/21:722 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 91 kB) Motion 2020/21:722 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:721 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:721 av Tobias Andersson m.fl. SD Ökad flexibilitet för egenföretagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa åldersgränsen för egenföretagare och möjliggöra att efter 55 års ålder fritt ändra karenstid i sjukförsäkringen och tillkännager

2020-09-30

Motion 2020/21:721 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:721 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)