Dokument & lagar (41 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2005/06:38

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:38 DATUM 2006-06-01 TID 08.30 08.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 36 och 37. 2 Förnybar el med gröna certifikat Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:154 om förnybar el med gröna certifikat

2006-06-01

Näringsutskottets protokoll 2005/06:37

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:37 DATUM 2006-05-19 TID 08.30 08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 35. 2 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:127 om forskning och ny

2006-05-19

Näringsutskottets protokoll 2005/06:36

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:36 DATUM 2006-05-18 TID 08.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll offentlig utfrågning om elmarknaden. Program för utfrågningen framgår av bilaga 2. Vid protokollet Justeras NÄRINGSUTSKOTTET NÄRVAROFÖRTECKNING Bilaga

2006-05-18

Näringsutskottets protokoll 2005/06:36

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:36 DATUM 2006-05-18 TID 08.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll offentlig utfrågning om elmarknaden. Program för utfrågningen framgår av bilaga 2. Vid protokollet Justeras NÄRINGSUTSKOTTET NÄRVAROFÖRTECKNING Bilaga

2006-05-18

Näringsutskottets protokoll 2005/06:35

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:35 DATUM 2006-05-16 TID 11.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 34. 2 Yttrande till finansutskottet Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:100 2006 års

2006-05-16

Näringsutskottets protokoll 2005/06:34

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:34 DATUM 2006-05-11 TID 09.30 10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 33. 2 Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden, m.m. Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:158 om åtgärder

2006-05-11

Näringsutskottets protokoll 2005/06:33

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:33 DATUM 2006-05-09 TID 11.00 12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 32. 2 Vissa konkurrenspolitiska frågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa konkurrenspolitiska frågor. Utskottet fattade

2006-05-09

Näringsutskottets protokoll 2005/06:32

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:32 DATUM 2006-05-02 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 31. 2 Statens stöd till regional projektverksamhet Utskottet fortsatte behandlingen av Riksrevisionens styrelses redogörelse 2005/06:RRS18

2006-05-02

Näringsutskottets protokoll 2005/06:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:31 DATUM 2006-04-27 TID 09.30 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 30. 2 Konsumentverkets rapport om landsbygdsbutiker Ställföreträdande generaldirektör Bertil Elenius och enhetschef Maria Gustafsson, Konsumentverket, lämnade

2006-04-27

Näringsutskottets protokoll 2005/06:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:30 DATUM 2006-04-25 TID 11.00 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 29. 2 Närvaro Utskottet beslutade att Anders Linnhag, utredare vid riksdagens utredningstjänst, får närvara vid dagens sammanträde under punkten 3. 3 Konkurrensen

2006-04-25

Näringsutskottets protokoll 2005/06:29

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:29 DATUM 2006-04-20 TID 09.30 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 28. 2 Fråga om senareläggning av utskottets behandling av proposition 2005/06:154 Utskottet tog upp fråga om senareläggning av utskottets

2006-04-20

Näringsutskottets protokoll 2005/06:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28 DATUM 2006-04-06 TID 09.30 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 27. 2 Regelförbättringsarbetet Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2005/06:49 med regeringens redogörelse för regelförbättringsarbetet jämte motioner.

2006-04-06

Näringsutskottets protokoll 2005/06:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27 DATUM 2006-04-04 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 26. 2 Vissa handelspolitiska frågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa handelspolitiska frågor. Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag

2006-04-04

Näringsutskottets protokoll 2005/06:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26 DATUM 2006-03-23 TID 09.30 10.00 10.40 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 25. 2 Energitorvbranschen Verkställande direktörerna Magnus Brandel, Svenska Torvproducentföreningen och Håkan Bjur, Råsjö Torv AB, samt värmechef

2006-03-23

Näringsutskottets protokoll 2005/06:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM 2006-03-21 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 24. 2 Yttrande till konstitutionsutskottet Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet med anledning av Riksdagsstyrelsens framställning

2006-03-21

Näringsutskottets protokoll 2005/06:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM 2006-03-14 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 23. 2 Bolagiseringen av Statens järnvägar Utskottet fortsatte behandlingen av Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS6 angående bolagiseringen

2006-03-14

Näringsutskottets protokoll 2005/06:23

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM 2006-03-09 TID 09.30 10.15 10.30 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 22. 2 Regeringens synpunkter på Riksrevisionens granskning av bolagiseringen av Statens järnvägar Statssekreterare Sven-Eric

2006-03-09

Näringsutskottets protokoll 2005/06:22

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22 DATUM 2006-02-23 TID 09.30 09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 21. 2 Vissa frågor om regional utvecklingspolitik Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om regional utvecklingspolitik. Härvid anmälde

2006-02-23

Näringsutskottets protokoll 2005/06:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM 2006-02-21 TID 11.00 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 20. 2 Riksrevisionens granskning av bolagiseringen av Statens järnvägar Riksrevisor Kjell Larsson och auktoriserade revisorn Filip Cassel, Riksrevisionen,

2006-02-21

Näringsutskottets protokoll 2005/06:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM 2006-02-16 TID 09.30 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 19. 2 Innovationsbron AB Koncernchef Peter Holmstedt, Innovationsbron AB, informerade om Innovationsbrons hittillsvarande verksamhet. 3 Vissa näringspolitiska

2006-02-16

Paginering