Dokument & lagar (80 träffar)

Motion 2003/04:K5 av Jan Emanuel Johansson (s)

Motion till riksdagen 2003/04:K5 av Jan Emanuel Johansson s med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i fördraget införa en målsättning om att jordbrukspolitiken också skall omfatta


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:K4 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:K4 av Carina Moberg m.fl. s med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om angelägenheten av att den gemensamma transportpolitiken tydligt lyfts fram i det vidare


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:K3 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:K3 av Anne Ludvigsson m.fl. s med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jämställdhet i EU:s fördrag. Motivering Grunden för de värderingar och mål för det


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:K2 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:K2 av Maud Olofsson m.fl. c med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Sammanfattning Centerpartiet bejakar det europeiska samarbetet. Vi anser det vara viktigt och bra på en rad områden. Vi vill ha ett smalare men effektivare EU, med större fokus på demokrati


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 33 avslag, 4 bifall,

Motion 2003/04:K1 av Björn von der Esch (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:K1 av Björn von der Esch kd med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tar initiativ till en grundlagsändring enligt vad i motionen anförs. Riksdagen begär att regeringen tar initiativ till en folkomröstning


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:Sf360 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf360 av Ulla Hoffmann m.fl. v Rättvisa pensioner 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Det nya pensionssystemet 3 4.1 EU-samarbetets inverkan på pensionerna 4 4.2 Jämlika kvalifikationsmöjligheter 5 4.3 Förlorarna i det nya


Utskottsberedning: 2003/04:FiU6 2003/04:KUU1 2003/04:SfU1 2003/04:SfU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2003/04:Sf288 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf288 av Ulla Hoffmann m.fl. v Jämställd ekonomisk barnpolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om benämning av politikområdet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändrad målformulering


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1 2003/04:SfU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2003/04:Sf257 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf257 av Ulla Hoffmann m.fl. v Flykting- och immigrationspolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Utvecklingen i Europeiska unionen 8 4.1 Hoten mot de mänskliga rättigheterna, i synnerhet asylrätten från kampen mot terrorismen 9


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1 2003/04:SfU11 2003/04:SfU12 2003/04:SfU6 2003/04:UU13 2004/05:SfU10 2004/05:SfU2 2004/05:SfU3
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2003/04:Sf242 av Rolf Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf242 av Rolf Olsson m.fl. v Privatiserade försäkringar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta utreda risker och konsekvenser som följer med privatiserade försäkringar samt inom ramen för denna utredning föreslå


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1 2003/04:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2003/04:MJ434 av Åsa Domeij m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ434 av Åsa Domeij m.fl. mp Havsmiljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen skall vidta och återkomma till riksdagen med förslag till konkreta åtgärder, bl.a. utifrån Havsmiljökommissionens förslag. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1 2003/04:LU24 2003/04:MJU13 2004/05:MJU3 2004/05:NU8 2004/05:TU7
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2003/04:K419 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:K419 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal europapolitik 1 Sammanfattning Mål. För svenska liberaler är de främsta målen med samarbetet inom Europeiska unionen fred, frihet, demokrati och ekonomiskt välstånd. Många av de problem och utmaningar som de svenska och europeiska samhällena möter


Utskottsberedning: 2003/04:JuU20 2003/04:KU5 2003/04:KUU1 2003/04:MJU8 2003/04:NU12 2003/04:NU13 2003/04:SfU12 2003/04:SoU1 2003/04:UU10 2003/04:UU17 2004/05:MJU10
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2003/04:K416 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:K416 av Alf Svensson m.fl. kd Europas framtidsfrågor Sammanfattning Den europeiska unionen har, genom att vara en garant för fred, säkerhet och dialog mellan de europeiska folken, medfört att medlemsländerna levt i fred sinsemellan i mer än ett halvt sekel. Om drygt ett halvår enas stora


Utskottsberedning: 2003/04:JuU15 2003/04:JuU16 2003/04:JuU20 2003/04:KU5 2003/04:KUU1 2003/04:MJU10 2003/04:MJU8 2003/04:NU1 2003/04:NU12 2003/04:SfU12 2003/04:SoU1 2003/04:UbU17 2003/04:UU3 2004/05:JuU13 2004/05:SoU10
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 38 avslag, 2 bifall,

Motion 2003/04:K381 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:K381 av Ulla Hoffmann m.fl. v EMU Efter folkomröstningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tar initiativ till undantag från EMU:s tredje steg i enlighet med vad som i motionen anförs. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2003/04:KU9 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2003/04:K377 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:K377 av Ulf Holm m.fl. mp Undantag från tredje steget i EMU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen inleder förhandlingar i EU om införandet av ett svenskt juridiskt undantag från det tredje steget i den ekonomiska monetära unionen, EMU. Motivering Den 14 september 2003


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:K353 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:K353 av Maud Olofsson m.fl. c Ett EU för framtiden 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om inriktningen av EU:s framtida uppgifter baserade på federalismens principer. 2 Inledning För Centerpartiet är EU en viktig


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:K276 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein (s)

Motion till riksdagen 2003/04:K276 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein s Ett demokratiskt Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om öppenheten i den europeiska unionen. Motivering En stor öppenhet är en grundförutsättning för att skapa ett medborgarnas


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:K271 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:K271 av Bo Lundgren m.fl. m En frihetens författning 1 Sammanfattning För att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden och vitalisera den svenska demokratin behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige bättre skall kunna leva upp till internationella


Utskottsberedning: 2003/04:JuU1 2003/04:JuU14 2003/04:KU11 2003/04:KU12 2003/04:KU13 2003/04:KU2 2003/04:KU24 2003/04:KU4 2003/04:KU5 2003/04:KU9 2003/04:KUU1 2003/04:SkU25 2004/05:KU14
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:K210 av Rolf Gunnarsson (m)

Motion till riksdagen 2003/04:K210 av Rolf Gunnarsson m Användningen av skattemedel inom EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hanteringen av skattemedel inom EU. Motivering Vi känner alla till att politikerföraktet är utbrett i landet. Inte minst


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Fö243 av Allan Widman m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:Fö243 av Allan Widman m.fl. fp Försvaret i ny tid 1 Motivering 1 Motivering 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Att möta väpnade angrepp 5 5 Inte en krona mer än nödvändigt 6 6 Dåligt resursutnyttjande 6 7 Brist på styrning 8 8 Att elda för kråkorna 9 9 Avskaffa den


Utskottsberedning: 2003/04:FöU1 2003/04:FöU4 2003/04:FöU6 2003/04:KUU1 2003/04:UU17 2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:U10 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:U10 av Maud Olofsson m.fl. c EU:s utrikes- och säkerhetspolitik väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förstärkning av EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska


Utskottsberedning: 2002/03:KUU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag