Dokument & lagar (18 träffar)

Motion 2003/04:K11 av Sinikka Bohlin och Alf Eriksson (s)

Motion till riksdagen 2003/04:K11 av Sinikka Bohlin och Alf Eriksson s med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hållbar utveckling som ett grundläggande mål för EU lyfts fram och


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2003/04:K7 av Nils-Erik Söderqvist och Agneta Lundberg (s)

Motion till riksdagen 2003/04:K7 av Nils-Erik Söderqvist och Agneta Lundberg s med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i avsnittet Unionens mål tydliggöra kravet på en god folkhälsa.


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:K5 av Jan Emanuel Johansson (s)

Motion till riksdagen 2003/04:K5 av Jan Emanuel Johansson s med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i fördraget införa en målsättning om att jordbrukspolitiken också skall omfatta


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:K4 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:K4 av Carina Moberg m.fl. s med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om angelägenheten av att den gemensamma transportpolitiken tydligt lyfts fram i det vidare


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:K3 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:K3 av Anne Ludvigsson m.fl. s med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jämställdhet i EU:s fördrag. Motivering Grunden för de värderingar och mål för det


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:K1 av Björn von der Esch (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:K1 av Björn von der Esch kd med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tar initiativ till en grundlagsändring enligt vad i motionen anförs. Riksdagen begär att regeringen tar initiativ till en folkomröstning


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:K276 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein (s)

Motion till riksdagen 2003/04:K276 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein s Ett demokratiskt Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om öppenheten i den europeiska unionen. Motivering En stor öppenhet är en grundförutsättning för att skapa ett medborgarnas


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:K210 av Rolf Gunnarsson (m)

Motion till riksdagen 2003/04:K210 av Rolf Gunnarsson m Användningen av skattemedel inom EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hanteringen av skattemedel inom EU. Motivering Vi känner alla till att politikerföraktet är utbrett i landet. Inte minst


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:U324 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:U324 av Ulf Holm m.fl. mp EU:s framtidsfrågor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 43 2 Förslag till riksdagsbeslut 44 3 Inledning 46 4 Fördragsförändringar och folkomröstningar 46 5 Fördragsfäst utträdesmöjlighet 46 6 EU-kommissionen, initiativrätten och uppföljningen 47


Utskottsberedning: -2002/03:FiU1 2002/03:KUU1 2002/03:NU3 2002/03:SkU11 2002/03:UMJU1 2002/03:UU10 2003/04:MJU10 2003/04:MJU14 2003/04:MJU8 2003/04:UU10
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 20 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2002/03:K291 av Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 2002/03:K291 av Birgitta Carlsson c Europaparlamentets sammanträden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall arbeta för att EU-parlamentet alltid förlägger sina sammanträden till Bryssel. Motivering Minskad byråkrati


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:K202 av Rolf Gunnarsson (m)

Motion till riksdagen 2002/03:K202 av Rolf Gunnarsson m Användningen av skattemedel inom EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hanteringen av skattemedel inom EU. Motivering Vi känner alla till att politikerföraktet är utbrett. Inte minst kanske


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2001/02:K369 av Sven Bergström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:K369 av Sven Bergström m.fl. c Samarbete i Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i respekt för Irlands nej till Nicefördraget avbryta den svenska ratificeringsprocessen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:FiU1 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K213 av Rolf Gunnarsson (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K213 av Rolf Gunnarsson m EU-regleringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EU:s detaljregleringar. Motivering Motståndet mot EU kommer att fortsätta så länge som EU lägger sig i små detaljer i olika länder. Om vi skall


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:K5 av Bengt-Ola Ryttar (s)

Motion till riksdagen 2001/02:K5 av Bengt-Ola Ryttar s med anledning av prop. 2001/02:8 Nicefördraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:8. Motivering Fördragsändringar i EU kan bara införas med enhällighet. Genom att det irländska folket har sagt nej till Nicefördraget i en folkomröstning


Utskottsberedning: 2001/02:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:K2 av Margit Gennser (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K2 av Margit Gennser m med anledning av prop. 2001/02:8 Nicefördraget 1 Sammanfattning I regeringens proposition 2001/02:8 föreslås riksdagen godkänna Nicefördraget. Enligt de regler som gäller inom EU för att godkänna nya avtal krävs att alla medlemsländer skall godkänna detta i enlighet


Utskottsberedning: 2001/02:KU34 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Motion 2000/01:K366 av Margit Gennser (m)

Motion till riksdagen 2000/01:K366 av Gennser, Margit m Nya EU-avtal och folkomröstning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det avtal om EU:s konstitution och EU-medborgarnas fri- och rättigheter som skall antas i Nice i år måste göras till


Utskottsberedning: 2001/02:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2000/01:K333 av Laila Bjurling och Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 2000/01:K333 av Bjurling, Laila s Indirekta val till EU-parlamentet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sveriges ledamöter till EU-parlamentet bör väljas av riksdagen. Motivering Allmänna val är en mycket viktig del av


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2000/01:K274 av Margit Gennser (m)

Motion till riksdagen 2000/01:K274 av Gennser, Margit m EU:s närhetsprincip Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för väl tilltagna tidsfrister när det gäller ikraftträdandet av nya EU-regler. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: ----2000/01:KU5 2000/01:KUU1 2001/02:KU29 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation