Dokument & lagar (80 träffar)

Motion 2002/03:U326 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:U326 av Maud Olofsson m.fl. c Ett EU för framtiden 1 Sammanfattning Centerpartiets vision om ett enat Europa handlar om ett smalare men effektivare EU som värnar mänskliga rättigheter, främjar rörlighet och utbyte men som också slår vakt om mångfalden och olikheterna i vår världsdel. Det


Utskottsberedning: 2002/03:FiU8 2002/03:KUU1 2002/03:SfU8 2002/03:SkU11 2002/03:UMJU1 2002/03:UU10 2003/04:UU10
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2002/03:U324 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:U324 av Ulf Holm m.fl. mp EU:s framtidsfrågor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 43 2 Förslag till riksdagsbeslut 44 3 Inledning 46 4 Fördragsförändringar och folkomröstningar 46 5 Fördragsfäst utträdesmöjlighet 46 6 EU-kommissionen, initiativrätten och uppföljningen 47


Utskottsberedning: -2002/03:FiU1 2002/03:KUU1 2002/03:NU3 2002/03:SkU11 2002/03:UMJU1 2002/03:UU10 2003/04:MJU10 2003/04:MJU14 2003/04:MJU8 2003/04:UU10
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 20 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i Europa 1 Sammanfattning EU förenar i dag 380 miljoner européer och står inför en historisk möjlighet att knyta samman hela Europa. I denna brytpunkt måste Sverige delta fullt ut i ett EU som förenar sammanhållning med mångfald. Det gäller i synnerhet


Utskottsberedning: 2002/03:FiU5 2002/03:FiU8 2002/03:KUU3 2002/03:NU2 2002/03:NU5 2002/03:SfU8 2002/03:SoU3 2002/03:UU10 2003/04:MJU8 2003/04:UU10 2003/04:UU17 2003/04:UU3 2003/04:UU6 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:K432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:K432 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal europapolitik 1 Sammanfattning För svenska liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen EU fred, frihet, demokrati och ekonomiskt välstånd. Många av de problem och utmaningar som det svenska samhället idag möter är till


Utskottsberedning: 2002/03:FiU8 2002/03:JuU5 2002/03:KU19 2002/03:KUU1 2002/03:NU2 2002/03:NU5 2002/03:SfU8 2002/03:SoU4 2002/03:SoU5 2002/03:SoU6 2002/03:UMJU1 2002/03:UU10 2003/04:KUU1 2003/04:MJU10 2003/04:UU17 2004/05:MJU10
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:K431 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:K431 av Holger Gustafsson m.fl. kd Europas framtidsfrågor Sammanfattning Europas ödesfrågor kräver fördjupat samarbete. Därför behöver EU förstärkas på flera områden. EU måste få ett konstitutionellt fördrag som säkerställer handlingskraft på de områden där så behövs men samtidigt tydliggör


Utskottsberedning: -2002/03:KUU1 2003/04:KUU1 2004/05:JuU13
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2002/03:K379 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:K379 av Bo Lundgren m.fl. m En frihetens författning 1 Sammanfattning För att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige skall kunna leva upp till internationella åtaganden. Sveriges grundlag har förändrats


Utskottsberedning: 2002/03:JuU1 2002/03:KU18 2002/03:KU19 2002/03:KU23 2002/03:KU25 2002/03:KU26 2002/03:KUU1 2002/03:SkU12 2003/04:KU13 2003/04:KU2 2003/04:KU4 2003/04:KU9
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2002/03:K291 av Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 2002/03:K291 av Birgitta Carlsson c Europaparlamentets sammanträden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall arbeta för att EU-parlamentet alltid förlägger sina sammanträden till Bryssel. Motivering Minskad byråkrati


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:K288 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:K288 av Gudrun Schyman m.fl. v EU:s framtid 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 8 2 Förslag till riksdagsbeslut 9 3 Inledning 10 4 Förändringen av lagstiftningsmakten 10 5 Integrationen omfattar alltmer 11 6 Vår syn på EU:s framtid 5 7 EU:s legimitetsproblem 6 2  Förslag


Utskottsberedning: 2002/03:KUU1 2003/04:KUU1 2003/04:MJU2 2003/04:UU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2002/03:K202 av Rolf Gunnarsson (m)

Motion till riksdagen 2002/03:K202 av Rolf Gunnarsson m Användningen av skattemedel inom EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hanteringen av skattemedel inom EU. Motivering Vi känner alla till att politikerföraktet är utbrett. Inte minst kanske


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2001/02:K88 av Yvonne Ruwaida (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:K88 av Yvonne Ruwaida mp med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 18 2 Förslag till riksdagsbeslut 19 3 Motivering 20 3.1 Inledning 20 3.2 EU-konventet kräver en bred demokratisk förankring i Sverige 21 3.3 EU:s försvarspolitik 21


Utskottsberedning: 2001/02:KU29 2001/02:KU34 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utgångspunkter för Sveriges hållning under EU:s framtidsarbete. 2 Bakgrund I skrivelse 2001/02:115


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:K86 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:K86 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i konventet undvika att driva enskilda sakfrågor och i stället fokusera på frågan hur


Utskottsberedning: 2001/02:KU34 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K85 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:K85 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen främst bör inrikta sina ansträngningar i framtidskonventet på frågan om EU:s


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K62 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:K62 av Helena Bargholtz m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 28 2 Förslag till riksdagsbeslut 29 3 Sammanfattning av propositionen 29 4 Liberal demokratipolitik 30 4.1 Renodla personvalet räkna alla kryssen 31


Utskottsberedning: -2001/02:KU14 2001/02:KU34 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U303 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U303 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i Europa 1 Sammanfattning EU förenar i dag 380 miljoner européer och står inför en historisk möjlighet att knyta samman hela Europa. I denna brytpunkt måste Sverige delta fullt ut i ett EU som förenar sammanhållning med mångfald. Det gäller i synnerhet


Utskottsberedning: --2001/02:FiU1 2001/02:FiU5 2001/02:JuU1 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:MJU10 2001/02:MJU16 2001/02:NU15 2001/02:NU2 2001/02:SfU8 2001/02:SoU13 2001/02:UU10 2001/02:UU6 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U302 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:U302 av Agne Hansson m.fl. c EU:s framtidsfrågor 1 Sammanfattning Vår vision om ett enat Europa handlar om ett smalare men effektivare EU, som värnar mänskliga rättigheter, främjar rörlighet och utbyte, men som också slår vakt om mångfalden och olikheterna i vår världsdel. Det är ett mångfaldens


Utskottsberedning: 2001/02:KU34 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:MJU16 2001/02:SkU17 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U301 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:U301 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal europapolitik 1 Sammanfattning För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom Europeiska unionen EU fred, frihet och demokrati. Flertalet av de problem och utmaningar som det svenska samhället idag möter är till sin natur internationella.


Utskottsberedning: 2001/02:FiU1 2001/02:JuU10 2001/02:JuU13 2001/02:KU12 2001/02:KU34 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:MJU10 2001/02:MJU15 2001/02:MJU16 2001/02:MJU5 2001/02:NU15 2001/02:NU2 2001/02:SfU8 2001/02:SkU15 2001/02:SkU17 2001/02:SoU15 2001/02:SoU19 2001/02:SoU6 2001/02:UFöU1 2001/02:UU10 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Sf216 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Sf216 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal flyktingpolitik 1 Sammanfattning Flyktingpolitiken måste återupprättas. Det är en skam att svensk flyktingpolitik blivit mer restriktiv. Folkpartiet liberalerna ser som en av sina viktigaste uppgifter att ta strid för en ny human och solidarisk


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2 2001/02:SfU2 2001/02:SfU6 2001/02:SfU8
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K428 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:K428 av Yvonne Ruwaida m.fl. mp Grön syn på EU:s framtid 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 54 2 Förslag till riksdagsbeslut 55 3 Fördragsförändringar och folkomröstningar 56 4 Fördragsfäst utträdesmöjlighet 56 5 Förslagsrätten och kommissionen 56 6 Förslagsrätt och utvärdering 56


Utskottsberedning: 2001/02:KU29 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:MJU15 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K427 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:K427 av Gudrun Schyman m.fl. v EU:s framtid 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen i enlighet med vad i motionen anförs tillsätter en utredning som belyser maktrelationerna mellan Sveriges riksdag och EU:s institutioner vad gäller lagstiftningen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2001/02:KU34 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , ,