Dokument & lagar (37 träffar)

Finansutskottets protokoll 2006/07:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM 2007-06-05 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med den ändringen att utskottet beslutade att innan saksamrådet behandla några av de efterföljande punkterna på föredragningslistan och som första

2007-06-05

Finansutskottets protokoll 2006/07:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM 2007-05-31 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Ändrad tid för besök av Världsbankens vicepresident Kanslichefen meddelade att tiden för mötet med Världsbankens vicepresident Michael

2007-05-31

Finansutskottets protokoll 2006/07:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-05-29 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om trängselskatten Statssekreterare Hans Lindblad och kansliråd Thomas Nielsen, Finans-departementet, informerade och svarade på frågor om Den budgetmässiga hanteringen av trängselskatten.2 Godkännande

2007-05-29

Finansutskottets protokoll 2006/07:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-05-24 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning av Riksbanksdirektionen Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Irma Rosenberg utfrågades om utskottets rapport RFR1 En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005. Deltog

2007-05-24

Finansutskottets protokoll 2006/07:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-05-22 TID 10.4512.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Saksamråd om förordning om folk- och bostadsräkningar samt förslag till EU-budget Överläggningar hölls med statsrådet Anders Borg och statssekreterare Hans Lindblad, båda från Finansdepartementet, angående 1.

2007-05-22

Yttrande 2006/07:FiU1y

Finansutskottets yttrande 2006/07:FiU1 Försäljning av statliga bolag Till näringsutskottet Näringsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 20 mars 2007 att bereda finansutskottet och trafikutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag jämte eventuella motioner

2007-05-18

Yttrande 2006/07:FiU1y (pdf, 314 kB)

Yttrande 2006/07:FiU4y

Finansutskottets yttrande 2006/07:FiU4 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 24 april att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition, punkterna 4–14, jämte eventuella motioner som kan

2007-05-16

Yttrande 2006/07:FiU4y (pdf, 80 kB)

Yttrande 2006/07:FiU3y

Finansutskottets yttrande 2006/07:FiU3 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet beslutade den 24 april 2007 att bereda finansutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:84 Nedsättning av socialavgifter för personer

2007-05-16

Yttrande 2006/07:FiU3y (pdf, 134 kB)

Finansutskottets protokoll 2006/07:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-05-16 TID 08.0008.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år FiU3y Föredrogs och behandlades förslag till yttrande 2006/07:FiU3y Nedsättning

2007-05-16

Finansutskottets protokoll 2006/07:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-05-08 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Motioner som hänvisats till finansutskottet Anmäldes motionerna 2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. s2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl.

2007-05-08

Yttrande 2006/07:FiU2y

Finansutskottets yttrande 2006/07:FiU2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  skr. 75 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beredde den 22 mars 2007 samtliga utskott möjlighet att yttra sig över regeringens skrivelse 2006/07:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens

2007-04-25

Yttrande 2006/07:FiU2y (pdf, 81 kB)

Finansutskottets protokoll 2006/07:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-04-24 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Offentlig utfrågning om försäljning av vissa statligt ägda företag Kanslichefen informerade om program och rutiner vid näringsutskottets

2007-04-24

Finansutskottets protokoll 2006/07:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-04-17 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Reserapporter OECD i Paris Ulf Sjösten mdelegationsledare vid finansutskottets och skatteutskottets besök på OECD i Paris, gav sina synpunkter

2007-04-17

Finansutskottets protokoll 2006/07:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-04-12 TID 10.3011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Ändrade debattdagar i kammaren Kanslichefen meddelade att riksdagsdebatterna för betänkandena FiU9 Bank- och försäkringsfrågor och FiU26 Finansförvaltning

2007-04-12

Finansutskottets protokoll 2006/07:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-04-10 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Saksamråd om förslagen till ändringar i rättmedelsdirektiven Överläggningar hölls om förslagen till ändringar i rättmedelsdirektiven 89/665/EEG resp. 92/13:EEG med statsrådet Mats Odell, åtföljd av rättschefen

2007-04-10

Finansutskottets protokoll 2006/07:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM 2007-03-20 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Skrivelser Anmäldes skrivelser från Lindebergs Grant Thornton Revisionsberättelse för Riksrevisionen för räkenskapsåret 2006,

2007-03-20

Finansutskottets protokoll 2006/07:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM 2007-03-13 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om vissa EU-frågor Förslag till ett nytt direktiv om upphandling på försvarsområdet Deltagare: Dan Ericsson, statssekreterare, Finansdepartementet, Margareta Palmstierna, rättssakkunnig, Finansdepartementet

2007-03-13

Finansutskottets protokoll 2006/07:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM 2007-02-27 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråht och Anne-Marie Egerö, informationsansvarig på institutet, informerade om Medlingsinstitutets årsrapport och årets avtalsrörelse samt svarade på

2007-02-27

Finansutskottets protokoll 2006/07:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19 DATUM 2007-02-22 TID 9.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades om den aktuella penningpolitiken med anledning av den penningpolitiska redogörelse som Riksbanken den 15 februari överlämnat

2007-02-22

Finansutskottets protokoll 2006/07:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM 2007-02-13 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Kanslichefen anmälde under rubriken Övriga frågor dels en punkt om datum för nästa sammanträde, dels en punkt om Ulla Anderssons fråga från sammanträdet den 5 december 2006 rörande

2007-02-03

Paginering