Dokument & lagar (935 träffar)

Socialutskottets protokoll 2016/17:43

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:43 DATUM 2017-05-18 TID 09.3010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Maja Sjöstedt från arbetsmarknadsutskottets kansli fick närvara under sammanträdet vid punkten 1 på föredragningslistan. 2 EU-information inför

2017-05-18

Socialutskottets protokoll 2016/17:42

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:42 DATUM 2017-05-11 TID 09.3009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:41. 2 Det statliga tandvårdsstödet förbättrad information, kontroll och uppföljning SoU20 Utskottet fortsatte behandlingen

2017-05-11

Socialutskottets protokoll 2016/17:41

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:41 DATUM 2017-05-09 TID 10.4511.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:40. 2 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter SoU17 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2017-05-09

Socialutskottets protokoll 2016/17:40

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:40 DATUM 2017-05-04 TID 09.3009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:39. 2 Driftsformer för universitetssjukhus SoU21 Utskottet behandlade proposition 2016/17:167 och motioner. Ärendet bordlades.

2017-05-04

Socialutskottets protokoll 2016/17:39

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:39 DATUM 2017-04-27 TID 09.3009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:38. 2 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården SoU16 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2017-04-27

Socialutskottets protokoll 2016/17:38

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:38 DATUM 2017-04-25 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Synskadades Riksförbund Företrädare från Synskadades Riksförbund informerade om verksamheten med ledarhundar. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet

2017-04-25

Socialutskottets protokoll 2016/17:37

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:37 DATUM 2017-04-20 TID 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:36. 2 Folkhälsofrågor SoU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om folkhälsofrågor. Utskottet justerade betänkande

2017-04-20

Socialutskottets protokoll 2016/17:36

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:36 DATUM 2017-04-18 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2016/17:34 och 2016/17:35. 2 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter SoU17 Utskottet behandlade proposition

2017-04-18

Socialutskottets protokoll 2016/17:35

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:35 DATUM 2017-04-06 TID 08.3012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning: Tillgången på kvalificerad personal ökar men bristen kvarstår i vården hur löser vi kompetens- försörjningen i sluten vård och primärvård Utskottet höll en öppen utfrågning

2017-04-06

Socialutskottets protokoll 2016/17:34

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:34 DATUM 2017-04-04 TID 11.0011.35 11.4511.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Ordförande Susanne Billum med medarbetare informerade om myndighetens arbete. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering av protokoll

2017-04-04

Socialutskottets protokoll 2016/17:33

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:33 DATUM 2017-03-30 TID 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Kommissionen för jämlik hälsa Ordförande Olle Lundberg med medarbetare informerade om delbetänkandet För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska

2017-03-30

Socialutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32 DATUM 2017-03-28 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Generaldirektör Fredrik Lennartsson med medarbetare informerade om rapporten, Lag utan genomslag. Utvärdering av patientlagen 20142017

2017-03-28

Socialutskottets protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:31 DATUM 2017-03-23 TID 09.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från 117 Vårdguiden Företrädare från 1177 Vårdguiden informerade om verksamheten och aktuella frågor. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2017-03-23

Socialutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:30 DATUM 2017-03-16 TID 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:29. 2 Äldrefrågor SoU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om äldrefrågor. Utskottet justerade betänkande 2016/17:SoU9.

2017-03-16

Socialutskottets protokoll 2016/17:29

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:29 DATUM 2017-02-28 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Länsstyrelsen i Stockholms län Information om ensamkommande barn som försvinner. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:28.

2017-02-28

Socialutskottets protokoll 2016/17:28

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:28 DATUM 2017-02-23 TID 09.3010.20 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Forte Information från statens Forskningsråd för hälsa, arbetsliv och välfärd Forte om verksamheten och aktuella frågor. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering

2017-02-23

Socialutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27 DATUM 2017-02-21 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att utskottsrådet Cecilia Back från justitieutskottet får närvara under utskottets sammanträden under v. 810. 2 Justering av protokoll Utskottet

2017-02-21

Socialutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:26 DATUM 2017-02-16 TID 09.3011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, BO och SKL Information angående uppgifterna om ensamkommande barn som skadar sig själva. Deltagare

2017-02-16

Socialutskottets protokoll 2016/17:25

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:25 DATUM 2017-02-14 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Välfärdsutredningen Särskilda utredaren Ilmar Reepalu med medarbetare informerade om slutbetänkandet Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78. Deltagare se bilaga 2. 2

2017-02-14

Socialutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24 DATUM 2017-02-02 TID 09.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om kostnadsutvecklingen inom den statliga assistansersättningen och den kommunala insatsen personlig assistans Utskottet höll en öppen utfrågning om kostnadsutvecklingen

2017-02-02