Dokument & lagar (141 träffar)

Socialutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-03-12 TID 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Läkemedelsverket Tf. generaldirektör Inger Andersson och medarbetare informerade om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 Justering av protokoll

2015-03-12

Socialutskottets protokoll 2014/15:19

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-03-05 TID 09.30-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning seminarium Utskottet höll en intern utfrågning i RÖ4-50 om familjeklassning av narkotika. Program med uppgift om deltagare finns i bilagorna 2 och 3. Vid protokollet Justeras den

2015-03-05

Socialutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-03-03 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor inför Epsco-rådet. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet

2015-03-03

Socialutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2015-02-19 TID 09.3010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om sprututbyte av Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet och stf general-direktör Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten

2015-02-19

Socialutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2015-02-12 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:15. 2 Infektion med ebolavirus SoU5 Utskottet fortsatte behandling av proposition 2014/15:38 och motion. Utskottet justerade

2015-02-12

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 20150212 TID 09:3010:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens arbetsprogram UU4 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2014 910. Utskottet justerade utlåtande 2014/15:UU4. SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. 2 Riksrevisionens

2015-02-12

Socialutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2015-02-05 TID 08.00-08.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överlämnande av motionsyrkande till MjU Utskottet överlämnade till miljö- och näringsutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, motion 2014/15:870 av Roland Utbult KDDenna

2015-02-05

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 20150205 TID 09:3011:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Tillämpning i fråga om Ryssland av lagen om vissa internationella sanktioner UU3 Utskottet behandlade proposition 2014/15:30. Utskottet justerade betänkande 2014/15:UU3. 2 Inför utrikesrådet

2015-02-05

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 20150129 TID 09:3011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens skrivelse 2014/15:24 om Riksrevisionens rapport om Swedfund AB Statssekreteraren Eva Lindström, departementsrådet Magnus Skåninger, kanslirådet Lotta Mellström samtliga Näringsdepartementet

2015-01-29

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-01-28 TID 11:0011:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utrikesrådet FAC tillsammans med EU-nämnden Information inför extra utrikesråd FAC den 29 januari från UD:s kabinettssekreterare Annika Söder, kansliråd Cecilia Tamm, utrikesråd Torbjörn

2015-01-28

Socialutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2015-01-22 TID 09.3009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Utvärderings- och forskningssekretariatet Sekretariatschef Christer Åström och forskningssekreterare Helene Limén informerade om sekretariatets verksamhet. 2 Justering av

2015-01-22

Socialutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2015-01-15 TID 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetsplan Kanslichefen informerade om den preliminära planeringen för våren 2015. En del förändringar diskuterades och ärenden kan tillkomma. 2 Kommissionens arbetsplan Utskottet behandlade

2015-01-15

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 20150115 TID 09:3010:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Kabinettssekreterare Annika Söder, departementsråd Stefan Gullgren, kansliråd Cecilia Tamm, politisk sakkunnig Laila Naraghi och ambassadör Ann Dismorr samtliga UD,

2015-01-15

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 20141211 TID 09:3010:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:UU2. SD- och V-ledamöterna anmälde

2014-12-11

Socialutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-11 TID 09.3009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:11 2 Anslagen inom utgiftsområde 9 SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för

2014-12-11

Socialutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-09 TID 11.0011.15 11.2511.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:9 och 2014/15:10. 2 Anslagen inom utgiftsområde 9 SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1

2014-12-09

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 20141209 TID 11:0011:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan UU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:UU1. SD-ledamöterna anmälde reservation.

2014-12-09

Socialutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-12-04 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetsplan En uppdaterad arbetsplan för veckorna 49-51 anmäldes. 2 Anslagen inom utgiftsområde 9 SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 Budget-propositionen för

2014-12-04

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 20141204 TID 09:3010:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 5 Internationellt bistånd UU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 och motioner. En ny version av betänkande 2014/15:UU1 delades på bordet. Ärendet bordlades.

2014-12-04

Socialutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-12-02 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 IT-information Suzanne Primér och Ann-Charlotte Eklund från riksdagens IT-avdelning informerade om den digitala mötestjänsten. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen

2014-12-02