Dokument & lagar (294 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:34 DATUM 2016-03-10 TID 8.309.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2015/16:95 Vissa begravningsfrågor. 2 Ändrad sammanträdestid Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen

2016-03-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:33 DATUM 2016-03-08 TID 11.0011.07 11.2011.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:32. 2 Seminarium Kanslichefen anmälde inbjudan till seminarium den 16 mars om Sverige 20 år i EU Regeringen

2016-03-08

utskottsdokument 2015/16:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-03-08 TID 11.0811.19 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:30. 2 Granskningsärende 8 Dåvarande näringsministerns agerande avseende handläggningen av gruvtillstånd

2016-03-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM 2016-03-03 TID 9.009.25 9.5510.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:31. 2 Hänvisning Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2015/16:PN1 Verksamhetsredogörelse

2016-03-03

utskottsdokument 2015/16:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-03-03 TID 09.2609.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:29. 2 Granskningsärende 8 Dåvarande näringsministerns agerande avseende handläggningen av gruvtillstånd

2016-03-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-03-01 TID 11.0011.35 11.4512.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Kanja Berg från EU-nämndens kansli och föredragande Anna Rune från socialutskottets kansli fick närvara under

2016-03-01

utskottsdokument 2015/16:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-03-01 TID 12.0612.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:27 och 2015/16:28. 2 Granskningsärende 15 Sjöfartsverkets inköp av helikoptrar Utskottet behandlade

2016-03-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-02-25 TID 9.009.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:29. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att ta emot motion 2015/16:1505 av Thomas Strand m.fl. S yrkande 1 från

2016-02-25

utskottsdokument 2015/16:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-02-25 TID 09.0809.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsärende 15 Sjöfartsverkets inköp av helikoptrar Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till

2016-02-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-02-23 TID 11.0011.11 12.0512.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att P.R.som medföljde ledamoten Patrick Reslow Mfick närvara under sammanträdet förutom vid punkterna 23 och 24 på den särskilda

2016-02-23

utskottsdokument 2015/16:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-02-23 TID 11.1212.02 12.4312.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:26. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

2016-02-23

utskottsdokument 2015/16:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-02-11 TID 09.2510.00 10.1210.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:25. 2 Granskningsärende 44 Statsrådet Helene Hellmark Knutssons agerande när det gäller

2016-02-11

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-02-11 TID 9.009.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Extra föredragande Ordföranden välkomnade Kalina Lindahl från riksdagens utredningstjänst som extra föredragande i kansliet under vårens granskning. 2 Justering av protokoll Utskottet

2016-02-11

utskottsdokument 2015/16:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 2016-02-09 TID 11.1112.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:24. 2 Granskningsärende 4 Regeringens nominering av exekutivdirektör till Internationella valutafonden

2016-02-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-02-09 TID 11.0011.10 12.0112.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:26 2 Internationell konferens Kanslichefen anmälde en inbjudan till interparlamentarisk konferens om bekämpning

2016-02-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-02-04 TID 9.009.05 9.319.47 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:25. 2 Riksdagsbibliotekets kulturnatt Kanslichefen anmälde att utskottets ledamöter inbjudits till

2016-02-04

utskottsdokument 2015/16:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-02-04 TID 09.0609.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:23. 2 Granskningsärende 11 Granskning av regeringen och statsrådet Annika Strandhäll i fråga om tillsättande

2016-02-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 2016-02-02 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte KU6y Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till justitieutskottet över proposition 2015/16:78 och motion. Utskottet

2016-02-02

utskottsdokument 2015/16:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-02-02 TID 11.3111.48 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:22. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Regeringens

2016-02-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-01-28 TID 9.0010.19 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli, EU-handläggare Livia Spada från EU-samordningen

2016-01-28