Dokument & lagar (350 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:29 DATUM 2020-02-13 TID 9.009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksdagsstipendiat Ordföranden hälsade riksdagsstipendiat Sandra Håkansson välkommen till utskottets kansli under våren 2020. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2020-02-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:29 (docx, 43 kB)

utskottsdokument 2019/20:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:27 DATUM 20200213 TID 9.069.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:26. 2 Regeringens styrning av Brottsförebyggande rådet G21 Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet

2020-02-13

utskottsdokument 2019/20:27 (docx, 43 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28 DATUM 2020-02-11 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Suppleant Ordföranden hälsade suppleanten Göran Lindell C välkommen. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:26. 3 Riksrevisionens ledningsstruktur KU6

2020-02-11

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 44 kB)

utskottsdokument 2019/20:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 20200211 TID 9.2111.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:25. 2 Inrikesministerns uttalanden om MSB:s helikopterupphandling G7 Utskottet behandlade granskningsärendet.

2020-02-11

utskottsdokument 2019/20:26 (docx, 45 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:27 DATUM 2020-02-06 TID 9.009.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:25. 2 Extra suppleant Kanslichefen anmälde att antalet suppleanter i utskottet har utökats från 28 till 29 och att Göran

2020-02-06

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:27 (docx, 45 kB)

utskottsdokument 2019/20:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:25 DATUM 2020-02-06 TID 9.139.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:24. 2 Statsråds uttalanden om ökningen av antalet poliser G12 och 26 Utskottet behandlade granskningsärendet.

2020-02-06

utskottsdokument 2019/20:25 (docx, 43 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 2020-02-04 TID 11.0011.29 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:24. 2 Högsta domstolens verksamhetsberättelse Kanslichefen anmälde Högsta domstolens verksamhetsberättelse för 2019

2020-02-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 43 kB)

utskottsdokument 2019/20:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:24 DATUM 2020-02-04 TID 11.3011.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:22 och 23. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit:

2020-02-04

utskottsdokument 2019/20:24 (docx, 42 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:25 DATUM 2020-01-30 TID 9.009.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:23. 2 EU-bevakning Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes. 3 Mottagande av motion Utskottet beslutade att

2020-01-30

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:25 (docx, 42 kB)

utskottsdokument 2019/20:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23 DATUM 20200128 TID 12.0012.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Granskning av inrikesminister Mikael Dambergs uttalande om ökningen av antalet poliser

2020-01-28

utskottsdokument 2019/20:23 (docx, 42 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:24 DATUM 2020-01-28 TID 11.0011.59 12.0312.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Medarbetare från säkerhetsenheten och från juridiska enheten informerade om säkerhetsrutiner inför resor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2020-01-28

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:24 (docx, 42 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23 DATUM 2020-01-23 TID 9.009.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:21. 2 Säkerhetsinformation Utskottet beslutade att bjuda in säkerhetsenheten vid Riksdagsförvaltningen till sammanträdet

2020-01-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:23 (docx, 42 kB)

utskottsdokument 2019/20:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:22 DATUM 20200123 TID 9.5310.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:21. 2 Dåvarande statsrådet Strandhälls agerande när det gäller Försäkringskassans utlämnande av handlingar

2020-01-23

utskottsdokument 2019/20:22 (docx, 42 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:22 DATUM 2020-01-21 TID 11.0011.09 11.5411.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:20. 2 EU-bevakning Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes. 3 Information Biträdande kanslichefen

2020-01-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:22 (docx, 42 kB)

utskottsdokument 2019/20:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:21 DATUM 20200121 TID 11.1011.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:20. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälingar hade inkommit: Begäran om

2020-01-21

utskottsdokument 2019/20:21 (docx, 43 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:21 DATUM 2020-01-16 TID 9.009.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionens ledningsstruktur KU6 Riksrevisorerna lämnade synpunkter på framställning 2019/20:RS5. Utskottet fortsatte behandlingen av framställningen och motion. Ärendet bordlades.

2020-01-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:21 (docx, 43 kB)

utskottsdokument 2019/20:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:20 DATUM 20200116 TID 9.319.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:19. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Begäran om granskning

2020-01-16

utskottsdokument 2019/20:20 (docx, 42 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:20 DATUM 2020-01-14 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:18 och 19. 2 Föredragande Vice ordföranden hälsade Mikaela Neijd välkommen som föredragande i utskottets kansli. 3

2020-01-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:20 (docx, 44 kB)

utskottsdokument 2019/20:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:19 DATUM 20200114 TID 11.0611.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:18. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Begäran om granskning

2020-01-14

utskottsdokument 2019/20:19 (docx, 49 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:19 DATUM 2019-12-17 TID 10.3011.59 12.0412.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Rådets ordförande Ingemar Nilsson rapporterade för utskottet från senaste mötet i riksdagens råd för Riksrevisionen. 2 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

2019-12-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:19 (docx, 43 kB)