Dokument & lagar (105 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:5

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-11-11 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rådsslutsatser om uppföljningen av Pekingplattformen: Uppföljning av Peking+20 Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Åsa Regnér, Socialdepartementet, om rådsslutsatser

2014-11-11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:4

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-11-04 TID 11.00 12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från regeringen Regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknads-departementet, informerade om aktuella frågor inom områdena arbetsmarknad, arbetsliv

2014-11-04

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:3

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 2014-10-21 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar Eures Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, om förslag

2014-10-21

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:2

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:2 DATUM 2014-10-16 TID 10.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om aktuella granskningsrapporter Riksrevisionen genom avdelningschef Peter Danielsson med medarbetare informerade om rapporterna Att tillvara och utveckla nyanländas

2014-10-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:1

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:1 DATUM 2014-10-07 TID 11.30 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen har kallat utskottet till sammanträde denna dag kl.11.30. Enligt uppgift från kammaren har vid val denna dag utsetts till Ledamöter i arbetsmarknadsutskottet Raimo Pärssinen

2014-10-07