Dokument & lagar (105 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 2015-04-09 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetslöshetsförsäkringen AU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skr. 2013/14:252 Riksrevisionens rapport om effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa och motioner. Utskottet

2015-04-09

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 2015-03-24 TID 11.00-11.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förslag om nya sysselsättningsriktlinjer Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, om Europeiska kommis-sionens förslag

2015-03-24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-03-19 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetslöshetsförsäkringen AU7 Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:252 Riksrevisionens rapport om effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa och motioner. Ärendet bordlades.

2015-03-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-03-12 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetsmarknadspolitik AU5 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:AU5. M-SD-C-V-FP- och KD ledamöterna anmälde reservationer. M-C-V-FP-

2015-03-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-03-10 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen PSFU Kommitténs ordförande Gunnar Axén och huvudsekreterare Ingemar Eriksson informerade utskottet och socialförsäkringsutskottet om

2015-03-10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-03-05 TID 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sveriges Kommuner och Landsting Verkställande direktör Håkan Sörman och avdelningschefen Per-Arne Andersson informerade om nyanländas etablering och kommunernas

2015-03-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-02-19 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om aktuella granskningsrapporter Riksrevisionen genom riksrevisor Claes Norgren med medarbetare informerade om rapporterna Arbetsförmedlingens arbete vid varsel RiR

2015-02-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-02-12 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Diskrimineringsombudsmannen Generaldirektören Agneta Broberg informerade om Diskrimineringsombudsmannens verksamhet. 2 Arbetsmarknad AU5 Utskottet behandlade

2015-02-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2015-02-05 TID 10.00-10.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Översynen av Arbetsförmedlingen AU6 Utskottet fortsatte behandlingen av M-C-FP- och KD-ledamöternas förslag till utskottsinitiativ om översynen av Arbetsförmedlingen. Utskottet

2015-02-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2015-02-03 TID 11.00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rådsslutsatser om den årliga tillväxtöversikten Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, om rådsslutsatser om kommissionens

2015-02-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2015-01-27 TID 11.00-11.09 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens arbetsprogram 2015 Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över Kommissionens arbetsprogram 2015 En ny start, KOM2014 910. Utskottet justerade

2015-01-27

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2015-01-20 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens arbetsprogram 2015 Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över Kommissionens arbetsprogram 2015 En ny start, KOM 2014 910. Ärendet bordlades.

2015-01-20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2015-01-13 TID 11.00-12.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande om närvaro Utskottet medgav dels att departementssekreteraren Elizabeth Wijkman får närvara vid utskottets sammanträden under den period hon tjänstgör vid arbetsmarknadsutskottets

2015-01-13

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-16 TID 11.00-11.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:11. 2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 Utgiftsområde

2014-12-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-09 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet AU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 Utgiftsområde 13 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:AU1.

2014-12-09

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-12-04 TID 10.00-10.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet AU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 Utgiftsområde 13 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Utgiftsområde 14

2014-12-04

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-12-02 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från regeringen Regeringen, företrädd av statsrådet Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet, informerade om aktuella frågor inom området diskriminering, bl.a. regeringens

2014-12-02

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-20 TID 10.00-10.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Budgetproposition för 2015 AU1y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:1 och motioner. Utskottet justerade yttrande 2014/15:AU1y.

2014-11-20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-18 TID 11.00- 11.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Konjunkturinstitutet KI Prognoschefen Jesper Hansson och enhetschefen Åsa Olli Segendorf informerade om konjunkturläget och Lönebildningsrapporten 2014. 2 Utgiftsområde

2014-11-18

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:6

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-13 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Statistiska centralbyrån Avdelningschef Inger Eklund och enhetschef Hassan Mirza informerade om aktuell statistik för sysselsättning och arbetslöshet från arbetskraftsundersökningen

2014-11-13