Dokument & lagar (50 400 träffar)

Statens offentliga utredningar 2020:4

Vägen till en klimatpositiv framtid Vägen till en klimatpositiv framtid Betänkande av Klimatpolitiska vägvalsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:4 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-01-29

Statens offentliga utredningar 2020:4 (pdf, 8239 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:5

sou 2020 5 Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget Delbetänkande av Rut-utredningen Stockholm 2020 SOU 2020:5 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-01-31

Statens offentliga utredningar 2020:5 (pdf, 2654 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:6

sou 2020 6 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering Delbetänkande av Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum Stockholm 2020 SOU 2020:6 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2020-01-31

Statens offentliga utredningar 2020:6 (pdf, 2786 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:8

sou 2020 8 Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget Slutbetänkande av Kommunutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:8 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-02-19

Statens offentliga utredningar 2020:8 (pdf, 7691 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:9

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020 Steg för steg Var står vi Vart går vi Rapport av Kärnavfallsrådet Stockholm 2020 SOU 2020:9 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-02-21

Statens offentliga utredningar 2020:9 (pdf, 1420 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:11

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar Delbetänkande av Direktinvesteringsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:11 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2020-03-09

Statens offentliga utredningar 2020:11 (pdf, 1548 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:12

sou 2020 12 Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag Betänkande av Utredningen om nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag Stockholm 2020 SOU 2020:12 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2020-03-09

Statens offentliga utredningar 2020:12 (pdf, 2825 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:13

sou 2020 13 Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar Betänkande av EU-straffstadgandeutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:13 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-03-05

Statens offentliga utredningar 2020:13 (pdf, 1596 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:14

sou 2020 14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst Betänkande av Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen Stockholm 2020 SOU 2020:14 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-03-11

Statens offentliga utredningar 2020:14 (pdf, 4953 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:10

sou 2020 10 Stärkt lokalt åtgärdsarbete att nå målet Ingen övergödning Betänkande av Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete Stockholm 2020 SOU 2020:10 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2020-02-28

Statens offentliga utredningar 2020:10 (pdf, 3019 kB)

Kommittéberättelse Fi 2020:A uppdraget, se PM

Förslag på resolutionsmyndighet för centrala motparter och anpassning av svensk rätt till EU:s resolutionsförordning Fi 2020:A Beteckning Fi 2020:A Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-04-21 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-17 Direktiv för uppdraget,

2020-02-17

Statens offentliga utredningar 2020:15

sou 2020 15 Strukturförändring och investering ihälso- och sjukvården lärdomar från exemplet NKS Slutbetänkande av Utredningen om offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll Stockholm 2020 SOU 2020:15 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice,

2020-04-23

Statens offentliga utredningar 2020:15 (pdf, 2642 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:21

Sveriges museum om Förintelsen Betänkande av Utredningen om ett museum om Förintelsen Stockholm 2020 SOU 2020:21 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-04-15

Statens offentliga utredningar 2020:21 (pdf, 1841 kB)

Kommittéberättelse Ju 2020:06 utredningen, se dir. 2020:19

Utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige Ju 2020:06 Beteckning Ju 2020:06 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-04-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:19 Lokal Utredningen

2020-02-27

Kommittéberättelse U 2020:B uppdrag, se PM U 2020/ /

Uppdrag att ta fram förslag på en långsiktig reglering av forskningsdatabaser Beteckning U 2020:B Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-04-16 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-31 Direktiv för uppdrag, se PM U 2020/ Lokal Uppdraget beräknas vara

2020-03-31

Statens offentliga utredningar 2020:28

sou 2020 28 En mer likvärdig skola minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning Betänkande av Utredningen om en mer likvärdig skola Stockholm 2020 SOU 2020:28 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2020-04-27

Statens offentliga utredningar 2020:28 (pdf, 7853 kB)

Kommittéberättelse Ju 2020:07 utredningen, se dir. 2020:23

Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden Ju 2020:07 Beteckning Ju 2020:07 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-04-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-05 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:23 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2020-03-05

Statens offentliga utredningar 2020:25

Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik Betänkande av Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige Stockholm 2020 SOU 2020:25 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts

2020-04-28

Statens offentliga utredningar 2020:25 (pdf, 4548 kB)

Kommittéberättelse U 2020:A uppdraget, se PM U2020/ /

Uppdrag att ta fram en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero U 2020:A Beteckning U 2020:A Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-04-29 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-26 Direktiv för uppdraget, se PM U2020/ Lokal Uppdraget

2020-02-26

Kommittéberättelse U 2020:C

Uppdrag att analysera olika åtgärder inom studiestödssystemet med anledning av spridningen av det nya coronaviruset U 2020:C Beteckning U 2020:C Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-04-29 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning

2020-01-01