Dokument & lagar (2 155 träffar)

Statens offentliga utredningar 2008:72

Effektivare signaler Till statsrådet Åsa Torstensson Den 19 juli 2007 beslöt regeringen att tillkalla en särskild utredare för att undersöka behovet av ändrade regler för tillståndsgivning, överlåtelse av tillstånd och tillståndens längd enligt lagen 2003:389 om elektronisk kommunikation. Utredaren skulle även formulera

2008-08-04

Statens offentliga utredningar 2008:72 (pdf, 6725 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:35

sou 2008 35 I den här slutrapporten från Digital-tv-kommissionen beskrivs planering och genomförande av den svenska digital-tv-övergången. Som ett av världens första länder genomförde Sverige 2004-2008 ett teknikskifte som direkt eller indirekt berörde drygt 4 miljoner hushåll. Lärdomarna är många och de fyra enskilt

2009-01-01

Statens offentliga utredningar 2008:35 (pdf, 8530 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:63

Förstärkt skydd för företagshemligheter Förstärkt skydd för företagshemligheter Betänkande av Utredningen om skyddet för företagshemligheter Stockholm 2008 SOU 2008:63 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2008-06-11

Statens offentliga utredningar 2008:63 (pdf, 3172 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:62

Myndighet för miljön en granskning av Naturvårdsverket Myndighet för miljön en granskning av Naturvårdsverket Betänkande av Utredningen om Naturvårdsverket Stockholm 2008 SOU 2008:62 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag

2008-06-03

Statens offentliga utredningar 2008:62 (pdf, 4243 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:59

Föreningsfostran och tävlingsfostran En utvärdering av statens stöd till idrotten Föreningsfostran och tävlingsfostran En utvärdering av statens stöd till idrotten Betänkande av Idrottsstödsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:59 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

2008-06-05

Statens offentliga utredningar 2008:59 (pdf, 4582 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:56

Mångfald som möjlighet Åtgärder för ökad integration på landsbygden Mångfald som möjlighet Åtgärder för ökad integration på landsbygden Betänkande av Utredningen om ökad integration inom de gröna näringarna Stockholm 2008 SOU 2008:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds

2008-06-03

Statens offentliga utredningar 2008:56 (pdf, 3021 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:54

Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Delbetänkande av 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Stockholm 2008 SOU 2008:54 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2008-05-16

Statens offentliga utredningar 2008:54 (pdf, 2336 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:53

Styra rätt Styra rätt Förslag om Sjöfartsverkets organisation Slutbetänkande av Lotsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:53 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2008-05-16

Statens offentliga utredningar 2008:53 (pdf, 4509 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:52

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Genom beslut av den dåvarande regeringen den 23 mars 2006 förordnades en särskild utredare att bedöma behovet av ett system med auktorisation av lärare. Riksdagsledamoten Jan Björkman utsågs som särskild utredare. Jan Björkman entledigades den 7 november 2006. Genom

2008-06-03

Statens offentliga utredningar 2008:52 (pdf, 2776 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:51

Värdigt liv i äldreomsorgen Värdigt liv i äldreomsorgen Betänkande av Värdighetsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:51 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2008-06-02

Statens offentliga utredningar 2008:51 (pdf, 2956 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:50

Till statsrådet och chefen för Försvarsdepartementet Regeringen beslutade den 25 januari 2007 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över lagen 1990:217 om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. och den därtill hörande förordningen 1990:1334 om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. Överdirektören

2008-05-15

Statens offentliga utredningar 2008:50 (pdf, 1875 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:49

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 19 september 2007 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att bl.a. lämna förslag till om kravet på lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag bör sänkas dir. 2007:132Till särskild utredare förordnades advokaten, jur. dr. Carl

2008-05-15

Statens offentliga utredningar 2008:49 (pdf, 1017 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:47

Frågor om hyra och bostadsrätt Delbetänkande av Hyreslagsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106

2008-05-09

Statens offentliga utredningar 2008:47 (pdf, 2056 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:23

Till statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Genom beslut den 3 april 2007 bemyndigade regeringen chefen för Utrikesdepartementet att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utreda statens ansvar för att bistå svenskar vid kris- och katastrofsituationer utomlands. Med stöd av detta bemyndigande förordnades

2008-04-03

Statens offentliga utredningar 2008:23 (pdf, 1380 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:32

Avskaffande av revisionsplikten för små företag Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 7 september 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över bl.a. reglerna om revision för små företag. Genom tilläggsdirektiv beslutade regeringen den 14 december 2006 att ge

2008-04-04

Statens offentliga utredningar 2008:32 (pdf, 3352 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:76

F-skatt åt flera Betänkande av Utredningen om översyn av kraven för F-skatt m.m. Stockholm 2008 SOU 2008:76 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2008-07-07

Statens offentliga utredningar 2008:76 (pdf, 2177 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:74

Rätt och riktigt Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen Betänkande av Delegationen mot felaktiga utbetalningar SOU 2008:74 Rätt och riktigt Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen Betänkande av Delegationen mot felaktiga utbetalningar Stockholm 2008 SOU 2008:74 SOU och Ds

2008-07-04

Statens offentliga utredningar 2008:74 (pdf, 2536 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:73

Kemikalietillsyn organisation och finansiering Kemikalietillsyn organisation och finansiering Slutbetänkande av Reach-utredningen Stockholm 2008 SOU 2008:73 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2008-07-03

Statens offentliga utredningar 2008:73 (pdf, 5902 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:71

Uppföljning av kriminalvårdens effektiviseringsarbete Delbetänkande av Utredningen kriminalvårdens effektivitet Stockholm 2008 SOU 2008:71 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2008-06-24

Statens offentliga utredningar 2008:71 (pdf, 861 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:70

Statens råd för kärnavfallsfrågor Kärnavfallsrådet är en vetenskaplig kommitté under Miljödepartementet med uppgift att utreda frågor om kärnavfall och om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar samt att ge regeringen råd i dessa frågor. Kärnavfallsrådet ska vidare identifiera och analysera frågeställningar

2008-07-03

Statens offentliga utredningar 2008:70 (pdf, 963 kB)