Dokument & lagar (1 927 träffar)

Statens offentliga utredningar 2009:67

Försvarsmaktens helikopter 4 frågan om vidmakthållande eller avveckling Delbetänkande av Militärhelikopterutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:67 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2010-01-01

Statens offentliga utredningar 2009:67 (pdf, 1536 kB)

Statens offentliga utredningar 2009:18

TVÅ RAPPORTER TILL GRUNDLAGSUTREDNINGEN TILLSÄTTNING AV HÖGRE STATLIGA TJÄNSTER I EUROPA EN KARTLÄGGNING av Anna Khakee SEXUELL LÄGGNING OCH RAS I 2 KAP. 15 REGERINGSFORMEN av Lotta Lerwall Grundlagsutredningen SOU 2009:18 Två rapporter till Grundlagsutredningen Grundlagsutredningens rapport XVI Stockholm 2009

2010-01-01

Statens offentliga utredningar 2009:18 (pdf, 459 kB)

Statens offentliga utredningar 2009:17

KOMMUNAL KOMPETENSKATALOG EN PROBLEMORIENTERING Agne Gustafsson Grundlagsutredningen SOU 2009:17 Kommunal kompetenskatalog En problemorientering Grundlagsutredningens rapport XV Stockholm 2009 SOU 2009:17 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

2010-01-01

Statens offentliga utredningar 2009:17 (pdf, 635 kB)

Statens offentliga utredningar 2009:24

De statliga beställarfunktionerna och anläggningsmarknaden Delbetänkande av Trafikverksutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:24 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2009-03-02

Statens offentliga utredningar 2009:24 (pdf, 867 kB)

Statens offentliga utredningar 2009:21

Redovisning av kommunal medfinansiering Betänkande av utredningen Redovisning m.m. av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur Stockholm 2009 SOU 2009:21 2009SOU försätts S-formatsv.indd 1 2009-02-10 10:53:00 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

2009-02-27

Statens offentliga utredningar 2009:21 (pdf, 604 kB)

Statens offentliga utredningar 2009:20

Mer järnväg för pengarna Betänkande av Utredningen om marknaden för drift, underhåll och investeringar på järnväg Stockholm 2009 SOU 2009:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2009-03-02

Statens offentliga utredningar 2009:20 (pdf, 710 kB)

Statens offentliga utredningar 2009:12

Skatt i retur Betänkande av ASKA-utredningen Stockholm 2009 SOU 2009:12 2009SOU försätts S-formatsv.indd 1 2009-01-28 10:39:49 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2009-02-26

Statens offentliga utredningar 2009:12 (pdf, 1142 kB)

Statens offentliga utredningar 2009:55

Ett effektivare smittskydd Ett effektivare smittskydd Betänkande av Smittskyddsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:55 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2009-06-10

Statens offentliga utredningar 2009:55 (pdf, 2344 kB)

Statens offentliga utredningar 2009:51

Avskaffande av filmcensuren för vuxna men förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan Betänkande av Utredningen om översyn av filmgranskningslagen m.m. Stockholm 2009 SOU 2009:51 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2009-06-09

Statens offentliga utredningar 2009:51 (pdf, 1777 kB)

Statens offentliga utredningar 2009:46

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m. Slutbetänkande av Utredningen om enklare redovisning Stockholm 2009 SOU 2009:46 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2009-06-09

Statens offentliga utredningar 2009:46 (pdf, 1272 kB)

Statens offentliga utredningar 2009:53

Fiskevård i enskilt vatten en översyn av lagen om fiskevårdsområden Delbetänkande av Fiskelagsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:53 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2009-06-12

Statens offentliga utredningar 2009:53 (pdf, 974 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:7

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-10 TID 11.00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:5 och 2009/10:6. 2 Information från Försäkringskassan Generaldirektör Adriana Lender, Försäkringskassan informerade om

2009-11-10

Skatteutskottets protokoll 2009/10:9

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-11-17 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:8. 2 Inkomna handlingar, m.m. Se under 4. Kanslichefen informerade om att handlingarna till sammanträdet den 24 november skickas med lördagsutbärning.

2009-11-17

Skriftlig fråga 2009/10:230 av Sonidsson, Eva (s)

den 24 november Fråga 2009/10:230 Kontanthantering i butikerna av Eva Sonidsson s till finansminister Anders Borg m Antalet butiksrån ute i landet är många och ökar. Nästan tre rån per dag begås med svåra följder inte minst för personal som utsätts för dessa rån. Tillgången till kontanter och ensamarbete i butikerna

Inlämnad: 2009-11-24 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:229 av Haglö, Kerstin (s)

den 24 november Fråga 2009/10:229 Verkställande av ungdomsstraff av Kerstin Haglö s till justitieminister Beatrice Ask m År 2006 införde Socialdemokraterna ett nytt påföljdssystem som bygger på tidiga och tydliga insatser för ungdomar som ligger i riskzonen eller har begått brott. Däribland ingick förslaget om

Inlämnad: 2009-11-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:228 av Juholt, Håkan (s)

den 23 november Fråga 2009/10:228 Förhållandena i sjukförsäkringssystemet av Håkan Juholt s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Jag har i dag tagit del av en kvinnas mycket svåra situation i tidningen Nyheterna/Östra Småland. Av reportaget framgår det att hennes kropp är utsliten. Hon har svår värk i nacke,

Inlämnad: 2009-11-23 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Socialutskottets protokoll 2009/10:9

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-11-12 TID 09.30-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning av Riksrevisionen Riksrevisionen informerade om dels RiR 2009:10 Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet, dels uppföljningsrapporten 2009. Deltagarlista bifogas som bilaga

2009-11-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:8

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-12 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2009/10:7. 2 Försäkringskassans underlag för beslut om sjukpenning Fortsattes behandlingen av 2009/10:RRS4 Riksrevisionens styrelses

2009-11-12

Skriftlig fråga 2009/10:233 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 24 november Fråga 2009/10:233 Åldersgräns för piercing och tatueringar av Siw Wittgren-Ahl s till socialminister Göran Hägglund kd Det finns allvarliga risker med att pierca eller tatuera sig, främst vid själva ingreppet. När det gäller piercing som kroppssmyckning är det också hög risk för såväl allergiska

Inlämnad: 2009-11-24 Besvarare: Maria Larsson (KD)