Dokument & lagar (127 träffar)

utskottsdokument 2009/10:23CF0B

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM Tisdagen den 9 mars 2010 TID 11.05-11.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 4 mars 2010 justerades. 2 Granskningsärende 26 Näringsminister Maud Olofssons agerande i samband med miljöprövning

2010-03-09

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:28

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-04-27 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information Ordförande Jesper Holm, Daniel Karlsson, Anders Eriksson och Jakob Rudberg från Värnpliktsrådet informerade

2010-04-27

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:27

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-04-22 TID 10.30-10.50 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:26. 3 Kanslianmälningar Anmäldes en promemoria upprättad

2010-04-22

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:25

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-04-13 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Utskottet beslutade att innehållet i föredragningen av MUST omfattas av tystnadsplikt enligt RO 4 kap.

2010-04-13

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:24

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-03-23 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:22 och 23. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att regeringens skrivelse

2010-03-23

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:23

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-03-18 TID 11.15-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Utrikesutskottet hade bjudit in utskottet till en gemensam föredragning. Kabinettssekreterare Frank Belfrage, statssekreterare Joakim Stymne, kansliråd Mathias Otterstedt, politiskt

2010-03-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:37

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:37 DATUM Tisdagen den 13 april 2010 TID 12:1512:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att PRAO Alexander Bengtsson får vara närvarande vid dagens sammanträde 2 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 8 april

2010-04-13

utskottsdokument 2009/10:23C8BC

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35 DATUM Tisdagen den 13 april 2010 TID 11:00-12:05, 12:20-13:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med f.d. styrelseordföranden i Apoteket AB, Per Båtelson Utskottet höll en offentlig utfrågning av f.d. styrelseordföranden i

2010-04-13

utskottsdokument 2009/10:23C8BB

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM Torsdagen den 8 april 2010 TID 09.00-09.55, 10.10-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning av advokaten Rolf Åbjörnsson Utskottet höll en offentlig utfrågning av advokaten Rolf Åbjörnsson i granskningsärendena 2 och

2010-04-08

utskottsdokument 2009/10:23C94C

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:37 DATUM Tisdagen den 20 april 2010 TID 09:30-11:50, 11:55-13:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med näringsminister Maud Olofsson Utskottet höll en offentlig utfrågning med näringsminister Maud Olofsson rörande granskningsärendena

2010-04-20

utskottsdokument 2009/10:23C94B

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:36 DATUM Måndagen den 19 april 2010 TID 10:00-12.55, 13:10-13:25, 14:00-15:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med verkställande direktören i Apoteket Omstrukturering AB, Eva-Britt Gustafsson Utskottet höll en offentlig utfrågning

2010-04-19

utskottsdokument 2009/10:234ED9

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM Tisdagen den 19 januari 2010 TID 11.26-11.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 15 december 2009 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det inkommit två granskningsanmälningar:

2010-01-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:19

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM Tisdagen den 26 januari 2010 TID 11.0011.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 19 januari 2010 justerades. 2 Mottagande av proposition 2009/10:70 från SoU Socialutskottet har beslutat att överlämna

2010-01-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:18

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM Tisdagen den 19 januari 2010 TID 11.0011.26 11.3311.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 15 december 2009 justerades. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats

2010-01-19

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:10

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2009-11-12 TID 10.4510.50 10.5511.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat samt föreslog en extra punkt i dagordningen om beslut om sammansatt utskott. 2 Justering av protokoll Justerades

2009-11-12

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:15

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2009-12-01 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Marininspektör konteramiral Anders Grenstad åtföljd av f.d. chefen för det svenska bidraget ME 01 kommendörkapten

2009-12-01

utskottsdokument 2009/10:234A46

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM Tisdagen den 15 december 2009 TID 12.25-12.34 12.44-12.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 8 december 2009 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen föreslog att sista dag för inlämning

2009-12-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:17

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM Tisdagen den 15 december 2009 TID 11.0011.38 11.5512.24 12.5512.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om regeringens ståndpunkt om kommissionens förslag till ändringar i presstödet Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth överlade med

2009-12-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:21

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM Tisdagen den 2 februari 2010 TID 11.0011.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 28 januari 2010 justerades. 2 Inkomna EU-handlingar Föredraganden anmälde utsänd förteckning över inkomna EU-handlingar.

2010-02-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:20

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM Torsdagen den 28 januari 2010 TID 09.0209.46 09.5409.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 26 januari 2010 justerades. 2 Överlämnande av motion till AU Utskottet beslutade att till arbetsmarknadsutskottet

2010-01-28