Dokument & lagar (171 träffar)

utskottsdokument 2009/10:234ED9

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM Tisdagen den 19 januari 2010 TID 11.26-11.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 15 december 2009 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det inkommit två granskningsanmälningar:

2010-01-19

Justitieutskottets protokoll 2009/10:23

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23  DATUM Torsdagen den 18 mars 2010 TID kl. 09.45-10.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 11 mars 2010. 2  Skyddslagen Utskottet beslutade att återuppta behandlingen av fråga om yttrande till försvarsutskottet över proposition

2010-03-18

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:22

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-03-25 TID 08.00-08.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 18 mars 2010 justerades. 2 Information inför Jordbruks- och fiskeråd Statssekreterare Rolf Eriksson med medarbetare,

2010-03-25

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:30

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM 2010-05-18 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 4 maj 2010 justerades och protokollet från sammanträdet den 6 maj 2010 justerades med viss ändring. 2 Justering

2010-05-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:19

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM Tisdagen den 26 januari 2010 TID 11.0011.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 19 januari 2010 justerades. 2 Mottagande av proposition 2009/10:70 från SoU Socialutskottet har beslutat att överlämna

2010-01-26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:10

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2009-12-10 TID 08.00-09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt 10 kap. 3 RO om vissa fiskemöjligheter för 2010 Utskottet överlade med statssekreterare Rolf Eriksson åtföljd av tjänstemännen Eva Sjögren, Elin Johnson, Anna

2009-12-10

Justitieutskottets protokoll 2009/10:15

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15  DATUM Torsdagen den 21 januari 2010 TID kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Straffrättsliga frågor Utskottet behandlade motioner från de allmänna motionstiderna 2007, 2008 och 2009. Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgick av betänkande 2009/10:JuU7,

2010-01-21

Justitieutskottets protokoll 2009/10:14

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14  DATUM Tisdagen den 19 januari 2010 TID kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 15 och den 17 december 2009. 2  Avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott a Utskottet beslutade under förutsättning av konstitutionsutskottets

2010-01-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:18

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM Tisdagen den 19 januari 2010 TID 11.0011.26 11.3311.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 15 december 2009 justerades. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats

2010-01-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:12

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2010-01-21 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 17 december 2009 justerades. 2 Ärendebehandling Utskottet upptog till behandling motioner om övergripande miljöfrågor.

2010-01-21

utskottsdokument 2009/10:234A46

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM Tisdagen den 15 december 2009 TID 12.25-12.34 12.44-12.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 8 december 2009 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen föreslog att sista dag för inlämning

2009-12-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:17

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM Tisdagen den 15 december 2009 TID 11.0011.38 11.5512.24 12.5512.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om regeringens ståndpunkt om kommissionens förslag till ändringar i presstödet Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth överlade med

2009-12-15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:11

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2009-12-17 TID 08.00-08.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför Miljöråd Statssekreterare Elisabet Falemo med medarbetare, Miljödepartementet, informerade inför Miljörådet den 22 december 2009. 2 Justering av protokoll Protokollet

2009-12-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:21

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM Tisdagen den 2 februari 2010 TID 11.0011.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 28 januari 2010 justerades. 2 Inkomna EU-handlingar Föredraganden anmälde utsänd förteckning över inkomna EU-handlingar.

2010-02-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:20

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM Torsdagen den 28 januari 2010 TID 09.0209.46 09.5409.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 26 januari 2010 justerades. 2 Överlämnande av motion till AU Utskottet beslutade att till arbetsmarknadsutskottet

2010-01-28

utskottsdokument 2009/10:2352C8

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM Torsdagen den 28 januari 2010 TID 09.57-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 19 januari 2010 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det kommit in en ny granskningsanmälan

2010-01-28

Justitieutskottets protokoll 2009/10:21

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21  DATUM Tisdagen den 9 mars 2010 TID kl. 10.00-10.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Överläggning med regeringen Utskottet överlade med justitieminister Beatrice Ask åtföljd av stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, rättssakkunniga Sonja Ahlgren

2010-03-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:18

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-03-04 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning av föreningen Den Goda Jorden Representanter för föreningen Den Goda Jorden informerade utskottet om den pågående bebyggelsen av åkermark i Sverige. 2 Information från

2010-03-04

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:17

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-03-02 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 18 februari 2010 justerades. 2 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling motioner om

2010-03-02

utskottsdokument 2009/10:23AA2D

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM Torsdagen den 11 mars 2010 TID 09.15-10.00, 10.15-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 9 mars 2010 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att en granskningsanmälan inkom

2010-03-11