Dokument & lagar (206 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:9

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-11-26 TID 10.00-11.35 11.40-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om situationen på mejerimarknaden Representanter för Jordbruksverket informerade utskottet om situationen på mejerimarknaden. 2 Information om situationen

2009-11-26

Justitieutskottets protokoll 2009/10:11

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11  DATUM Tisdagen den 8 december 2009 TID kl. 10.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Kriminalvården Generaldirektör Lars Nylén och regionchef Inga Mellgren informerade. 2  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 26 november och den 1 december 2009.

2009-12-08

Justitieutskottets protokoll 2009/10:10

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10  DATUM Tisdagen den 1 december 2009 TID kl. 10.30-11.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Motioner utan anslagseffekt för budgetåret 2010 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 4, volym 3 JuU1Ärendet bordlades

2009-12-01

Justitieutskottets protokoll 2009/10:9

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9  DATUM Torsdagen den 26 november 2009 TID kl. 10.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreteraren Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, departementsrådet

2009-11-26

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:9

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-12-01 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kenneth Johansson C inledde utrikesutskottets och socialutskottets offentliga seminarium om hiv/aids: Kampen mot hiv/aids i Sverige och världen. 2 Presentationer lämnades av Olle Thorell Sledamot

2009-12-01

utskottsdokument 2009/10:23291F

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM Tisdagen den 24 november 2009 TID 12.00-12.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 19 november 2009 justerades. 2 Utnämningsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet angående utnämnings-makten.

2009-11-24

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:5

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM 2009-11-12 TID 09:3011:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering UU1 Utskottet justerade utkast till betänkande 2009/10:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan. Utskottets ställningstagande är baserat på förutsättningen att riksdagen beslutar i

2009-11-12

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:6

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM 2009-11-12 TID 14:0014:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott UFöU Utskottet valde följande till deputerade och suppleanter för dessa att ingå i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet:

2009-11-12

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:7

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-17 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU2 Utskottet justerade utkast till betänkande 2009/10:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Utskottets ställningstagande är baserat på förutsättningen att riksdagen beslutar

2009-11-17

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:4

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM 2009-11-10 TID 11:0012:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Riksrevisor Eva Lindström, granskningschef Gina Funnemark, revisionsdirektör Christina Eriksson och revisionsdirektör Gunilla Lundquist, samtliga Riksrevisionen, lämnade föredragning

2009-11-10

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:3

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-10-22 TID 09:3010:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU6 Utskottet justerar utkast till betänkande 2009/10:UU6 Verksamheten inom Europarådet under 2008. 2 Justering av UU7 Utskottet justerar utkast till betänkande 2009/10:UU7 Verksamheten

2009-10-22

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:2

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM 2009-10-20 TID 11.0012.20 12.3013.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Utredare Peter Egardt och utredningssekreterare Anna Hammargren lämnar föredragning om översynen av utrikesförvaltningen. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2009/10:1.

2009-10-20

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:1

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM 2009-10-13 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering Utskottet justerar utkast till betänkande 2009/10:UU3 Norden. 2 Justering Utskottet justerar utkast till utlåtande 2009/10:UU4 Meddelande om EU och Arktis. 3 Justering Utskottet justerar

2009-10-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:2

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM Tisdagen den 13 oktober 2009 TID 11.0011.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kompletteringsval Ordföranden hälsade Torbjörn Lövendahl s välkommen till utskottet som extra supppleant under Morgan Johanssons s ledighet. 2 Justering av protokoll Protokoll

2009-10-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:1

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM Torsdagen den 17 september 2009 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Ordföranden hälsade jur.stud. Oscar Söderlund välkommen till utskottet. Utskottet beslutade att Oscar Söderlund får närvara vid utskottets sammanträden

2009-09-17

Justitieutskottets protokoll 2009/10:2

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2  DATUM Torsdagen den 24 september 2009 TID kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 10 september 2009. 2  Yttrande till annat utskott Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till försvarsutskottet över regeringens

2009-09-24

Justitieutskottets protokoll 2009/10:1

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1  DATUM Tisdagen den 22 september 2009 TID kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Offentligt seminarium Utskottet höll ett offentligt seminarium om situationen för kvinnor intagna i kriminalvårdsanstalt, se bilaga 2. VID PROTOKOLLET Virpi Torkkola JUSTERAT Den 13

2009-09-22

Justitieutskottets protokoll 2009/10:3

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3  DATUM Tisdagen den 13 oktober 2009 TID kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 22 och den 24 september 2009. 2  Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Utskottet behandlar fråga om yttrande till finansutskottet över

2009-10-13

utskottsdokument 2009/10:230F47

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM Torsdagen den 17 september 2009 TID 10.45-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 11 juni 2009 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det inkommit sex anmälningar under

2009-09-17

utskottsdokument 2009/10:2327D2

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM Torsdagen den 19 november 2009 TID 11.20-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 17 november 2009 justerades. 2 Utnämningsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet angående utnämnings-makten.

2009-11-19