Dokument & lagar (243 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:14 DATUM 2010-12-09 TID 09.0009.31 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade medge att föredragande Henrik Paulander från EU-nämnden får närvara under 2. 2 Information om aktuella EU-frågor Statssekreteraren Oscar Wåglund

2010-12-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 2010-12-07 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:11 och 2010/11:12. 2 Fråga om lördagsutdelning Ordföranden tog upp frågan om utskick av sammanträdeshandlingar på

2010-12-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2010-11-09 TID 11.0011.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att riksdagsdirektören Kathrin Flossing får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:3

2010-11-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 2010-11-11 TID 09.0009.10 10.0411.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärende Till utskottet har hänvisats redogörelse 2010/11:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse. 2 Avsägelse Helén Pettersson i Umeå S har avsagt

2010-11-11

utskottsdokument 2010/11:2448D6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 2010-11-11 TID 09:10-09:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens samman-sättning och regeringsarbetets organisation.

2010-11-11

utskottsdokument 2010/11:2448D7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 2010-11-09 TID 11:32-11:58 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 2 november 2010 justerades. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in två anmälningar

2010-11-09

utskottsdokument 2010/11:244EB5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 2010-11-18 TID 09:04-09:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 16 november 2010 justerades. 2 Granskningsärende 8 Statsministerns uttalanden kring riksdagsbeslutet om folkmordet

2010-11-18

utskottsdokument 2010/11:244EB4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2010-11-16 TID 12:25-12:32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 9 och 11 november 2010 justerades. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en gransknings-anmälan

2010-11-16

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:3

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 201010-19 TID 11.00-11.55 12.10-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information De närvarande höll en kort minnesstund för att hedra den stupade soldaten i Afghanistan. Utrikesutskottets ledamöter deltog i denna punkt se bilaga 2ÖB general

2010-10-19

utskottsdokument 2010/11:244358

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 2010-11-02 TID 11:56-12:07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 14 oktober 2010 justerades. 2 Regeringsprotokollen Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringsprotokollen.

2010-11-02

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:8

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM 2010-11-30 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:7. 2 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 2011 FöU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1,

2010-11-30

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-23 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Försvarsdepartementet Statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av departementsrådet Peter Mild, departementssekreterare Per Bolinder och militärsakkunnig Michael Cherinet

2010-11-23

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 2010-11-16 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:5. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde utskottet att anmäla deltagande till studiebesöket till Myndigheten för samhällsskydd

2010-11-16

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2010-11-11 TID 09.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Försvarets materielverk Generaldirektör Gunnar Holmgren åtföljd av affärsdirektör Dan Avestad, chef för strategiska materielledningen Per Lodin, strategisk rådgivare

2010-11-11

utskottsdokument 2010/11:246CC4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-25 TID 09:07-09:21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 18 november 2010 justerades. 2 Anmälning Kanslichefen meddelade att det kommit in en granskningsanmälan den

2010-11-25

utskottsdokument 2010/11:246CC9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM 2010-10-14 TID 09:55-10:28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in tre anmälningar under tiden den 1 juni 201012 oktober 2010. Granskning av försenade interpellationssvar

2010-10-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 2010-12-16 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:15. 2 Inkomna skrivelser Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över inkomna skrivelser, bilaga 2. 3 Riksrevisionens

2010-12-16

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:4

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 201011-09 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:3. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att en inbjudan inkommit till Folk- och Försvars Rikskonferens i Sälen den

2010-11-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:41

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:41 DATUM 2011-05-31 TID 11.0811.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Indelning i utgiftsområden m.m. KU32 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:100 förslagspunkterna 211 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande

2011-05-31

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:40

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40 DATUM 2011-05-19 TID 09.0209.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:39. 2 Reseberättelse Kanslichefen anmälde utsänd reseberättelse från utskottets studieresa till Luxemburg den 2123

2011-05-19