Dokument & lagar (261 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:14 DATUM 2010-12-09 TID 09.0009.31 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade medge att föredragande Henrik Paulander från EU-nämnden får närvara under 2. 2 Information om aktuella EU-frågor Statssekreteraren Oscar Wåglund

2010-12-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 2010-12-07 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:11 och 2010/11:12. 2 Fråga om lördagsutdelning Ordföranden tog upp frågan om utskick av sammanträdeshandlingar på

2010-12-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2010-11-09 TID 11.0011.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att riksdagsdirektören Kathrin Flossing får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:3

2010-11-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 2010-11-11 TID 09.0009.10 10.0411.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärende Till utskottet har hänvisats redogörelse 2010/11:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse. 2 Avsägelse Helén Pettersson i Umeå S har avsagt

2010-11-11

utskottsdokument 2010/11:2448D6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 2010-11-11 TID 09:10-09:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens samman-sättning och regeringsarbetets organisation.

2010-11-11

utskottsdokument 2010/11:2448D7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 2010-11-09 TID 11:32-11:58 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 2 november 2010 justerades. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in två anmälningar

2010-11-09

Justitieutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 20101116 TID 11.00-11.55 12.05-12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Anton Abele M fick närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 11 november 2010 justerades.

2010-11-16

utskottsdokument 2010/11:244EB5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 2010-11-18 TID 09:04-09:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 16 november 2010 justerades. 2 Granskningsärende 8 Statsministerns uttalanden kring riksdagsbeslutet om folkmordet

2010-11-18

utskottsdokument 2010/11:244EB4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2010-11-16 TID 12:25-12:32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 9 och 11 november 2010 justerades. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en gransknings-anmälan

2010-11-16

Justitieutskottets protokoll 2010/11:4

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 20101104 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjorth från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 3 på föredragningslistan. 2 Protokollsjustering Protokoll

2010-11-04

utskottsdokument 2010/11:244358

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 2010-11-02 TID 11:56-12:07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 14 oktober 2010 justerades. 2 Regeringsprotokollen Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringsprotokollen.

2010-11-02

Justitieutskottets protokoll 2010/11:11

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 20101130 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rikspolischefen Bengt Svenson, Rikspolisstyrelsen Rikspolischefen Bengt Svenson, Lars Göran Carlsson, tillträdande chef för Rikspolisstyrelsens nya avdelning för internutredning av

2010-11-30

utskottsdokument 2010/11:246CC4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-25 TID 09:07-09:21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 18 november 2010 justerades. 2 Anmälning Kanslichefen meddelade att det kommit in en granskningsanmälan den

2010-11-25

utskottsdokument 2010/11:246CC9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM 2010-10-14 TID 09:55-10:28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in tre anmälningar under tiden den 1 juni 201012 oktober 2010. Granskning av försenade interpellationssvar

2010-10-14

Justitieutskottets protokoll 2010/11:15

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:15 DATUM 20101214 TID 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 9 december 2010 justerades. 2 EU-förslag om inrättandet av en utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket

2010-12-14

Justitieutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 20110118 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 14 december 2010 justerades. 2 Straffrättsliga frågor JuU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden

2011-01-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 2010-12-16 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:15. 2 Inkomna skrivelser Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över inkomna skrivelser, bilaga 2. 3 Riksrevisionens

2010-12-16

Justitieutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 20101109 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Anton Abele M fick närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 4 november 2010 justerades. 3 Ny delgivningslag

2010-11-09

Justitieutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 20101111 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Anton Abele M fick närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 9 november 2010 justerades. 3 Ramen

2010-11-11

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:41

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:41 DATUM 2011-05-31 TID 11.0811.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Indelning i utgiftsområden m.m. KU32 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:100 förslagspunkterna 211 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande

2011-05-31