Dokument & lagar (253 träffar)

utskottsdokument 2011/12:2A002C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 2011-11-15 TID 10.0011.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utfrågning med företrädare för Polismyndigheten i Stockholms län Utskottet höll en utfrågning med biträdande länspolismästare Lennart Enocsson med medarbetare, Polismyndigheten

2011-11-15

utskottsdokument 2011/12:2A002A

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-11-10 TID 10.1910.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:5. 2 Regeringens information i samband med subsidiaritetskontroll Utskottet behandlade granskningsärendet

2011-11-10

utskottsdokument 2011/12:2A0029

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 2011-11-17 TID 09.0009.55 10.0210.18 10.5111.06 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utfrågning med företrädare för Säkerhetspolisen Utskottet höll en utfrågning med generaldirektör Anders Danielsson med medarbetare, Säkerhetspolisen,

2011-11-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 2011-11-22 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:9 och 2011/12:10. 2 Hänvisade ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2011/12:JO1

2011-11-22

utskottsdokument 2011/12:2A0131

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-11-22 TID 11.2612.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:8. 2 Delegation och subdelegation Utskottet behandlade granskningsärendet Delegation och subdelegation. Ärendet

2011-11-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM 2011-12-08 TID 09.0009.37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:15. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats en motion med anledning av proposition

2011-12-08

utskottsdokument 2011/12:2A15E0

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 2011-12-08 TID 09.38 09.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:11, 2011/12:12 och 2011/12:13. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen anmälde förslag till preliminär tidplan

2011-12-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2011-12-06 TID 11.0011.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:14. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motioner med anledning av redogörelse

2011-12-06

utskottsdokument 2011/12:2A1040

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 2011-12-01 TID 10.0710.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning av justitieministerns uppgifter om partibidrag vid riksdagens frågestund

2011-12-01

utskottsdokument 2011/12:2A103F

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 2011-12-06 TID 11.1811.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande

2011-12-06

utskottsdokument 2011/12:2A103E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 2011-11-29 TID 11.2812.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:10. 2 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet behandlade granskningsärendet

2011-11-29

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 2011-11-29 TID 11.0011.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven NS till ledamoten Andreas Norlén M får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2011-11-29

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 2011-12-01 TID 09.0010.06 10.5811.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven NS till ledamoten Andreas Norlén M och praoeleven KH till ledamoten Ann-Britt Åsebol M får närvara vid dagens sammanträde

2011-12-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 2011-11-24 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna LB och JL till ledamoten Cecilia Brinck M får närvara vid dagens sammanträde utom vid punkt 7 på särskilda föredragningslistan.

2011-11-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-11-17 TID 10.1910.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1, redogörelse 2010/11:RS2 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Uppföljning och utvärdering

2011-11-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-11-15 TID 11.0911.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:8. 2 EU-bevakning Föredraganden anmälde utsänd förteckning över EU-relaterade handlingar. 3 Val av JO Utskottet

2011-11-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 2011-11-10 TID 09.0010.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna SB och MS till ledamoten Cecilia Brinck M får närvara vid dagens sammanträde utom vid granskning av regeringen. 2 Utgiftsområde

2011-11-10

utskottsdokument 2011/12:2A06CC

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-11-24 TID 09.0609.13 09.3309.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:9. 2 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet behandlade granskningsärendet

2011-11-24

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-11-24 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:8. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse från Svenska Skyttesportförbundet m.fl. beträffande nuvarande

2011-11-24

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 2011-11-22 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om verksamhet Generaldirektör Elisabet Falemo från Elsäkerhetsverket och ämnessakkunnig Anna Carlsson från Näringsdepartementet informerade om Elsäkerhetsverkets verksamhet.

2011-11-22