Dokument & lagar (274 träffar)

utskottsdokument 2013/14:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20 DATUM 2014-02-04 TID 11.1911.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:19. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning av

2014-02-04

Justitieutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2014-02-04 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Linda Backman från enheten It-verksamhetsstöd fick närvara på sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:13.

2014-02-04

utskottsdokument 2013/14:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 2014-01-30 TID 09.0809.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:18. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning av

2014-01-30

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28 DATUM 2014-02-20 TID 09.0009.17 09.3009.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleverna M.Ö. och S.S. till ledamoten Cecilia Brinck M fick närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll

2014-02-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:23 DATUM 2014-01-28 TID 11.0011.04 11.2311.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Suzanne Primér och Ann-Charlotte Eklund från IT-avdelningen fick närvara vid sammanträdet och att fotografen Melker Dahlstrand

2014-01-28

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22 DATUM 2014-01-23 TID 09.0009.31 09.4409.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Suzanne Primér och Ann-Charlotte Eklund från IT-avdelningen fick närvara vid sammanträdet utom under punkterna 3 och 8 på

2014-01-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM 2014-01-21 TID 11.0012.13 12.3413.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sveriges Kommuner och Landsting Företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting, Västmanlands läns landsting, Norrbottens läns landsting, Västernorrlands läns landsting

2014-01-21

utskottsdokument 2013/14:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2014-01-28 TID 11.0511.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:17. 2 Granskningsärende 2 Dåvarande näringsministerns hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon Utskottet

2014-01-28

utskottsdokument 2013/14:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 2014-01-23 TID 09.3209.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:16. 2 Granskningsärende 2 Dåvarande näringsministerns hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon Utskottet

2014-01-23

utskottsdokument 2013/14:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2014-01-21 TID 12.1412.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:15. 2 Granskningsärende 2 Dåvarande näringsministerns hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon Utskottet

2014-01-21

Justitieutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2014-01-21 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om digital mötestjänst projektledaren Anne Rymer-Rythén 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:11. 3 Polisfrågor JuU14 Utskottet behandlade motioner

2014-01-21

Justitieutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2014-01-30 TID 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning och EU-information från regeringen 1. Statssekreteraren Martin Valfridsson åtföljd av departementsrådet Mikael Tollerz, rättssakkunnige Anna Rosenmüller samt departementssekreteraren

2014-01-30

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:24 DATUM 2014-01-30 TID 09.0009.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:23. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Fråga om mottagande av motion Utskottet beslutade

2014-01-30

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-09-24 TID 11.0012.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus G Graner m.fl.Justitiedepartementet, lämnade information och svarade på frågor om lagstiftningsarbetet gällande allmänhetens

2013-09-24

utskottsdokument 2013/14:2BECD0

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-09-19 TID 09.1609.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Bordläggning Utskottet beslutade att bordlägga samtliga ärenden på föredragningslistan. Vid protokollet Justerat  2013-09-24 Peter Eriksson KONSTITUTIONSUTSKOTTET

2013-09-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:1

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-09-19 TID 09.0009.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:52. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2012/13:192 Sekretess

2013-09-19

utskottsdokument 2013/14:2C3B0A

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-19 TID 10.5111.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:8. 2 Anmälning Vikarierande biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning

2013-11-19

Justitieutskottets protokoll 2013/14:7

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-11-14 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning och EU-information från regeringen 1. Utskottet överlade med statssekreteraren Martin Valfridsson åtföljd av internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, departementsrådet

2013-11-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-11-14 TID 09.0009.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven F.B-A. till Per Bill M får närvara vid dagens sammanträde. 2 EU-förslag om förordning om stadgar för och finansiering av europeiska

2013-11-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-11-19 TID 10.4510.50 11.3012.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:11. 2 Vissa tobaks- och alkoholmotioner Kanslichefen anmälde att socialutskottet har berett konstitutionsutskottet

2013-11-19