Dokument & lagar (274 träffar)

utskottsdokument 2013/14:43

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:43 DATUM 2014-05-13 TID 09.1509.40 11.0011.33 11.5611.58 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsärende 2 och 20 Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens hantering

2014-05-13

utskottsdokument 2013/14:42

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:42 DATUM 2014-05-08 TID 09.3110.01 10.3011.05 11.4812.00 14.3014.40 15.2715.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsbetänkande KU20 Utskottet behandlade förslag till betänkande 2013/14:KU20. Ärendet bordlades. 2 Ajournering

2014-05-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:49

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:49 DATUM 2014-05-27 TID 08.3309.04 09.1009.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:48. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Inkommande besök Kanslichefen

2014-05-27

utskottsdokument 2013/14:44

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:44 DATUM 2014-05-27 TID 09.0509.09 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:42 och 2013/14:43. 2 Granskning hösten 2014 Biträdande kanslichefen presenterade en preliminär plan för höstens

2014-05-27

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-10-22 TID 11.0011.54 11.5912.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:5. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att från socialutskottet ta emot motion 2012/13:So206 av

2013-10-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-17 TID 09.0009.26 09.5410.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:4. 2 Hösten sammanträdestider Kanslichefen anmälde utdelad sammanträdesplan för hösten 2013 enligt bilaga

2013-10-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-10-15 TID 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av riksrevisorerna Riksrevisorerna Claes Norgren och Jan Landahl m.fl. lämnade information om aktuella frågor i Riksrevisionen. 2 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters

2013-10-15

Justitieutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-10-22 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 17 oktober 2013 justerades. 2 Budgeten anslagsfördelning JuU1 Utskottet behandlade regeringens proposition 2013/14:1 och motioner.

2013-10-22

utskottsdokument 2013/14:2C3188

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-10-22 TID 11.5511.58 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:3. 2 Regeringens företrädare vid samråd och överläggningar i EU-frågor samt vid rådsmöten i EU Utskottet

2013-10-22

Justitieutskottets protokoll 2013/14:1

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-10-03 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför RIF-rådsmöte den 7-8 oktober 2013 Statssekreteraren Martin Valfridsson, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, kanslirådet Marie Söderlund, rättssakkunniga

2013-10-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-03 TID 09.0010.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Transparency International KU4 Företrädare för Transparency International lämnade information och svarade på frågor med anledning av utskottets behandling av statliga

2013-10-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-11-05 TID 11.0011.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:7. 2 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna M.L. och A.B. till Per Bill M får närvara vid denna veckas

2013-11-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-10-24 TID 08.1508.33 09.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:6. 2 Överlämnande av motion Utskottet överlämnade till arbetsmarknadsutskottet, under förutsättning av

2013-10-24

utskottsdokument 2013/14:2C344F

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-24 TID 08.3408.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:4. 2 Samordningsfunktionen i Statsrådsberedningen Utskottet behandlade granskningsärendet samordningsfunktionen

2013-10-24

Justitieutskottets protokoll 2013/14:6

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-11-05 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 24 oktober 2013 justerades. 2 Internationell delgivning JuU5 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:182 Internationell

2013-11-05

utskottsdokument 2013/14:2C36F0

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-11-12 TID 11.4711.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:6. 2 Anmälning Vikarierande biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning

2013-11-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:33 DATUM 2014-03-11 TID 11.0011.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:32. 2 Extra föredragande Ordföranden hälsade föredragande i kulturutskottet, Ingrid Skogö, välkommen som extra föredragande

2014-03-11

utskottsdokument 2013/14:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:25 DATUM 2014-02-27 TID 09.1209.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:24. 2 Granskningsärende 10 Migrationsminister Tobias Billströms aktieaffärer i gruvföretag Utskottet behandlade

2014-02-27

utskottsdokument 2013/14:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:29 DATUM 2014-03-13 TID 09.5610.00 10.1910.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:28. 2 Granskningsärende 10 Migrationsminister Tobias Billströms aktieaffärer i gruvföretag Utskottet

2014-03-13

Justitieutskottets protokoll 2013/14:20

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20 DATUM 2014-03-11 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanten Lisa Rönnlund fick närvara vid sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:19. 3 Nomineringar

2014-03-11