Dokument & lagar (274 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2013/14:8

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-11-21 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2013/14:7. 2 Budgetbetänkandet JuU1 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2013/14:1 och motioner. Utskottet

2013-11-21

utskottsdokument 2013/14:2C3FDE

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-12-03 TID 11.1812.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:11. 2 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Utskottet fortsatte

2013-12-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 2014-01-14 TID 11.0011.31 11.5412.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats framställning 2013/14:RS1 Tidningen Riksdag Departement skrivelse 2013/14:61 En politik

2014-01-14

Justitieutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-12-19 TID 10.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att handläggaren Dag Elfström fick närvara på sammanträdet. 2 Justitieministern, Säkerhetspolisen och Post- och telestyrelsen informerade Justieminister

2013-12-19

utskottsdokument 2013/14:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2014-01-16 TID 09.5109.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:14. 2 Granskningsärende 1 Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige

2014-01-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20 DATUM 2014-01-16 TID 09.0009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Riksrevisionen Teamledare för peer review Nick Bateson från brittiska National Audit Office, riksrevisorerna Claes Norgren och Jan Landahl samt projektledare för peer

2014-01-16

utskottsdokument 2013/14:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2014-01-14 TID 11.3211.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:13. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in två anmälningar. Begäran om granskning

2014-01-14

utskottsdokument 2013/14:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:31 DATUM 2014-03-20 TID 09.0709.09 09.2109.58 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:30. 2 Granskningsärende 2 och 20 Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon Utskottet

2014-03-20

utskottsdokument 2013/14:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30 DATUM 2014-03-18 TID 11.1611.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:29. 2 Överblick Utskottet beslutade att bjuda in följande statsråd och andra personer till utfrågning: Lars

2014-03-18

Justitieutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM 2014-03-18 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens ordförande, f.d. lagmannen Sigurd Heuman, kanslichefen Eva Melander Tell och enhetschefen Patrik Skogh informerade 2 Justering av protokoll

2014-03-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:36 DATUM 2014-03-20 TID 09.0009.06 09.1009.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkommen Ordföranden hälsade suppleanten Gustav Blix M välkommen till sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:35. 3 Hänvisning

2014-03-20

utskottsdokument 2013/14:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:32 DATUM 2014-03-25 TID 11.4612.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:31. 2 Vårens KU-utfrågningar Biträdande kanslichefen anmälde schemat över beslutade utfrågningar i KU:s granskning

2014-03-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:38

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:38 DATUM 2014-03-27 TID 09.0009.24 09.5310.23 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att EU-handläggaren Livia Spada, Sekretariatet för EU-samordning, fick närvara under 2 och att praroeleven E.T. till ledamoten

2014-03-27

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:37

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:37 DATUM 2014-03-25 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven T. J. till ledamoten Andreas Norlén M fick närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2014-03-25

Justitieutskottets protokoll 2009/10:11

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11  DATUM Tisdagen den 8 december 2009 TID kl. 10.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Kriminalvården Generaldirektör Lars Nylén och regionchef Inga Mellgren informerade. 2  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 26 november och den 1 december 2009.

2009-12-08

Justitieutskottets protokoll 2009/10:10

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10  DATUM Tisdagen den 1 december 2009 TID kl. 10.30-11.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Motioner utan anslagseffekt för budgetåret 2010 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 4, volym 3 JuU1Ärendet bordlades

2009-12-01

Justitieutskottets protokoll 2009/10:9

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9  DATUM Torsdagen den 26 november 2009 TID kl. 10.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreteraren Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, departementsrådet

2009-11-26

utskottsdokument 2009/10:23291F

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM Tisdagen den 24 november 2009 TID 12.00-12.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 19 november 2009 justerades. 2 Utnämningsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet angående utnämnings-makten.

2009-11-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:2

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM Tisdagen den 13 oktober 2009 TID 11.0011.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kompletteringsval Ordföranden hälsade Torbjörn Lövendahl s välkommen till utskottet som extra supppleant under Morgan Johanssons s ledighet. 2 Justering av protokoll Protokoll

2009-10-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:1

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM Torsdagen den 17 september 2009 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Ordföranden hälsade jur.stud. Oscar Söderlund välkommen till utskottet. Utskottet beslutade att Oscar Söderlund får närvara vid utskottets sammanträden

2009-09-17