Dokument & lagar (1 556 träffar)

Statens offentliga utredningar 2010:91

sou 2010 91 d1 Planering på djupet fysisk planering av havet Betänkande av Havsplaneringsutredningen Stockholm 2010 SOU 2010:91 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:91 (pdf, 2999 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:72

sou 2010 72 d1 Folkrätt i väpnad konflikt svensk tolkning och tillämpning Slutbetänkande av Folkrättskommittén Stockholm 2010 SOU 2010:72 2010SOU försätts S-formatsv.indd 1 2010-10-12 10:35:57 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:72 (pdf, 3373 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:3

Metria förutsättningar för att ombilda division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt ägt aktiebolag Betänkande av Utredningen om förutsättningar för att ombilda vissa verksamheter vid Lantmäteriet till aktiebolagsform Stockholm 2010 SOU 2010:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:3 (pdf, 656 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:25

Viss översyn av verksamhet och organisation på informationssäkerhetsområdet Betänkande från Informationssäkerhetsutredningen SOU 2010:25 Till statsrådet och chefen för Försvarsdepartementet Regeringen beslutade den 19 november 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda formerna för och konsekvenserna

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:25 (pdf, 405 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:10

Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia En granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan Ann-Sofie Ohlander Rapport I från Delegationen för jämställdhet i skolan Stockholm 2010 SOU 2010:10 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:10 (pdf, 635 kB)

Kommittéberättelse Ju 2010:11 utredningen, se dir. 2010:80

2010 års penningtvättsutredning Ju 2010:11 Beteckning Ju 2010:11 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2013-03-01 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-08-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:80 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2010-08-19

Statens offentliga utredningar 2010:15

Kriminella grupperingar motverka rekrytering och underlätta avhopp Betänkande av Utredningen mot kriminella grupperingar Stockholm 2010 SOU 2010:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:15 (pdf, 1754 kB)

Kommittéberättelse S 2010:04 kommittén, se dir. 2010:48, dir. 2011:40, dir. 2012:26, 2012:90 och 2015:7

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen S 2010:04 Beteckning S 2010:04 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-04-29 Direktiv för kommittén, se dir. 2010:48, dir. 2011:40, dir. 2012:26, 2012:90 och 2015:7 Lokal

2010-04-29

Kommittéberättelse Ku 2010:04 kommittén, se dir. 2010:77, dir. 2012:71, dir. 2013:99, dir. 2014:151 och dir. 2015:30

Kommittén Kulturbryggan en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet Ku 2010:04 Beteckning Ku 2010:04 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-07-08 Direktiv för kommittén, se dir. 2010:77, dir.

2010-07-08

Kommittéberättelse Ju 2010:09 kommittén, se dir. 2010:75, dir. 2012:13, dir. 2013:115, dir.2014:17 och dir. 2015:20

Polisorganisationskommittén Ju 2010:09 Beteckning Ju 2010:09 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-07-08 Direktiv för kommittén, se dir. 2010:75, dir. 2012:13, dir. 2013:115, dir.2014:17 och dir. 2015:20 Lokal Regeringskansliets

2010-07-08

Statens offentliga utredningar 2010:82

Trafikverket ICT Betänkande av Utredningen om Trafikverket ICT Stockholm 2010 SOU 2010:82 2010SOU försätts S-formatsv.indd 1 2010-10-27 13:17:42 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2010-12-23

Statens offentliga utredningar 2010:82 (pdf, 1334 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:104

E-legitimationsnämnden och svensk e-legitimation E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation Betänkande av Utredningen om bildande av en e-legitimationsnämnd Stockholm 2010 SOU 2010:104 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2010-12-23

Statens offentliga utredningar 2010:104 (pdf, 5947 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:103

Särskilda spaningsmetoder Särskilda spaningsmetoder Slutbetänkande av Polismetodutredningen Stockholm 2010 SOU 2010:103 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2010-12-23

Statens offentliga utredningar 2010:103 (pdf, 3846 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:102

Massuppsägningar, arbetslöshet och sjuklighet En rapport om konsekvenser av 1990-talets friställningar för slutenvårdsutnyttjande och risk för förtida död Marcus Eliason Petter Lundborg Johan Vikström En rapport från Sociala rådet Stockholm 2010 SOU 2010:102 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

2010-12-23

Statens offentliga utredningar 2010:102 (pdf, 1577 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:101

Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2010 SOU 2010:101 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2010-12-23

Statens offentliga utredningar 2010:101 (pdf, 631 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:14 DATUM 2010-12-09 TID 09.0009.31 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade medge att föredragande Henrik Paulander från EU-nämnden får närvara under 2. 2 Information om aktuella EU-frågor Statssekreteraren Oscar Wåglund

2010-12-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 2010-12-07 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:11 och 2010/11:12. 2 Fråga om lördagsutdelning Ordföranden tog upp frågan om utskick av sammanträdeshandlingar på

2010-12-07

Finansutskottets protokoll 2010/11:17

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:17 DATUM 2010-12-16 TID 09.00-09:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla finansministern och Finanspolitiska rådets ordförande till en öppen utfrågning om finanspolitiska rådets rapport den 31 maj. 2 Godkännande

2010-12-16

Finansutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 2010-12-14 TID 11:00-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Henrik Paulander från EU-nämnden fick vara närvarande under informationen om aktuella EU-frågor, punkt

2010-12-14

Skriftlig fråga 2010/11:213 av Oscarsson, Mikael (KD)

den 5 januari Fråga 2010/11:213 Europas säkerhetsläge efter rysk-fransk vapenaffär av Mikael Oscarsson KD till utrikesminister Carl Bildt M Den stora rysk-franska vapenaffären som tillkännagavs på julafton har fått omfattande medial uppmärksamhet runt om i världen. Affären innebär att Ryssland köper fyra amfibiefartyg

Inlämnad: 2011-01-05 Besvarare: Carl Bildt (M)