Dokument & lagar (1 656 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2011:05 utredningen, se dir. 2011:31 och dir. 2012:133

Straffrättsanvändningsutredningen Ju 2011:05 Beteckning Ju 2011:05 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2014-03-04 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-03-31 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:31 och dir. 2012:133 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2011-03-31

Kommittéberättelse M 2011:03 utredningen, se dir. 2011:70 och 2012:63

Vargkommittén M 2011:03 Beteckning M 2011:03 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2014-03-18 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-08-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:70 och 2012:63 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Egardt,

2011-08-16

Statens offentliga utredningar 2011:77

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel Stockholm 2011 SOU 2011:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:77 (pdf, 1409 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:76

Våld och tvång under internationella militära insatser Betänkande av Fredsinsatsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:76 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:76 (pdf, 1572 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:53

Ny instansordning för va-målen Betänkande av Va-nämndsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:53 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:53 (pdf, 1024 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:50

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2010 Betänkande av Kärnavfallsrådet Stockholm 2011 SOU 2011:50 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:50 (pdf, 1428 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:1

sou 2011 1 Svart på vitt om jämställdhet i akademin Betänkande av Delegationen för jämställdhet i högskolan Stockholm 2011 SOU 2011:1 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:1 (pdf, 3861 kB)

Kommittéberättelse Fi 2011:04 utredningen, se dir. 2011:18

Utredningen om nystartzoner Fi 2011:04 Beteckning Fi 2011:04 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2013-03-06 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-03-10 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:18 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2011-03-10

Kommittéberättelse N 2011:07 utredningen, se dir. 2011:101

Flygtrafiktjänstutredningen N 2011:07 Beteckning N 2011:07 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2013-03-13 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-11-10 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:101 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2011-11-10

Kommittéberättelse Fö 2011:03 utredningen, se dir. 2011:103, dir. 2012:83 och dir. 2013:118

Veteranutredningen Fö 2011:03 Beteckning Fö 2011:03 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2015-03-16 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:103, dir. 2012:83 och dir. 2013:118 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2011-12-08

Kommittéberättelse Fi 2011:02 utredningen, se dir. 2011:6, dir. 2012:81, dir. 2013:60 och dir. 2013:124

Finanskriskommittén Fi 2011:02 Beteckning Fi 2011:02 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-03-19 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-02-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:6, dir. 2012:81, dir. 2013:60 och dir. 2013:124 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2011-02-03

Kommittéberättelse Fi 2011:01 kommittén, se dir. 2011:1, dir. 2012:115 och dir. 2013:113

Företagsskattekommittén Fi 2011:01 Beteckning Fi 2011:01 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-01-12 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-01-13 Direktiv för kommittén, se dir. 2011:1, dir. 2012:115 och dir. 2013:113 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2011-01-13

Kommittéberättelse Ju 2011:08 utredningen, se dir. 2011:60 och dir. 2012:8

Tomträtts- och arrendeutredningen Ju 2011:08 Beteckning Ju 2011:08 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-03-11 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-06-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:60 och dir. 2012:8 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2011-06-22

Kommittéberättelse UD 2011:01 utredningen, se dir. 2011:41, dir. 2013:98 och dir. 2014:156

Havsgränsutredningen UD 2011:01 Beteckning UD 2011:01 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-05-05 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:41, dir. 2013:98 och dir. 2014:156 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2011-05-05

Kommittéberättelse Ju 2011:14 utredningen, se dir. 2011:94, dir. 2014:14 och dir. 2014:133

Utredningen om säkerhetsskyddslagen Ju 2011:14 Beteckning Ju 2011:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:94, dir. 2014:14 och dir. 2014:133 Lokal Regeringskansliets

2011-12-08

Kommittéberättelse Ju 2011:11 utredningen, se dir. 2011:86, dir. 2014:31 och dir. 2014:147

Informationshanteringsutredningen Ju 2011:11 Beteckning Ju 2011:11 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-10-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:86, dir. 2014:31 och dir. 2014:147 Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning,

2011-10-06

Kommittéberättelse A 2011:05 utredningen, se dir. 2011:80 och dir. 2014:71

Delegation för jämställdhet i arbetslivet A 2011:05 Beteckning A 2011:05 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-10-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:80 och dir. 2014:71 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2011-10-06

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:39

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:39 DATUM Tisdagen den 19 juni 2012 TID 08.5008.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll 2011/12:38 justerades. 2 Val av ny ordförande På förslag av Maria Plass valdes Elisabeth Svantesson till ny ordförande i utskottet.

2012-06-19

Skriftlig fråga 2011/12:686 av Persson, Peter (S)

den 28 juni Fråga 2011/12:686 ID06 och personal- eller närvaroliggare av Peter Persson S till finansminister Anders Borg M Nätverket Byggbranschen i Samverkan, BBIS, har skapat ett frivilligt system för ID- och närvarokontroll inom byggindustrin. Drygt 260 000 personer har i dagsläget det personliga behörighetskortet

Inlämnad: 2012-06-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:39

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:39 DATUM 20120620 TID 08.00 08.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om ett samråd om fiskemöjligheter för 2013 Utskottet överlade enligt RO 10:4 med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, åtföljd av tjänstemännen Maria Rosander,

2012-06-20