Dokument & lagar (2 536 träffar)

Statens offentliga utredningar 2015:43 Slutbetänkande av Miljömyndighetsutredningen

sou 2015 43 Vägar till ett effektivare miljöarbete Slutbetänkande av Miljömyndighetsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:43 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-04-01

Statens offentliga utredningar 2015:43 Slutbetänkande av Miljömyndighetsutredningen (pdf, 4118 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:40

sou 2015 40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Betänkande av Bolåneutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:40 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-04-09

Statens offentliga utredningar 2015:40 (pdf, 2474 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:39

sou 2015 39 Myndighetsdatalag Slutbetänkande av Informationshanteringsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:39 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-04-08

Statens offentliga utredningar 2015:39 (pdf, 3207 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:38

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats:

2015-03-31

Statens offentliga utredningar 2015:38 (pdf, 2717 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:35

Service i glesbygd Betänkande av Utredningen Service i glesbygd Stockholm 2015 SOU 2015:35 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

2015-03-31

Statens offentliga utredningar 2015:35 (pdf, 3254 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:34

Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen Betänkande av Främjandeförbudsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-03-30

Statens offentliga utredningar 2015:34 (pdf, 567 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:33

sou 2015 33 Uppgiftslämnarservice för företagen Betänkande av Uppgiftslämnarutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-03-30

Statens offentliga utredningar 2015:33 (pdf, 8048 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:32

sou 2015 32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Betänkande av E-hälsokommittén Stockholm 2015 SOU 2015:32 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och

2015-03-27

Statens offentliga utredningar 2015:32 (pdf, 2505 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:31

sou 2015 31 Datalagring och integritet Betänkande av Datalagringsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU

2015-03-30

Statens offentliga utredningar 2015:31 (pdf, 1546 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:30

Kemikalieskatt Kemikalieskatt Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier Betänkande av Kemikalieskatteutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se

2015-03-30

Statens offentliga utredningar 2015:30 (pdf, 1643 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:29

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-03-27

Statens offentliga utredningar 2015:29 (pdf, 1183 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:28

sou 2015 28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2015-03-27

Statens offentliga utredningar 2015:28 (pdf, 3500 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:27 Betänkande av Partikelhaltsutredningen

Skatt på dubbdäcksanvändning Felmeddelande: error conversion failed Conversion timed

2015-03-31

Statens offentliga utredningar 2015:27 Betänkande av Partikelhaltsutredningen (pdf, 4288 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:22

Rektorn och styrkedjan Betänkande av Utredningen om rektorernas arbetssituation inom skolväsendet Stockholm 2015 SOU 2015:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-03-27

Statens offentliga utredningar 2015:22 (pdf, 2265 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:26

Begravningsclearing Betänkande av Utredningen om begravningsclearing Stockholm 2015 SOU 2015:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds

2015-03-24

Statens offentliga utredningar 2015:26 (pdf, 451 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:25

sou 2015 25 En ny säkerhetsskyddslag Betänkande av Utredningen om säkerhetsskyddslagen Stockholm 2015 SOU 2015:25 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-03-18

Statens offentliga utredningar 2015:25 (pdf, 2392 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:24

sou 2015 24 d1 En kommunallag för framtiden Del A Slutbetänkande av Utredningen om en kommunallag för framtiden Stockholm 2015 SOU 2015:24 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se

2015-03-23

Statens offentliga utredningar 2015:24 (pdf, 3161 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:16

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats:

2015-03-10

Statens offentliga utredningar 2015:16 (pdf, 1488 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:15

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se

2015-03-05

Statens offentliga utredningar 2015:15 (pdf, 1630 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:14

Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Delbetänkande av Klagomålsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats:

2015-03-02

Statens offentliga utredningar 2015:14 (pdf, 706 kB)