Dokument & lagar (2 536 träffar)

Statens offentliga utredningar 2015:13

sou 2015 13 d1 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Delbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se

2015-02-27

Statens offentliga utredningar 2015:13 (pdf, 2172 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:12

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och

2015-03-02

Statens offentliga utredningar 2015:12 (pdf, 1329 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:10

sou 2015 10 d1 Gränser i havet Betänkande av Havsgränsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:10 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

2015-02-26

Statens offentliga utredningar 2015:10 (pdf, 4235 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:9

En modern reglering av järnvägstransporter Slutbetänkande av Järnvägstrafikutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:9 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-03-06

Statens offentliga utredningar 2015:9 (pdf, 2014 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:23

sou 2015 23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten Betänkande av NISU 2014 Stockholm 2015 SOU 2015:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se

2015-03-10

Statens offentliga utredningar 2015:23 (pdf, 1796 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:20

sou 2015 20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Betänkande av Utredningen om betalningsansvarslagen Stockholm 2015 SOU 2015:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se

2015-03-05

Statens offentliga utredningar 2015:20 (pdf, 2147 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:19

En ny ordning för redovisningstillsyn Slutbetänkande av Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden Stockholm 2015 SOU 2015:19 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats:

2015-03-04

Statens offentliga utredningar 2015:19 (pdf, 1139 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:18

Lösöreköp och registerpant Betänkande av Lösöreköpskommittén Stockholm 2015 SOU 2015:18 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

2015-03-04

Statens offentliga utredningar 2015:18 (pdf, 1268 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:17

För kvalitet Med gemensamt ansvar Betänkande av FörMed-utredningen Stockholm 2015 SOU 2015:17 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

2015-03-03

Statens offentliga utredningar 2015:17 (pdf, 1287 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:3

Med fokus på kärnuppgifterna En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet Betänkande av Utredningen om en renodling av polisens arbetsuppgifter Stockholm 2015 SOU 2015:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2015-02-13

Statens offentliga utredningar 2015:3 (pdf, 2130 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:8

sou 2015 8 En översyn av årsredovisningslagarna Slutbetänkande av Redovisningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:8 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-02-18

Statens offentliga utredningar 2015:8 (pdf, 3183 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:11

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet Rapport av Kärnavfallsrådet Stockholm 2015 SOU 2015:11 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se

2015-02-23

Statens offentliga utredningar 2015:11 (pdf, 1505 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:1 En utökad beslutsbefogenhet för regeringen

Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands En utökad beslutsbefogenhet för regeringen Betänkande av Befogenhetsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:1 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se

2015-01-15

Statens offentliga utredningar 2015:1 En utökad beslutsbefogenhet för regeringen (pdf, 615 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:6

Mer gemensamma tobaksregler Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet Delbetänkande av Tobaksdirektivsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:6 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se

2015-02-04

Statens offentliga utredningar 2015:6 (pdf, 1665 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:4

sou 2015 4 Ett svenskt tonnageskattesystem Betänkande av Utredningen om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen Stockholm 2015 SOU 2015:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats:

2015-02-06

Statens offentliga utredningar 2015:4 (pdf, 3615 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:2

sou 2015 2 d1 Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Betänkande av 2013 års värdepappersmarknadsutredning Stockholm 2015 SOU 2015:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se

2015-01-29

Statens offentliga utredningar 2015:2 (pdf, 3743 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:5

sou 2015 5 En ny svensk tullagstiftning Betänkande av Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen Stockholm 2015 SOU 2015:5 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se

2015-02-06

Statens offentliga utredningar 2015:5 (pdf, 1657 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:47

sou 2015 47 Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet Betänkande av Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet Stockholm 2015 SOU 2015:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2015-05-18

Statens offentliga utredningar 2015:47 (pdf, 2824 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:37

Översyn av lagen om skiljeförfarande Betänkande av Skiljeförfarandeutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:37 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU

2015-04-21

Statens offentliga utredningar 2015:37 (pdf, 1130 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:45

sou 2015 45 SÖK statsbidrag för ökad kvalitet Delbetänkande av Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar Stockholm 2015 SOU 2015:45 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se

2015-04-15

Statens offentliga utredningar 2015:45 (pdf, 2349 kB)