Dokument & lagar (38 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2015/16:1

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-17 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Katarina Delin från konstitutionsutskottets kansli och Livia Spada från riksdagens EU-samordning fick närvara under 2-3. 2 Överläggning om förslag

2015-09-17

Justitieutskottets protokoll 2015/16:4

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-10-20 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:3. 2 Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor JuU3y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande

2015-10-20

Justitieutskottets protokoll 2015/16:3

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-10-13 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanten Linnéa Lundin fick närvara vid sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:2. 3 Ramen för utgiftsområde

2015-10-13

Justitieutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2015-12-15 TID 08.30-08.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:13. 2 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet JuU24 Utskottet

2015-12-15

Justitieutskottets protokoll 2015/16:36

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36 DATUM 2016-05-26 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:35. 2 Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten

2016-05-26

Justitieutskottets protokoll 2015/16:38

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:38 DATUM 2016-06-21 TID 11.15-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om rättshjälpsdirektivet Utskottet överlade med statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, med medarbetare om förslaget till direktiv om provisorisk rättshjälp

2016-06-21

Justitieutskottets protokoll 2015/16:37

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:37 DATUM 2016-06-14 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:36. 2 Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet JuU31 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2016-06-14

Justitieutskottets protokoll 2015/16:32

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM 2016-04-28 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanten Maureen Labbe fick närvara vid sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:31. 3 Förstärkt

2016-04-28

Justitieutskottets protokoll 2015/16:35

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35 DATUM 2016-05-24 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:34. 2 2016 års ekonomiska vårproposition JuU8y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition

2016-05-24

Justitieutskottets protokoll 2015/16:2

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-10-01 TID 11.00-11.10, 11:30-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanten Emil Österberg fick närvara under sammanträdet, och att Katarina Delin och Cecilia Back från konstitutionsutskottets

2015-10-01

Justitieutskottets protokoll 2015/16:12

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2015-12-08 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praoeleven David Lutto fick närvara vid sammanträdet. 2 EU-information från regeringen Statssekreteraren Ann Linde, politisk sakkunnige Johan

2015-12-08

Justitieutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-19 TID 10.30-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. 2 Utlänningsdatalag JuU6y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till socialförsäkringsutskottet över proposition

2016-01-19

Justitieutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-01-14 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:14. 2 Kommissionens arbetsprogram 2016 JuU5y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över KOM2015

2016-01-14

Justitieutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-02-02 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade om en generell rätt till närvaro för EU-samordningens tjänstemän i samband med överläggning och EU-information från regeringen i justitieutskottet.

2016-02-02

Justitieutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-01-28 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om direktiv om terrorismbekämpning Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark åtföljd av departementsrådet Anneli Skoglund, ämnesrådet Marie Skåninger samt

2016-01-28

Justitieutskottets protokoll 2015/16:20

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-02-04 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:19. 2 Patent- och marknadsdomstol JuU10 Utskottet behandlade proposition 2015/16:57. Ärendet bordlades. 3 2015 års redogörelse

2016-02-04

Justitieutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-01-21 TID 09.00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:16. 2 Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen

2016-01-21

Justitieutskottets protokoll 2015/16:7

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2015-11-05 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg Generaldirektör Nils Öberg och handläggare Gustav Tallving informerade. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:6.

2015-11-05

Justitieutskottets protokoll 2015/16:6

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-11-03 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Livia Spada från EU-samordningen fick närvara vid punkten 2.2 EU-information från regeringen och överläggning a Överläggning om förslaget till

2015-11-03

Justitieutskottets protokoll 2015/16:5

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 2015-10-22 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att prao Lou Bendrot fick närvara vid sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:4. 3 Ramen för utgiftsområde

2015-10-22

Paginering