Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar.

Dokument & lagar (42 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:3

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-10-15 TID 08.00 09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag till rådets förordning om fastställande för 2016 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön Utskottet överlade

2015-10-15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:2

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-10-13 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Nya medarbetare Cecilia Renmyr, Linnea Rosenlöf och Johan Sehlström hälsades välkomna till utskottet som vikarierande resp. extra föredragande. 2 Justering av protokoll

2015-10-13

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:1

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-17 TID 10.00 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:42. 2 Begränsning av mangan i dieselbränslen MJU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:113.

2015-09-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:42

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:42 DATUM 2016-08-24 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Säkerhetsgenomgång inför långresa Bitr. säkerhetschef Anna-Karin Johansson lämnade information. 2 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall

2016-08-24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:37

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:37 DATUM 2016-06-07 TID 11.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:36. 2 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m. MJU18 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2016-06-07

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:35

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35 DATUM 2016-05-19 TID 09.00 10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:33 2 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser MJU21 Utskottet behandlade proposition 2015/16:161

2016-05-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:40

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:40 DATUM 2016-06-16 TID 08.00 09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet Vägen efter Paris Utskottet överlade med statsrådet Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete

2016-06-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:39

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:39 DATUM 2016-06-14 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:35 och 37 2 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser MJU21 Utskottet fortsatte behandlingen av

2016-06-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:38

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:38 DATUM 2016-06-09 TID 08.00 08.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Utskottet överlade med miljöminister Karolina Skog, Miljö- och energidepartementet, om: KOM2016 87 Meddelande

2016-06-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:41

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:41 DATUM 2016-06-22 TID 08.30 09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruks- och fiskeråd 27-28 juni 2016 Statssekreterare Elisabeth Backteman med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskeråd 27-28 juni 2016. 2 Justering

2016-06-22

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:32

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM 2016-04-28 TID 10.00 10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:30 och 31. 2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen MJU4y Utskottet fortsatte

2016-04-28

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:11

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2015-11-26 TID 10.00 10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:9. 2 Anläggningsbesked för biodrivmedel MJU5 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:38 och

2015-11-26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:10

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2015-11-24 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:8. 2 Fråga om utskottsinitiativ Utskottet fortsatte att bereda frågan om ett utskottsinitiativ till ett tillkännagivande

2015-11-24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:31

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-04-19 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet med anledning av skrivelse 2015/16:115 och en motion. Utskottet

2016-04-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-04-14 TID 10.00 11:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Anders Grönvall, S-kansliet och Emilia Eneman, C-kansliet fick närvara under punkt två. 2 Information från Jordbruksverket Jordbruksverkets

2016-04-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:33

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:33 DATUM 2016-05-12 TID 08.00 09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruks- och fiskeråd 17 maj 2016 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskeråd 17 maj 2016. 2 Justering av protokoll

2016-05-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2015-12-10 TID 08.00 09.20 ajournering 08.35 08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-kommissionens förslag om fastställande för 2016 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för

2015-12-10

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2015-12-08 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:12 2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel MJU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2015-12-08

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-19 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny ledamot Ordförande hälsade Jonas Jacobsson Gjörtler M välkommen som ny ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. 2 Ny utskottsassistent Ordförande hälsade Jeanette Krusell

2016-01-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-01-28 TID 10.00 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant Ordförande hälsade Sten Bergheden M välkommen som ny suppleant i utskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:17. 3 Utvidgad

2016-01-28

Paginering