Dokument & lagar (30 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2015/16:1

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 20150924 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:40. 2 Nordisk balansavräkning NU5 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:112 om nordisk balansavräkning och

2015-09-24

Näringsutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 20160702 TID 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet medgav att ledamöter från miljö- och jordbruksutskottet samt tjänstemän från miljö- och jordbruksutskottets kansli fick närvara vid sammanträdespunkten

2016-07-02

Näringsutskottets protokoll 2015/16:27

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 20160526 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:26. 2 Information från Miljö- och energidepartementet Statssekreterare Nils Vikmång, Miljö- och energidepartementet, lämnade

2016-05-26

Näringsutskottets protokoll 2015/16:26

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 20160519 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:25. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Eva Lindström, Näringsdepartementet, lämnade information inför

2016-05-19

Näringsutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 20160616 TID 09.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Näringsutskottet och skatteutskottet höll en offentlig utfrågning om konkurrenskraften hos svenska multinationella företag i ljuset av nya regler inom internationell

2016-06-16

Näringsutskottets protokoll 2015/16:28

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 20160609 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:27. 2 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt NU23 Utskottet fortsatte behandlingen

2016-06-09

Näringsutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 20160428 TID 09.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Näringsutskottet höll en offentlig utfrågning om piratkopiering och andra rättighetsintrång på den digitala marknaden. Program och deltagarförteckning för utfrågningen

2016-04-28

Näringsutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 20160426 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:21. 2 Effektreserv 20202025 NU19 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:117 om effektreserv 20202025 och motioner.

2016-04-26

Näringsutskottets protokoll 2015/16:21

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 20160421 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:20. 2 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag NU21 Utskottet behandlade skrivelse 2015/16:60

2016-04-21

Näringsutskottets protokoll 2015/16:25

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 20160512 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:24. 2 Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler NU20 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2016-05-12

Näringsutskottets protokoll 2015/16:24

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 20160510 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2015/16:22 och 2015/16:23 2 Överläggning med regeringen Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark om regeringens

2016-05-10

Näringsutskottets protokoll 2015/16:9

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9 DATUM 20151208 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:8. 2 Information från regeringen Statssekreterare Oscar Stenström, Näringsdepartementet, lämnade information inför möte med

2015-12-08

Näringsutskottets protokoll 2015/16:8

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 20151126 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:7. 2 Utgiftsområde 24 Näringsliv NU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1 budgetpropositionen när det gäller

2015-11-26

Näringsutskottets protokoll 2015/16:10

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 20151210 TID 08.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från regeringen Statsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet, lämnade information om dels regeringens skrivelse om exportstrategin, dels regeringens skrivelse om politik

2015-12-10

Näringsutskottets protokoll 2015/16:11

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 20160121 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen NU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:33 om Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen

2016-01-21

Näringsutskottets protokoll 2015/16:5

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 20151112 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:4. 2 Statliga företag NU4 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:140 om 2015 års redogörelse för företag med statligt

2015-11-12

Näringsutskottets protokoll 2015/16:4

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 20151105 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:3. 2 Information från Statistiska centralbyrån Expert Hans-Olof Hagén, enhetschef Helena Fredin och projektledare Sven Silvander

2015-11-05

Näringsutskottets protokoll 2015/16:3

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 20151022 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:2. 2 Yttrande till finansutskottet NU1y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:1

2015-10-22

Näringsutskottets protokoll 2015/16:2

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 20151013 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:1. 2 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 NU6 Utskottet fortsatte behandlingen

2015-10-13

Näringsutskottets protokoll 2015/16:7

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 20151124 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:6. 2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt NU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1 budgetpropositionen när

2015-11-24

Paginering