Dokument & lagar (2 867 träffar)

Statens offentliga utredningar 2016:4 SOU 2016:4

sou 2016 4 Politisk information i skolan ett led i demokratiuppdraget Betänkande av Utredningen om politisk information i skolan Stockholm 2016 SOU 2016:4 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2016-01-15

Statens offentliga utredningar 2016:4 SOU 2016:4 (pdf, 1584 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:61

sou 2016 61 Fokus premiepension Betänkande av 2016 års premiepensionsutredning Stockholm 2016 SOU 2016:61 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2016-09-26

Statens offentliga utredningar 2016:61 (pdf, 2884 kB)

Socialutskottets protokoll 2016/17:2

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2 DATUM 2016-09-20 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Nationella samordnaren för psykisk hälsa Den nationella samordnaren Kerstin Evelius med medarbetare informerade om arbetet med utveckling och samordning av insatser på området

2016-09-20

Socialutskottets protokoll 2016/17:1

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:1 DATUM 2016-09-15 TID 09.3009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet, med medarbetare informerade om sociala frågor under slovakiska ordförandeskapet och inför nästa Epsco-rådsmöte samt

2016-09-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:1 DATUM 2016-09-15 TID 10.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rättelse i utlänningslagen SfU5 Utskottet behandlade ett förslag till utskottsinitiativ. Utskottet justerade betänkande 2016/17:SfU5. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

2016-09-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:1

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:1 DATUM 2016-09-15 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning AU3 Utskottet behandlade skrivelse 2015/16:154 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Internationella inbjudningar Utskottet behandlade

2016-09-15

Skriftlig fråga 2016/17:44 av Amir Adan (M)

Fråga 2016/17:44 Dödförklaring av Amir Adan M till Finansminister Magdalena Andersson S Om någon som är försvunnen kan befaras vara död får han eller hon under vissa förutsättningar dödförklaras. Bestämmelser om dödförklaring finns i lagen 2005:130 om dödförklaring. Det är Skatteverket som beslutar i ärenden om dödförklaring.

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:44 av Amir Adan (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:43 av Jens Holm (V)

Fråga 2016/17:43 Flygets utsläpp och förhandlingarna i ICAO av Jens Holm V till Statsrådet Isabella Lövin MP Utsläppen från den internationella flygsektorn är troligen de snabbast växande utsläppen i världen räknat per sektor. Sedan 1990 har de ökat med mer än 70 procent. Hade flygsektorn varit ett land hade det varit

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:43 av Jens Holm (V) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:42 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:42 Teracom och marknäten av Erik Ottoson M till Statsrådet Peter Eriksson MP Den 26 augusti överlämnade Riksrevisionen en rapport till regeringen om det statliga företaget Teracoms verksamhet dnr 3.1.1-2015-0901I den finns ett flertal rekommendationer till regeringen för hur ägarstyrningen för Teracom ska

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:42 av Erik Ottoson (M) (pdf, 64 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:41 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:41 Regeringens beredning av förslag gällande företagsbeskattning av Maria Malmer Stenergard M till Finansminister Magdalena Andersson S Alliansregeringen tillsatte Företagsskattekommittén, med uppdrag att komma med förslag till en ny utformning av företagsbeskattningen, så att företagande, investeringar

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:41 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:40 av Lennart Axelsson (S)

Fråga 2016/17:40 Nedskräpning med fimpar av Lennart Axelsson S till Miljöminister Karolina Skog MP Skräp i parker och på gator och torg är tyvärr en vanlig syn. Och det finns ett speciellt skräp som det formligen kryllar av, nämligen fimpar. Varje dag slängs 2,7 miljoner fimpar på marken i Sverige. Håll Sverige Rents

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:40 av Lennart Axelsson (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:39 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:39 EU:s stridsgrupper av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sverige har vid tre tidigare tillfällen bidragit till EU:s snabbinsatsförband för krishantering, de så kallade stridsgrupperna. 2008, 2011 och 2015 har Sverige lett den europeiska stridsgrupp som benämns Nordic Battlegroup

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:39 av Jan R Andersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:38 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2016/17:38 Statens ansvar för kostnader till följd av regionsammanslagning av Erik Bengtzboe M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den av regeringen tillsatta Indelningskommittén har lämnat sitt förslag till regeringen om en ny regional indelning av Sverige, en utredning som nu är ute på remiss. Indelningskommittén

Inlämnad: 2016-09-20 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:38 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:37 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:37 Europeiskt försvarssamarbete av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Nyligen presenterades ett fransk-tyskt försvarsinitiativ som bland annat föreslår ett EU-gemensamt försvarshögkvarter och ett tätare samarbete kring försvarsmateriel. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:37 av Jan R Andersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:36 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:36 Uppföljning av nya kollektivtrafiklagen av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Riksdagens trafikutskott har före sommaren presenterat en uppföljning av den nya kollektivtrafiklagen, som trädde i kraft 2012. Uppföljningen har på ett bra sätt sammanställt de erfarenheter och synpunkter som finns

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:36 av Erik Ottoson (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:35 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:35 Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering av Erik Ottoson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Jag och statsrådet har i riksdagens kammare tidigare diskuterat frågan om den offentliga förvaltningens digitalisering, då med fokus på så kallade öppna data. Den 21 juni inkom

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:35 av Erik Ottoson (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:34 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2016/17:34 Samtal om höghastighetsjärnvägen av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverkets arbete med satsningen En ny generation järnväg, det vill säga höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö, befinner sig fortfarande i ett tidigt planeringsskede, vilket gör det svårt att beräkna

Inlämnad: 2016-09-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:34 av Per Klarberg (SD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:33 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:33 Supermiljöbilspremien av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Supermiljöbilspremien infördes av alliansregeringen i syfte att öka incitamenten att köpa bilar med lägre klimatpåverkan. Det har varit en bra och framgångsrik åtgärd. I väntan på det utlovade, men upprepade gånger

Inlämnad: 2016-09-22 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:33 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:32 av Peter Persson (S)

Fråga 2016/17:32 Stärkt offentligt etos av Peter Persson S till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Innehavaren av den främsta statsvetarprofessuren i Sverige, den skytteanska professuren i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet, Li Bennich-Björkman, har tagit KI-skandalen som utgångspunkt för ett bredare inlägg

Inlämnad: 2016-09-20 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:32 av Peter Persson (S) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:31 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:31 Offentlig upphandling och personuppgiftslagen av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Av regeringens proposition En ny upphandlingslagstiftning 2015/16:195 framgår att en upphandlande myndighet, om det är behövligt, ska kräva att leverantören fullgör kontraktet enligt angivna

Inlämnad: 2016-09-21 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:31 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 91 kB)