Dokument & lagar (1 615 träffar)

Statens offentliga utredningar 2013:86

Luftförsvarsutredningen 2040 Omvärldsbeskrivningar Delbetänkande av Luftförsvarskommittén Stockholm 2013 SOU 2013:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:86 (pdf, 603 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:70

sou 2013 70 Säker utveckling Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial Betänkande av Utredningen om nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial Stockholm 2013 SOU 2013:70 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:70 (pdf, 2621 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:64

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen DELBETÄNKANDE AV PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN SOU 2013:64 Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen Delbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:64

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:64 (pdf, 3890 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:5

sou 2013 5 Djurhållning och miljön hantering av risker och möjligheter med stallgödsel Betänkande av Utredningen om miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning Stockholm 2013 SOU 2013:5 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:5 (pdf, 4378 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:22

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:22 (pdf, 591 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:18

Regeringsbeslut av ett statsråd SRÄ Betänkande av Utredningen om lagen om särskilda regeringsärenden Stockholm 2013 SOU 2013:18 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:18 (pdf, 857 kB)

Kommittéberättelse U 2013:G uppdraget, se PM Dnr U2013/6240/SAM

Myndigheten för yrkeshögskolans uppgifter U 2013:G Beteckning U 2013:G Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2014-03-14 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-10-22 Direktiv för uppdraget, se PM Dnr U2013/6240/SAM Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört senast den 1 oktober 2014. Sammansättning

2013-10-22

Kommittéberättelse U 2013:F

Förhandlingar med vissa landsting om ett avtal om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården U 2013:F Beteckning U 2013:F Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2014-01-10 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-06-02

2013-06-02

Kommittéberättelse Ku 2013:02 utredningen, se dir. 2013:77

Utredningen om åldersgränser för film Ku 2013:02 Beteckning Ku 2013:02 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2015-03-30 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-07-25 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:77 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2013-07-25

Kommittéberättelse Ku 2013:01 utredningen, se dir. 2013:76

Digitalradiosamordningen Ku 2013:01 Beteckning Ku 2013:01 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2015-03-30 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-07-25 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:76 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2013-07-25

Kommittéberättelse Ju 2013:J uppdraget, se PM Ju2013/8794/P

En översyn av bestämmelserna om åtalsförordnande Ju 2013:J Beteckning Ju 2013:J Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-12-19 Direktiv för uppdraget, se PM Ju2013/8794/P Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2014. Sammansättning

2013-12-19

Kommittéberättelse Ju 2013:I uppdraget, se PM Dnr Ju2013/8616/P

Brottmålsprocessen en konsekvensanalys Ju 2013:I Beteckning Ju 2013:I Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-12-12 Direktiv för uppdraget, se PM Dnr Ju2013/8616/P Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 9 januari 2015.

2013-12-12

Kommittéberättelse Fö 2013:03 utredningen, se dir. 2013:94

Utredningen om Försvarsmaktens militära personalförsörjning Fö 2013:03 Beteckning Fö 2013:03 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2015-03-16 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-10-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:94 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2013-10-24

Kommittéberättelse Fö 2013:02 utredningen, se dir. 2013:52

Utredningen Fö 2013:02 Investeringsplanering för försvarsmateriel Beteckning Fö 2013:02 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2015-03-16 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-05-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:52 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2013-05-16

Kommittéberättelse Fö 2013:01 utredningen, se dir. 2013:38

Utredningen Fö 2013:01 Genomförande av Seveso III-direktivet Beteckning Fö 2013:01 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2015-03-16 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-04-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:38 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2013-04-04

Kommittéberättelse Fi 2013:06 utredningen, se dir. 2013:80

Förhandsbeskedsutredningen Fi 2013:06 Beteckning Fi 2013:06 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-03-19 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-08-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:80 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2013-08-22

Kommittéberättelse Fi 2013:05 utredningen, se dir. 2013:71

Kontanthanteringsutredningen Fi 2013:05 Beteckning Fi 2013:05 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-03-19 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-06-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:71 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2013-06-19

Kommittéberättelse Fi 2013:03 utredningen, se dir. 2013:32, dir. 2013:117 och dir. 2014:92

Tjänstepensionsföretagsutredningen Fi 2013:03 Beteckning Fi 2013:03 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-03-19 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-03-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:32, dir. 2013:117 och dir. 2014:92 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2013-03-21

Kommittéberättelse Fi 2013:02 utredningen, se dir. 2013:17

Statsskuldsutredningen Fi 2013:02 Beteckning Fi 2013:02 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-03-19 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-02-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:17 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Hessius,

2013-02-14

Kommittéberättelse Ju 2013:09 utredningen, se dir. 2013:63

Följerättutredningen Ju 2013:09 Beteckning Ju 2013:09 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-03-11 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-05-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:63 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Ihrfelt,

2013-05-30