Dokument & lagar (194 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:18

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-03-04 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning av föreningen Den Goda Jorden Representanter för föreningen Den Goda Jorden informerade utskottet om den pågående bebyggelsen av åkermark i Sverige. 2 Information från

2010-03-04

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:17

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-03-02 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 18 februari 2010 justerades. 2 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling motioner om

2010-03-02

utskottsdokument 2009/10:23AA2D

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM Torsdagen den 11 mars 2010 TID 09.15-10.00, 10.15-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 9 mars 2010 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att en granskningsanmälan inkom

2010-03-11

Justitieutskottets protokoll 2009/10:20

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20  DATUM Tisdagen den 2 mars 2010 TID kl. 11.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 18 februari 2010. 2  Barnpornografibrottet Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens

2010-03-02

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:16

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2010-02-18 TID 08.00-08.25 08.55-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför jordbruks- och fiskeråd Statssekreterare Rolf Eriksson med medarbetare, Jordbruks-departementet, informerade inför jordbruks- och fiskerådet den 22 februari

2010-02-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:27

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM Tisdagen den 2 mars 2010 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den18 februari 2010 justerades. 2 Åtalsärende Konstitutionsutskottet har mottagit en skrivelse, dnr 052-1375-2009/10. Skrivelsen

2010-03-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:26

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM Torsdagen den 18 februari 2010 TID 09.0009.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant Ordföranden hälsade Petter Löberg s välkommen till utskottet som suppleant. 2 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praktikanten Patricia de Guzmán Valdevieso

2010-02-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:25

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM Tisdagen den 16 februari 2010 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven Susanna Silversol får vara närvarande vid dagens sammanträde. 2 Filminspelning Utskottet beslutade att det franska parlamentets

2010-02-16

utskottsdokument 2009/10:23A3BE

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM Tisdagen den 2 mars 2010 TID 11.10-12.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 18 februari 2010 justerades. 2 Anmälningar Bitr. kanslichefen meddelade att en ny granskningsanmälan inkommit

2010-03-02

utskottsdokument 2009/10:23A664

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM Torsdagen den 4 mars 2010 TID 10.12-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 2 mars 2010 justerades. 2 Granskningsärende 19 Utrikesministerns ansvar för ett uttalande från den svenska

2010-03-04

Justitieutskottets protokoll 2009/10:18

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18  DATUM Tisdagen den 16 februari 2010 TID kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 11 februari 2010. 2  Unga lagöverträdare Utskottet fortsatte behandlingen av Riksrevisionens styrelses redogörelse angående hanteringen

2010-02-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:15

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2010-02-04 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollen från utskottets sammanträden den 26 och 28 januari 2010 justerades. 2 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling motioner

2010-02-04

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:14

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM 2010-01-28 TID 08.00-09.00 09.30-09.40 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Jordbruksdepartementet Jordbruksminister Eskil Erlandsson med medarbetare lämnade information angående avslutat och nytt ordförandeskap

2010-01-28

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:13

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM 2010-01-26 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ärendebehandling Utskottet upptog till behandling motioner om djurskydd m.m. Ärendet bordlades för fortsatt handläggning. 2 Nästa sammanträde Meddelades att nästa sammanträde ska

2010-01-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:24

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM Torsdagen den 11 februari 2010 TID 09.0009.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 9 februari 2010 justerades. 2 KU5y Åtgärder med anledning av Lavaldomen Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande

2010-02-11

utskottsdokument 2009/10:239D45

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM Torsdagen den 11 februari 2010 TID 09.16-09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 9 februari 2010 justerades. 2 Granskningsärende 20 Granskning av Tobias Billströms agerande i samband

2010-02-11

utskottsdokument 2009/10:239DEC

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM Tisdagen den 16 februari 2010 TID 11.10-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 11 februari 2010 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att en ny granskningsanmälan inkom

2010-02-16

utskottsdokument 2009/10:2399D1

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM Torsdagen den 4 februari 2010 TID 09.14-09.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 2 februari 2010 justerades. 2 Granskningsärende 17 och 25 Granskning av regeringens styrning av Vattenfall

2010-02-04

utskottsdokument 2009/10:2399D0

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM Tisdagen den 2 februari 2010 TID 11.23-11.31 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 28 januari 2010 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det kommit in fyra nya granskningsanmälningar

2010-02-02

utskottsdokument 2009/10:239A62

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM Tisdagen den 9 februari 2010 TID 11.34-11.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 4 februari 2010 justerades. 2 Granskningsärende 26 Granskning av näringsminister Maud Olofssons agerande

2010-02-09