Dokument & lagar (256 träffar)

KU-anmälan 2009/10:25 (050-733-2009/10) av Sven-Erik Österberg (s), Ulf Holm (mp) och Alice Åström (v)

Anmälare: Sven-Erik Österberg, riksdagsledamot, gruppledare SUlf Holm, riksdagsledamot, gruppledare MPAlice Åström, riksdagsledamot, gruppledare V Datum: inkom till konstitutionsutskottet 2009-11-27 Dnr 050-733-2009/10 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens bristfälliga styrning av Vattenfall

2009-11-27

KU-anmälan 2009/10:25 (050-733-2009/10) av Sven-Erik Österberg (s), Ulf Holm (mp) och Alice Åström (v) (pdf, 117 kB)

Proposition 2009/10:81

Regeringens proposition 2009/10:81 Grundlagsskydd för digital bio och andra Prop. yttrandefrihetsrättsliga frågor 2009/10:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:KU18 2009/10:KU19 2010/11:KU3
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2009/10:81 (pdf, 938 kB)

Proposition 2009/10:80

En reformerad grundlag Regeringens proposition 2009/10:80 En reformerad grundlag Prop. 2009/10:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås omfattande ändringar


Utskottsberedning: 2009/10:KU19 2010/11:KU4
Riksdagsbeslut (10 förslag): 2 avslag, 8 bifall,

Proposition 2009/10:80 (pdf, 1984 kB)

Proposition 2009/10:35

Regeringens proposition 2009/10:35 Otillåtna avfallstransporter och Prop. manipulerade avgasreningssystem 2009/10:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 december 2009 Maud Olofsson Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:MJU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:35 (pdf, 305 kB)

KU-anmälan 2009/10:26 (050-799-2009/10) av Helén Pettersson (s)

Anmälare: Helén Pettersson, riksdagsledamot S Datum: 2009-12-01 Dnr 050-799-2009/10 Granskning av näringsminister Maud Olofssons agerande i samband med miljöprövning av vindkraftspark i Markbygden Den 22 september 2008 togs det första spadtaget vid byggstaten för en vindkraftspark i Markbygden i Piteå kommun av bland

2009-12-01

KU-anmälan 2009/10:26 (050-799-2009/10) av Helén Pettersson (s) (pdf, 38 kB)

Proposition 2009/10:70

Regeringens proposition 2009/10:70 Barnpornografibrottet Prop. 2009/10:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 december 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag som syftar till att åstadkomma


Utskottsberedning: 2009/10:KU34 2010/11:KU5
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,

Proposition 2009/10:70 (pdf, 697 kB)

Proposition 2009/10:64

Regeringens proposition 2009/10:64 Sekretess vid Skatteverkets handläggning av ärenden Prop. om dödförklaring 2009/10:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 december 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:KU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:64 (pdf, 233 kB)

Skrivelse 2009/10:66

Regeringens skrivelse 2009/10:66 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och Skr. hemlig kameraövervakning vid förundersökning i 2009/10:66 brottmål under år 2008 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 december 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2009/10:JuU18 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:66 (pdf, 228 kB)

Skrivelse 2009/10:103

prop 2009/10 103 Regeringens skrivelse 2009/10:103 Kommittéberättelse 2010 Skr. 2009/10:103 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 februari 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för


Utskottsberedning: 2009/10:KU28

Skrivelse 2009/10:103 (pdf, 6101 kB)

Proposition 2009/10:1 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m.

Budgetpropositionen för 2010 Regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 regeringsformen sitt förslag till statsbudget för


Utskottsberedning: 2009/10:AU1 2009/10:AU2 2009/10:CU1 2009/10:FiU1 2009/10:FiU2 2009/10:FiU3 2009/10:FiU4 2009/10:FiU5 2009/10:FöU1 2009/10:JuU1 2009/10:KrU1 2009/10:KU1 2009/10:MJU1 2009/10:MJU2 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:NU3 2009/10:SfU1 2009/10:SfU2 2009/10:SfU9 2009/10:SkU1 2009/10:SoU1 2009/10:TU1 2009/10:UbU1 2009/10:UbU2 2009/10:UU1 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (216 förslag): 1 avslag, 215 bifall,

Proposition 2009/10:1 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m. (pdf, 9337 kB)

Proposition 2009/10:5

Regeringens proposition 2009/10:5 Obligatoriskt utgiftstak Prop. 2009/10:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det görs obligatoriskt för regeringen att


Utskottsberedning: 2009/10:KU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:5 (pdf, 309 kB)

Proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Med utgångspunkt i att kulturens frihet ska värnas och främjas lägger


Utskottsberedning: 2009/10:KrU5
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:3 (pdf, 1140 kB)

Proposition 2009/10:13

Regeringens proposition 2009/10:13 Immunitet och privilegier för Europol Prop. 2009/10:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 september 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring i lagen 1976:661


Utskottsberedning: 2009/10:JuU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:13 (pdf, 1362 kB)

Skrivelse 2009/10:43

Regeringens skrivelse 2009/10:43 Utnämningspolitiken Skr. 2009/10:43 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen utvecklingen av utnämningspolitiken beträffande


Utskottsberedning: 2009/10:KU13 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:43 (pdf, 399 kB)

Skrivelse 2009/10:62

Regeringens skrivelse 2009/10:62 2009 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. 1991:572 om särskild utlänningskontroll 2009/10:62 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 november 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2009/10:JuU17

Skrivelse 2009/10:62 (pdf, 145 kB)

Proposition 2009/10:58

Regeringens proposition 2009/10:58 Säkerhetskopiors rättsliga status Prop. 2009/10:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 november 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller ett förslag om att undanta


Utskottsberedning: 2009/10:KU23 2010/11:KU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:58 (pdf, 489 kB)

Proposition 2009/10:22

Regeringens proposition 2009/10:22 Kontroll av skyddade beteckningar på Prop. jordbruksprodukter och livsmedel 2009/10:22 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2009 Mats Odell Eskil Erlandsson Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:MJU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:22 (pdf, 490 kB)

Proposition 2009/10:23

Regeringens proposition 2009/10:23 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen Prop. 2009/10:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2009 Mats Odell Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att punkt 2 i ikraftträdande-


Utskottsberedning: 2009/10:JuU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:23 (pdf, 169 kB)

Proposition 2009/10:6

Regeringens proposition 2009/10:6 Ett förenklat trossamfundsregister Prop. 2009/10:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 september 2009 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen


Utskottsberedning: 2009/10:KU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:6 (pdf, 286 kB)

Proposition 2009/10:56

Regeringens proposition 2009/10:56 Sekretess i vissa anställningsärenden Prop. 2009/10:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2009 Beatrice Ask Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att sekretess införs i ärenden


Utskottsberedning: 2009/10:KU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:56 (pdf, 538 kB)