Dokument & lagar (463 träffar)

Proposition 1920:439

Knngl. Maj:ts proposition nr 43i.1 Nr m. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ikraftträdande av lagen den 11 juni 1920 om ändring i vissa delar av lagen om val till riksdagen given Stockholms slott den 18 juni 1920. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden

1920-06-18

Proposition 1920:439 (pdf, 247 kB)

Skrivelse 1920:438

Kungl. Maj:ts skrivelse Nr 438. 1 Nr 438. Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen med tillkännagivande, att en i statsverkspropositionen under elvte huvudtiteln bebådad framställning icke kommer att föreläggas riksdagen given Stockholms slott den 4 juni 1920. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet


Utskottsberedning:

Skrivelse 1920:438 (pdf, 342 kB)

Proposition 1920:437

Kungl. Maj:ts proposition Nr 437. 1 Nr 437. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag angående inkomstberäkningar för 1920 års tilläggsstat och 1921 års riksstat m. m.given Stockholms slott den 4 juni 1920. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl.

1920-05-31

Proposition 1920:437 (pdf, 2222 kB)

Proposition 1920:436

Kungl. Maj:ts proposition Nr 436. 1 Nr 436. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till dels förordning om ändrad lydelse av 3 mom. 1 i förordningen den 6 augusti 1894 angående mantalsskrivning, dels ock förordning om ändrad lydelse av 15, 16 och 19 i förordningen den 19 november 1914 om arvsskatt och

1920-05-21

Proposition 1920:436 (pdf, 464 kB)

Proposition 1920:434

Kungl. Maj.is proposition Nr 434. 1 Nr 434. Kungl. Maj.is proposition till riksdagen angående bestridande av kostnaderna för framlidna Hennes Kungl. Höghet Kronprinsessan Margarets begravning given Stockholms slott den 21 maj 1920. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna

1920-05-21

Proposition 1920:434 (pdf, 221 kB)

Proposition 1920:433

Kungl. Maj:ts proposition nr 433. 1 Nr 433. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till ändrad lydelse av 2 4:o tryckfrihetsförordningen given Stockholms slott den 20 maj 1920. Under åberopande av bifogade i statsrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed till riksdagens prövning i grundlagsenlig ordning

1920-05-20

Proposition 1920:433 (pdf, 268 kB)

Proposition 1920:432

Kungl. May.ts Proposition Nr 432. 1 Nr 432. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ytterligare minskning av utbildningstiden för vissa värnpliktiga av 1919 ars klass given Stockholms slott den 20 maj 1920. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden

1920-05-18

Proposition 1920:432 (pdf, 492 kB)

Proposition 1920:431

Kungl. Majds Proposition Nr 437. t Nr 431. Kungl. Majds proposition till riksdagen med förslag till lag om befrielse för vissa värnpliktiga av 1917 årsklass från fullgörande av en repetitionsövning given Stockholms slott den 20 maj 1920. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden

1920-05-18

Proposition 1920:431 (pdf, 457 kB)

Proposition 1920:430

Kungl. Maj.ts Proposition Nr 430. 1 Nr 430. Kungl. May.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad utbildningstid för värnpliktiga av 1920 års klass given Stockholms slott den 20 maj 1920. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1920-05-14

Proposition 1920:430 (pdf, 2604 kB)

Proposition 1920:428

Kungl. Maj:ts proposition Nr 428. 1 Nr 428. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anvisande av medel till förstärkning av arbetskrafterna å kommerskollegii industribyrås elektriska sektion för behandling av vissa ärenden rörande elektriska anläggningar given Stockholms slott den 7 maj 1920. Under åberopande

1920-05-07

Proposition 1920:428 (pdf, 343 kB)

Proposition 1920:427

Kungl. Maj:ts proposition Nr 427. 1 Kr 427. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående beredande av varukredit åt vissa nödlidande länder given Stockholms slott den 7 maj 1920. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen

1920-05-07

Proposition 1920:427 (pdf, 625 kB)

Proposition 1920:426

Kungl. Ma.j:ts Proposition Nr 421. 1 Nr 426. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående låneunderstöd åt Ostkustbanans aktiebolag given Stockholms slott den 7 maj 1920. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen dels medgiva,

1920-05-07

Proposition 1920:426 (pdf, 3249 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:4

FÖRSVARSREVISHNENS BETÄNKANDE. II. BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG RÖRANDE ANDRAD UTBILDNINGSTID FÖR VÄRNPLIKTIGA AV 1920 ÅRS KLASS AVGIVET DEN 4 MAJ 1920 AV DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 12 NOVEMBER 1919 TILLSATTA FÖRSVARSRE VISIONEN STOCKHOLM 1920 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1126 2o flfc y 3 Till KONUNGEN. Den 12 november

1920-05-04

Statens offentliga utredningar 1920:4 (pdf, 8130 kB)

Proposition 1920:435

KungMay.ts proposition Nr 435. 1 Nr 435. KungMaj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa ändringar i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehavares rätt till pension given Stockholms slott den 30 april 1920. Under åberopande av härvid fogade utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1920-04-30

Proposition 1920:435 (pdf, 726 kB)

Skrivelse 1920:429

Kungi. Majits skrivelse Nr 429. 1 Nr 429. Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen med tillkännagivande, att en i statsverkspropositionen under åttonde huvudtiteln bebådad framställning icke kommer att föreläggas riksdagen given Stockholms slott den 30 april 1920. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet


Utskottsberedning:

Skrivelse 1920:429 (pdf, 300 kB)

Proposition 1920:425

Kungl. Maj:ta proposition nr 425. 1 Nr 425. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften given Stockholms slott den 30 april 1920. Under åberopande av härvid fogade utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1920-04-30

Proposition 1920:425 (pdf, 296 kB)

Proposition 1920:424

Kungl. May.ts Proposition Nr i24. 1 Nr 424. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående understöd till efterlevande till fiskaren Karl Månsson given Stockholms slott den 30 april 1920. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1920-04-30

Proposition 1920:424 (pdf, 323 kB)

Proposition 1920:423

Kungl. Maj.ts proposition Nr 423. 1 Nr 423. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till kungörelse med särskilda grunder för dyrtidstillägg åt befattningshavare vid domänverket given Stockholms slott den 30 april 1920. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för

1920-04-30

Proposition 1920:423 (pdf, 421 kB)

Proposition 1920:422

Kungl. May.ts proposition Nr 422. 1 Nr 422. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående rätt till tjänstepension för ordinarie tjänstemän vid domänverket given Stockholms slott den 30 april 1920. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag

1920-04-30

Proposition 1920:422 (pdf, 1392 kB)

Proposition 1920:421

Kungl Maj:ts proposition nr 421. 1 Nr 421. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om återställande i vissa fall av rätt till patent m. to.given Stockholms slott den 30 april 1920. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt 87 regeringsformen,

1920-04-30

Proposition 1920:421 (pdf, 3445 kB)