Dokument & lagar (379 träffar)

Proposition 2013/14:77

Regeringens proposition 2013/14:77 Tilläggsavgift i domstol Prop. 2013/14:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 januari 2014 Jan Björklund Karin Enström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen avser att genomföra en höjning av avgifterna i allmän


Utskottsberedning: 2013/14:JuU20
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:77 (pdf, 383 kB)

Proposition 2013/14:78

Regeringens proposition 2013/14:78 Nomineringar till Europeiska unionens domstol Prop. och Europeiska domstolen för de mänskliga 2013/14:78 rättigheterna Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 januari 2014 Jan Björklund Hillevi Engström Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2013/14:JuU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:78 (pdf, 386 kB)

Proposition 2013/14:169

Regeringens proposition 2013/14:169 Nämndemannauppdraget Prop. stärkt förtroende och högre krav 2013/14:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag för att


Utskottsberedning: 2013/14:JuU32
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:169 (pdf, 504 kB)

Proposition 2013/14:157

Regeringens proposition 2013/14:157 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden Prop. 2013/14:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnar regeringen förslag som


Utskottsberedning: 2013/14:JuU26
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2013/14:157 (pdf, 1655 kB)

Proposition 2013/14:136

Regeringens proposition 2013/14:136 Kommunal medfinansiering av viss Prop. forskningsinfrastruktur 2013/14:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Kommuner och landsting har möjlighet


Utskottsberedning: 2013/14:KU40
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2013/14:136 (pdf, 287 kB)

Proposition 2013/14:124

Regeringens proposition 2013/14:124 Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet Prop. i valförfarandet 2013/14:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Alla röstberättigade personer


Utskottsberedning: 2013/14:KU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:124 (pdf, 693 kB)

Proposition 2013/14:118

Regeringens proposition 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet Prop. 2013/14:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar i kommunallagen


Utskottsberedning: 2013/14:KU41
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:118 (pdf, 772 kB)

Proposition 2013/14:189

Regeringens proposition 2013/14:189 Svenskt deltagande i Förenta nationernas Prop. stabiliseringsinsats i Mali 2013/14:189 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2013/14:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:189 (pdf, 211 kB)

Proposition 2013/14:179

Regeringens proposition 2013/14:179 Lag om beslut i särskilda regeringsärenden Prop. 2013/14:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Beatrice Ask Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att lagen 1974:613 om handläggningen


Utskottsberedning: 2013/14:KU38
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:179 (pdf, 245 kB)

Proposition 2013/14:92

Regeringens proposition 2013/14:92 Skärpt straff för dataintrång Prop. 2013/14:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Dagens samhälle präglas av att användningen av informationsteknik


Utskottsberedning: 2013/14:JuU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:92 (pdf, 312 kB)

Proposition 2013/14:120

Regeringens proposition 2013/14:120 Straffansvaret vid egenmäktighet med barn Prop. 2013/14:120 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Straffansvaret för egenmäktighet med barn


Utskottsberedning: 2013/14:JuU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:120 (pdf, 164 kB)

Proposition 2013/14:121

prop 2013/14 121 Regeringens proposition 2013/14:121 En effektivare kriminalisering av penningtvätt Prop. 2013/14:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En framgångsrik kamp


Utskottsberedning: 2013/14:JuU25
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,

Proposition 2013/14:121 (pdf, 1468 kB)

Proposition 2013/14:94

Regeringens proposition 2013/14:94 En ny brottsskadelag Prop. 2013/14:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I de fall brott inte kan förebyggas måste samhällets resurser rikta


Utskottsberedning: 2013/14:JuU38
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:94 (pdf, 821 kB)

Proposition 2013/14:123

Regeringens proposition 2013/14:123 Olovlig hantering av avkodningsutrustning Prop. 2013/14:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnar regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:KU42
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:123 (pdf, 421 kB)

Proposition 2013/14:122

Regeringens proposition 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Prop. Kronobergs och Jämtlands län 2013/14:122 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2013/14:KU37
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:122 (pdf, 188 kB)

Skrivelse 2013/14:103

prop 2013/14 103 Regeringens skrivelse 2013/14:103 Kommittéberättelse 2014 Skr. 2013/14:103 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Birgitta Ohlsson Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse


Utskottsberedning: 2013/14:KU36

Skrivelse 2013/14:103 (pdf, 3491 kB)

Proposition 2013/14:146

prop 2013/14 146 Regeringens proposition 2013/14:146 Straffansvar för folkmord, brott mot Prop. mänskligheten och krigsförbrytelser 2013/14:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2013/14:JuU10
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:146 (pdf, 3393 kB)

Proposition 2013/14:5

Regeringens proposition 2013/14:5 Vital kommunal demokrati Prop. 2013/14:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 september 2013 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag till ändringar i kommunallagen


Utskottsberedning: 2013/14:KU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:5 (pdf, 734 kB)

Proposition 2013/14:3

Regeringens proposition 2013/14:3 Läsa för livet Prop. 2013/14:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2013 Jan Björklund Beatrice Ask Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås nationella mål för litteratur- och läsfrämjande som


Utskottsberedning: 2013/14:KrU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2013/14:3 (pdf, 649 kB)

Proposition 2013/14:13

Regeringens proposition 2013/14:13 Fler avdelningar i Lagrådet Prop. 2013/14:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2013 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring i lagen 2003:333 om Lagrådet


Utskottsberedning: 2013/14:KU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:13 (pdf, 230 kB)