Dokument & lagar (266 träffar)

utskottsdokument 2013/14:2C3C2A

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-26 TID 12.0412.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:9. 2 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet behandlade granskningsärendet

2013-11-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2013-11-26 TID 11.0012.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Digital mötestjänst Miljöcontroller Anne Rymer-Rythén lämnade information om den digitala mötestjänsten. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:12. 3

2013-11-26

Justitieutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-28 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 5-6 december 2013 Statssekreteraren Martin Valfridsson, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, ämnesråden

2013-11-28

Justitieutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-12-05 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:9. 2 Kommissionens arbetsprogram för 2014 Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över kommissionens

2013-12-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2013-12-10 TID 08.0008.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:16 och 2013/14:17. 2 Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 riksdagsordningen i visst fall KU32 Utskottet

2013-12-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2013-12-05 TID 09.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:15. 2 Inkommande besök Utskottet beslutade att ta emot besök av Riksrevisionen torsdagen den 16 januari 2014 kl. 09.00.

2013-12-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2013-12-03 TID 11.0011.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:14. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats propositioner 2013/14:46 Regionalt

2013-12-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2013-11-28 TID 08.1508.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:13. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motion 2013/14:K4 av Jonas Åkerlund

2013-11-28

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 2013-12-06 TID 08.0008.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 riksdagsordningen i visst fall KU32 Utskottet behandlade prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 riksdagsordningen i visst

2013-12-06

utskottsdokument 2013/14:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2013-12-05 TID 10.1110.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:12. 2 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Utskottet behandlade

2013-12-05

Justitieutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-17 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 15 oktober 2013 justerades. 2 Bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter enligt strafftidslagen JuU2 Utskottet fortsatte

2013-10-17

Justitieutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-10-15 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från justitieminister Beatrice Ask och rikspolischefen Bengt Svenson Justitieminister Beatrice Ask och rikspolischefen Bengt Svenson med medarbetare informerade med anledning

2013-10-15

utskottsdokument 2013/14:2C2F9E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-09-24 TID 12.1712.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:1. 2 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet beslutade att inleda en granskning

2013-09-24

utskottsdokument 2013/14:2C3081

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-17 TID 09:2709:53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:2. 2 Anmälningar Vikarierande biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om

2013-10-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-12 TID 11.0011.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna M.L. och A.B. till Per Bill M får närvara vid denna veckas utskottssammanträden. 2 EU-förslag till reviderat tobaksproduktsdirektiv

2013-11-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-07 TID 09.0009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven S. J. till Andreas Norlén M får närvara vid dagens sammanträde. 2 Information om riksdagens anslag KU1 Riksdagsdirektören Kathrin

2013-11-07

utskottsdokument 2013/14:2C378E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-11-07 TID 09:4609:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:5. 2 Samordningsfunktionen i Statsrådsberedningen Utskottet behandlade granskningsärendet samordningsfunktionen

2013-11-07

utskottsdokument 2013/14:2C37E1

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-11-14 TID 09.3510.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:7. 2 Viss sekretessprövning inom Regeringskansliet Utskottet behandlade granskningsärendet viss sekretessprövning

2013-11-14

Justitieutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-24 TID 10.00-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 22 oktober 2013 justerades. 2 Budgeten förslag utan anslagspåverkan JuU1 Utskottet behandlade regeringens proposition 2013/14:1

2013-10-24

Justitieutskottets protokoll 2013/14:31

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:31 DATUM 2014-06-03 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:30. 2 Nämndemannauppdraget stärkt förtroende och högre krav JuU32 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:169

2014-06-03