Dokument & lagar (2 843 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:827 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 2 Dnr S2017/00907/FS S2017/00973/FS Socialdepartementet Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:827 och 2016/17:840 av Saila Quicklund M Straff för dopningsbrott respektive Dopningstester på gym Saila Quicklund har frågat mig om jag avser att verka för att regeringen ska lämna förslag om skärpta straff för dopningsbrott,

Svarsdatum: 2019-04-08 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:827 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:840 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 2 Dnr S2017/00907/FS S2017/00973/FS Socialdepartementet Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:827 och 2016/17:840 av Saila Quicklund M Straff för dopningsbrott respektive Dopningstester på gym Saila Quicklund har frågat mig om jag avser att verka för att regeringen ska lämna förslag om skärpta straff för dopningsbrott,

Svarsdatum: 2019-04-08 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:840 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:400 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

PAGE 2 Dnr N2016/07424/MRT Dnr N/2016/07429/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:399 av Sten Bergheden M Vinterutrustning i tunga fordon och svar på fråga 2016/17:400 av Sten Bergheden M Märkning av vinterdäck för tunga fordon. Sten Bergheden har frågat mig om jag är

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:400 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:399 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

PAGE 2 Dnr N2016/07424/MRT Dnr N/2016/07429/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:399 av Sten Bergheden M Vinterutrustning i tunga fordon och svar på fråga 2016/17:400 av Sten Bergheden M Märkning av vinterdäck för tunga fordon. Sten Bergheden har frågat mig om jag är

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:399 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:279 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

PAGE 1 Dnr N2016/06931/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:277 och 2016/17:279 av Sten Bergheden M Sanktionsavgifter för cabotageöverträdelser och Transportstyrelsens tolkning av regelverket för cabotagetransporter Sten Bergheden har frågat inrikesministern vilka

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:279 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:382 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

PAGE 2 Dnr A2016/02264/A Dnr A2016/02304/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:382 av Boriana Åberg M Utnyttjande av arbetssökande med anställningsstöd och fråga 2016/17:406 av Mats Persson L Anställningsstöd Boriana Åberg har frågat mig vilka

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:382 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:242 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Dnr Fi2016/03778/SE Fi2016/03844/SE Fi2016/03854/SE Fi2016/03857/SE Fi2016/03855/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:221 av Lars-Arne Staxäng M Bensinpriset, fråga 2016/17:242 av Saila Quicklund M Åtgärder för att stödja landsbygden vid ökade transportkostnader, fråga

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:242 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:277 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

PAGE 1 Dnr N2016/06931/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:277 och 2016/17:279 av Sten Bergheden M Sanktionsavgifter för cabotageöverträdelser och Transportstyrelsens tolkning av regelverket för cabotagetransporter Sten Bergheden har frågat inrikesministern vilka

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:277 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:478 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2016/08892/POL Ju2016/08893/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på de sammanslagna riksdagsfrågorna 2016/17:477 Kvalitet i asylprövningen och 2016:17:478 Prognos över antalet beviljadeuppehållstillstånd, båda av Johan Forssell M Johan Forssell har ställt två

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:478 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:250 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Dnr Fi2016/03778/SE Fi2016/03844/SE Fi2016/03854/SE Fi2016/03857/SE Fi2016/03855/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:221 av Lars-Arne Staxäng M Bensinpriset, fråga 2016/17:242 av Saila Quicklund M Åtgärder för att stödja landsbygden vid ökade transportkostnader, fråga

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:250 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:477 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2016/08892/POL Ju2016/08893/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på de sammanslagna riksdagsfrågorna 2016/17:477 Kvalitet i asylprövningen och 2016:17:478 Prognos över antalet beviljadeuppehållstillstånd, båda av Johan Forssell M Johan Forssell har ställt två

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:477 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:406 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

PAGE 2 Dnr A2016/02264/A Dnr A2016/02304/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:382 av Boriana Åberg M Utnyttjande av arbetssökande med anställningsstöd och fråga 2016/17:406 av Mats Persson L Anställningsstöd Boriana Åberg har frågat mig vilka

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Mats Persson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:406 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:249 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Dnr Fi2016/03778/SE Fi2016/03844/SE Fi2016/03854/SE Fi2016/03857/SE Fi2016/03855/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:221 av Lars-Arne Staxäng M Bensinpriset, fråga 2016/17:242 av Saila Quicklund M Åtgärder för att stödja landsbygden vid ökade transportkostnader, fråga

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:249 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:311 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

PAGE 2 Dnr N2016/07053/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:309 av Cecilia Widegren M Handläggningstider som riskerar svensk kycklingproduktion samt fråga 2016/17:311 av Cecilia Widegren M Handläggningstider som riskerar jobbutvecklingen på landsbygden Cecilia Widegren

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:311 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:309 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

PAGE 2 Dnr N2016/07053/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:309 av Cecilia Widegren M Handläggningstider som riskerar svensk kycklingproduktion samt fråga 2016/17:311 av Cecilia Widegren M Handläggningstider som riskerar jobbutvecklingen på landsbygden Cecilia Widegren

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:309 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:243 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Dnr Fi2016/03778/SE Fi2016/03844/SE Fi2016/03854/SE Fi2016/03857/SE Fi2016/03855/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:221 av Lars-Arne Staxäng M Bensinpriset, fråga 2016/17:242 av Saila Quicklund M Åtgärder för att stödja landsbygden vid ökade transportkostnader, fråga

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:243 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:221 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Dnr Fi2016/03778/SE Fi2016/03844/SE Fi2016/03854/SE Fi2016/03857/SE Fi2016/03855/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:221 av Lars-Arne Staxäng M Bensinpriset, fråga 2016/17:242 av Saila Quicklund M Åtgärder för att stödja landsbygden vid ökade transportkostnader, fråga

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:221 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:215 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

PAGE 2 Dnr A2016/02014/A Dnr A2016/02015/A Dnr A/2016/02016/A Dnr A2016/02018/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:211 Utvärdering av jobbsatsning, fråga 2016/17:215 Jobb genom 100-klubben, fråga 2016/17:212 Snabbspåren och fråga 2016/17:213

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:215 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:213 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

PAGE 2 Dnr A2016/02014/A Dnr A2016/02015/A Dnr A/2016/02016/A Dnr A2016/02018/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:211 Utvärdering av jobbsatsning, fråga 2016/17:215 Jobb genom 100-klubben, fråga 2016/17:212 Snabbspåren och fråga 2016/17:213

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:213 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:212 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

PAGE 2 Dnr A2016/02014/A Dnr A2016/02015/A Dnr A/2016/02016/A Dnr A2016/02018/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:211 Utvärdering av jobbsatsning, fråga 2016/17:215 Jobb genom 100-klubben, fråga 2016/17:212 Snabbspåren och fråga 2016/17:213

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:212 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)