Dokument & lagar (106 träffar)

Finansutskottets protokoll 2008/09:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-10-23 TID 09.00-10.00 10.10-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Bankföreningen Ordförande Jan Lidén och VD Ulla Lundqvist informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes. 3 Anmälningar.

2008-10-23

Finansutskottets protokoll 2008/09:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-21 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar. Kanslichefen föreslog att utskottet står värd för ett seminarium om offentlig upphandling den 3 december som arrangeras i samarbete

2008-10-21

Finansutskottets protokoll 2008/09:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-10-16 TID 09.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkomna skrivelser bilaga 2 1 Information från Riksgäldskontoret. Generaldirektör Bo Lundgren, styrelseordförande Ove Nilsson, chefsjurist Charlotte Rydin och upplåningschef Thomas Olofsson informerade finansutskottet

2008-10-16

Finansutskottets protokoll 2008/09:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-10-14 TID 11.45-14.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Finansdepartementet. Finansminister Anders Borg och kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell informerade finansutskottet och svarade på frågor. Information från SEB. Chefekonom Håkan Frisén

2008-10-14

Finansutskottets protokoll 2008/09:2

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM 2008-09-30 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöten samt om utvecklingen på finansmarknaderna. Anders Borg och Stefan Ingves informerade utrikesutskottet och finansutskottet och svarade på frågor. Vid protokollet

2008-09-30

Finansutskottets protokoll 2008/09:1

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM 2008-09-18 TID 09:00-10:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Finansinspektionen T.f. Generaldirektör Erik Saers och chefsekonom Thomas Flodén informerade och svarade på frågor om stabiliteten på finansmarknaderna. 2 Information från Riksbanken Vice riksbankschef

2008-09-18