Dokument & lagar (465 träffar)

Riksdagsskrivelse 1921:391

8 Riksdagens skrivelse Nr 391. Nr 391. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1921. Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontor et med reglemente för riksgäldskontor et. Till fullmäktige i riksgäldskontoret. Det av innevarande riksdag för riksgäldskontoret utfärdade

1921-06-21

Riksdagsskrivelse 1921:391 (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:390

Riksdagens skrivelse Nr 390. 7 Nr 390. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen med reglemente för riksgäldskontoret. Bankoutskottets memorial nr 79.Till Konungen. Det av innevarande riksdag för riksgäldskontoret utfärdade reglemente får

1921-06-21

Riksdagsskrivelse 1921:390 (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:380

Riksdagens skrivelse Nr 380. 1 Nr 380. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av dels Kungi. Ma/j ds proposition angående dyrtidstillägg åt lärare vid vissa statsunderstödda undervisningsanstalter, dels ock Kungl. Majds

1921-06-21

Riksdagsskrivelse 1921:380 (pdf, 1407 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:379

Riksdagens skrivelse Nr 379. 1 Nr 379. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående dyrtidstillägg åt befattningshavare vid vissa statsunderstödda anstalter för yrkesundervisning. Statsutskottets

1921-06-21

Riksdagsskrivelse 1921:379 (pdf, 232 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:375

Riksdagens skrivelse Nr 375. 1 Nr 375. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till kungörelse angående dyrtidstillägg åt fast anställt manskap vid armén och marinen m. fl. Statsutskottets

1921-06-21

Riksdagsskrivelse 1921:375 (pdf, 417 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:374

Riksdagens skrivelse Nr 374. 1 Nr 374. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition med förslag till kungörelse angående dyrtids tillägg åt diplomatiska och konsulära tjänstemän. Statsutskottets utlåtande

1921-06-21

Riksdagsskrivelse 1921:374 (pdf, 424 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:419

12 Riksdagens skrivelse Nr 419. Nr 419. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen angående beräkning av viss bevillning å tillägg sstaten för år 1921. Bevillningsutskottets betänkande nr 64.Till Konungen. I en den 6 juni 1921 avlåten proposition,

1921-06-21

Riksdagsskrivelse 1921:419 (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:418

Riksdagens skrivelse Nr 418. 1 Nr 418. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen, angående beräkning av bevillningarna för år 1922, m. m. Bevillningsutskottets betänkande nr 63.Till Konungen. Sedan Eders Kungl. Maj:t i årets statsverksproposition

1921-06-21

Riksdagsskrivelse 1921:418 (pdf, 615 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:417

Riksdagens skrivelse Nr 417. 5 Nr 417. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungi. Maj:ts proposition med förslag till lag om vissa ändringar i lagen den 11 oktober 1912 om skogsaccis och om virkestaxering. Bevillningsutskottets

1921-06-21

Riksdagsskrivelse 1921:417 (pdf, 139 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:372

Riksdagens skrivelse Nr 372. 1 Nr 372. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av tullverkets utgiftsstater för år 1922 m. m. Statsutskottets utlåtande nr 227.Till Konungen.

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:372 (pdf, 2331 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:422a

Riksdagens skrivelse Nr 422 A. 1 Nr 422 A. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen angående statsreglering en för år 1922. Statsutskottets memorial nr 242 A.Till Konungen. I. Statens inkomster. I den till riksdagen den 7 januari 1921 avlåtna

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:422a (pdf, 2294 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:392

Riksdagens skrivelse Nr 392. 1 Nr 392. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen med reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning. Till Konungen. Till Eders Kungl. Magt får riksdagen härjämte överlämna nu upprättat reglemente för

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:392 (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:382

Riksdagens skrivelse Nr 382. 1 Nr 382. Godkund av första kammaren den 20 juni 1921 Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner om anslag till understöd åt nykterhetsnämnderna m. m. Statsutskottets utlåtande nr 223 och memorial nr 240.Till Konungen. I två

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:382 (pdf, 621 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:381

Riksdagens skrivelse Nr 381. 29 Nr 381. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ersättning åt statens järnvägar för genom taxenedsättning förorsakad inkomstminskning. Statsutskottets utlåtande

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:381 (pdf, 139 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:378

Riksdagens skrivelse Nr 378. 5 Nr 378. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående dyrtidstillägg åt nordiska museets och livrustkammarens personal. Statsutskottets utlåtande nr 210.T il 1

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:378 (pdf, 185 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:377

Biksdagens skrivelse Nr 377. 3 Nr 377. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majds proposition angående dyrtidstillägg åt svenska sjömanspräster i vissai utländska hamn städer. Statsutskottets utlåtande nr 209.Till

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:377 (pdf, 169 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:376

Riksdagens skrivelse Nr 376. 1 Nr 376. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majds proposition angående dyrtidstillägg åt biskoparna i Härnösands stift E. F. Lönegren, i Luleå stift O. Bergqvist och i Växjö stift

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:376 (pdf, 190 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:394

Riksdagens skrivelse Nr 394. 3 Nr 394. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Ma.j:ts proposition med förslag till kungörelse med bestämmelser för ordinarie diplomatiska och konsulära tjänstemän i fråga om rätt

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:394 (pdf, 220 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:393

2 Riksdagens skrivelse Nr. 393. Nr 393. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksbanken med överlämnande av bankoreglementet m. in. Bankoutslcottets utlåtande nr 76.Till Fullmäktige i riksbanken. Det reglemente för riksbankenB

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:393 (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:412

Riksdagens skrivelse Nr 412. 1 Nr 412. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående lättnader i fråga om förtullning av för aktiebolaget svenska tobaksmonopolets räkning inkommande oarbetad

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:412 (pdf, 231 kB)