Dokument & lagar (57 träffar)

Socialutskottets protokoll 2006/07:9

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:9 DATUM 2007-01-16 TID 11.00-12.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information av företrädare för Socialdepartementet om samråd om gemenskapsåtgärder som rör hälso- och sjukvården. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Godkännande av föredragningslistan

2007-01-16

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information om aktuella handikappolitiska frågor. Deltagarlista bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från sammanträdet den 30

2006-12-05 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:8

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:8 DATUM 2006-12-05 TID 11.00-12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information av företrädare för Handikappombudsmannen, Handisam och Handikappförbundens samarbetsorgan. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Godkännande av föredragningslistan

2006-12-05

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information från Riksrevisionen. Deltagarlista och Framställning till riksdagen 2006/07:RRS7 bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll

2006-11-30 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:7

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:7 DATUM 2006-11-30 TID 09.30-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information från Riksrevisionen. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 3 Justering av protokoll

2006-11-30

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information om nationella psykiatrisamordningen. Deltagarlista bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från sammanträdet den 21

2006-11-28 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:6

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:6 DATUM 2006-11-28 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Nationella psykiatrisamordnaren informerar om sitt arbete. Deltagarlista bifogas som bilaga 2. 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 3 Justering

2006-11-28

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information från Socialdepartementet inför bl.a. EPSCO-rådet. Deltagarlista och preliminär dagordning bifogas. Jämför punkt 5. 2. Godkännande av föredragningslistan.

2006-11-21 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:5

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:5 DATUM 2006-11-21 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information från Socialdepartementet inför bl.a. EPSCO-rådet. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. Ordförande föreslår att ytterligare samråd med regeringen angående EU-frågor

2006-11-21

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 14 november. 3. Fortsatt behandling av skrivelse 2005/06:175 Redovisning av fördelning

2006-11-16 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:4

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:4 DATUM 2006-11-16 TID 09.30-09.55- 10.15-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 14 november justeras. 3 Redovisning av fördelning

2006-11-16

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 7 november. 3. Fortsatt preliminär behandling av skrivelse 2005/06:175 Redovisning

2006-11-14 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:2

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information från Socialstyrelsen kl. 11.00 ca 12.00. Deltagarlista bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från sammanträdet den

2006-11-07 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:2

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:2 DATUM 2006-11-07 TID 11.00-12.05, 12.08-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Företrädare för Socialstyrelsen informerar. Deltagare se bilaga 2 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 3 Justering av protokoll

2006-11-07

Socialutskottets protokoll 2006/07:3

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:3 DATUM 2006-10-14 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 7 november justeras. 3 Redovisning av fördelning av medel

2006-10-14

Utskottsmöte 2006/07:1

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:1 Datum och tid: 14:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE PÅ KALLELSE AV RIKSDAGENS TALMAN 1. Sammanträdet förklaras öppnat av ålderspresidenten 4.12.3 Riksdagsordningen, ROÅlderspresident är Mona

2006-10-10 14:00:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:1

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:1 DATUM 2006-10-10 TID 14.00-14.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val till utskott Talmannen har med stöd av tilläggsbestämmelsen 4.12.1 till riksdagsordningen RO låtit kalla utskottet till sammanträde denna dag kl. 14.00. Enligt besked från kammaren har vid

2006-10-10