Dokument & lagar (279 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:25

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM Torsdagen den 12 april 2007 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av Riksrevisorn Eva Lindström, revisionschefen Charlotta Gustafsson, revisionsdirektörerna Jan Vikström, Mats Johansson och Allan Read 1 Kanslimeddelanden Det bestämdes att

2007-04-12

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Uppvaktning av Sveriges Fiskevattenägareförbund 2. Justering av protokoll 2006/07:23 3. Justering av förslag till betänkande 2006/07:MJU13 Djurskydd

2007-04-10 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information från ledamoten i Europaparlamentet Jan Andersson, ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Efter u Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU-

2007-04-10 11:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2006/07:25

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-04-10 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Utskottet tog emot uppvaktning av företrädare för Sveriges Fiske-vattenägareförbund. 2 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 27 mars 2007

2007-04-10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:24

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM Tisdagen den 10 april 2007 TID 11.0012.05 med efterföljande arbetslunch NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av ledamoten i Europaparlamentet Jan Andersson, ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor 1 Kanslimeddelanden Ingenting förekom

2007-04-10

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:22 2. Behandling av motioner om biologisk mångfald föredragande AK/ 3. Övriga frågor 4. Miniseminarium i samarbete

2007-03-29 09:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2006/07:24

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-03-29 TID 09.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 22 mars 2007 godkändes. 2 Ärendebehandling Utskottet upptog till behandling motioner om biologisk mångfald. Ärendet

2007-03-29

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum och tid: 14:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Miljöministern lämnar information för samråd om KOM 06 231 Meddelande från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och

2007-03-27 14:00:00

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Katri Linna och verksjuristen Anna Theodora Gunnarsdóttir. Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information

2007-03-27 11:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2006/07:23

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-03-27 TID 14.00-14.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant Ordförande hälsade Fredrik Lundh s välkommen till sitt första sammanträde i miljö- och jordbruksutskottet. 2 Beslut om samråd Utskottet beslutade att begära samråd

2007-03-27

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:23

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM Tisdagen den 27 mars 2007 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Katri Linna och verksjuristen Anna Theodora Gunnarsdóttir. 1 Kanslimeddelanden Påmindes om kvällens studiebesök på TCO kl. 18.30. En

2007-03-27

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Val av ordförande 2. Justering av protokoll 2006/07:21 3. Fortsatt behandling av motioner om djurskydd föredragande PaMa/ 4. Justering av förslag

2007-03-22 10:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2006/07:22

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM 2007-03-22 TID 10.00-10.25 10.50-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny ersättare Vice ordföranden hälsade Maria Östberg Svanelind s välkommen som ersättare i utskottet under Anders Ygemans ledighet. 2 Val av ordförande Utskottet beslutade

2007-03-22

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av bet. 2006/07:AU9 Arbetsrätt EMD- 4. Justering av bet. 2006/07:AU10 Jämställdhet

2007-03-20 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:22

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM Tisdagen den 20 mars 2007 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1  Kanslimeddelanden Påmindes om anmälningar till studiebesöket på TCO. Informerades om: inbjudan från utbildningsutskottet till en öppen utfrågning om svenska för invandrare, torsdagen den 26 april

2007-03-20

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksministern lämnar information för samråd om KOM06 822 Förslag till rådets förordning om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna

2007-03-15 08:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2006/07:21

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM 2007-03-15 TID 08.00-09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant Ordförande hälsade Sven Yngve Persson m välkommen till sitt första sammanträde i miljö- och jordbruksutskottet. 2 Ordningsfråga På förslag av ordföranden beslutade

2007-03-15

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 EU-information från Regeringskansliet om svar på konsultation, grönbok om arbetsrätten statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, kanslir Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden

2007-03-13 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:21

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM Tisdagen den 13 mars 2007 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-information om svar på konsultation och grönbok om arbetsrätten lämnades av statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, kansliråden Anna Nitzelius, departementssekreterarna Gustaf Lindgren och John Pettersson

2007-03-13

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:40 Bilskrotningsfonden, m.m.samt följdmotion och motioner från allmänna motionstiden 2006 föredragande

2007-03-01 10:00:00