Dokument & lagar (279 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:24

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-04-15 TID 08.00-08.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför Jordbruks- och fiskeråd Ämnesrådet Eva Sjögren med medarbetare informerade inför Jordbruks- och fiskerådet den 19-20 april 2010. 2 Justering av protokoll Protokollet

2010-04-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:28

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM Torsdagen den 15 april 2010 TID 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades med anledning av Lärlingsutredningen av Irene Wennemo, särskild utredare och Sara Kullgren, huvudsekreterare. 2 Kanslimeddelanden Ingenting

2010-04-15

Utskottsmöte 2009/10:27

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av företrädare för Almega, med anledning av proposition 2009/10:146 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-information

2010-04-13 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:27

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM Tisdagen den 13 april 2010 TID Kl. 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades med anledning av proposition 2009/10:146 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen av Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega, Marie

2010-04-13

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:22 2. Behandling för ev. yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2009/10:75 Redogörelse för

2010-04-08 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:26

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:26 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av förhandlingschef Niklas Hjert åtföljd av Jonas Mellqvist, PTK 2. Information av riksrevisor Claes Norgren åtföljd av Mats Johansson och

2010-04-08 10:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:23

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-04-08 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 25 mars 2010 justerades. 2 Ärendebehandling för eventuellt yttrande Utskottet upptog till behandling, för eventuellt

2010-04-08

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:26

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM Torsdagen den 8 april 2010 TID 10.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av företrädare för PTK, ordföranden i PTK:s förhandlingschefsgrupp samt förhandlingschef i Unionen Niklas Hjelt, åtföljd av kanslichefen

2010-04-08

Utskottsmöte 2009/10:25

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:25 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av Helena Perlerot, ordförande ST inom Arbetsförmedlingen, Mats Hildingsson, andre vice ordförande ST inom Arbetsförmedlingen och Roger Syrén,

2010-03-25 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:22

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:22 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Statssekreterare Rolf Eriksson informerar inför Jordbruks- och fiskerådet den 29 mars 2010 2. Justering av protokoll 2009/10:21 3. Justering av

2010-03-25 08:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:22

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-03-25 TID 08.00-08.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 18 mars 2010 justerades. 2 Information inför Jordbruks- och fiskeråd Statssekreterare Rolf Eriksson med medarbetare,

2010-03-25

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:25

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM Torsdagen den 25 mars 2010 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades med anledning av proposition 2009/10:146 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen av Helena Perlerot, ordförande ST inom Arbetsförmedlingen,

2010-03-25

Utskottsmöte 2009/10:21

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:21 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:19 och 2009/10:20 2. Justering av förslag till betänkande 2009/10:MJU15 Vatten- och luftvård föredragande LS/ 3.

2010-03-18 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:24

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:24 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- 3. Justering av bet. 2009/10:AU10 ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering

2010-03-18 10:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:21

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-03-18 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollen från utskottets sammanträden den 9 och 11 mars 2010 justerades. 2 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling motioner

2010-03-18

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:24

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM Torsdagen den 18 mars 2010 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om resan till Gävleborgs län. I nuläget är det 10 ledamöter anmälda, men det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig. En uppdaterad arbetsplan,

2010-03-18

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- och LF- 3. Justering av yttr. 2009/10:AU4y Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt

2010-03-11 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:20

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:20 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Överläggning enligt RO 10:3 med statssekreterare Elisabet Falemo, Miljödepartementet, om KOM10 4 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,

2010-03-11 08:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:20

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-03-11 TID 08.00-09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enl. 10 kap. 3 RO om biologisk mångfald Utskottet överlade med statssekreterare Elisabet Falemo åtföljd av tjänstemännen David Mjureke, Lars Berg, Michael Löfroth,

2010-03-11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:23

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM Torsdagen den 11 mars 2010 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om en ändring i kammarens ärendeplan torsdagen den 11 mars. Debatten för betänkande AU6 En jämställd arbetsmarknad regeringens strategi för

2010-03-11