Dokument & lagar (279 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:19

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 9 48 Föredragningslista 1. Information från Riksrevisionen om 2009/10:RRS16 Riksrevisionens styrelses redogörelse om utsläppsrätter 2. Fortsatt behandling av 2009/10:RRS16

2010-03-09 11:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:19

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM 2010-03-09 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Representanter från Riksrevisionen lämnade information om 2009/10:RRS16 Riksrevisionens styrelses redogörelse om utsläppsrätter. Inbjudna att närvara

2010-03-09

Utskottsmöte 2009/10:18

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:18 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 10.00 Uppvaktning av föreningen Den goda jorden angående den pågående bebyggelsen av åkermark i Sverige 2. Kl. 10.30 Information om aktuella

2010-03-04 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:22

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:22 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- 3. Justering av bet. 2009/10:AU8 Diskriminering EMD- 4. Behandling av Framtidsstrategin EU

2010-03-04 10:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:18

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-03-04 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning av föreningen Den Goda Jorden Representanter för föreningen Den Goda Jorden informerade utskottet om den pågående bebyggelsen av åkermark i Sverige. 2 Information från

2010-03-04

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:22

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM Torsdagen den 4 mars 2010 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om utskottets arbetsplan och regeringens propositionsförteckning. Det finns en risk för att ärenden kommer senare än aviserat eftersom det

2010-03-04

Utskottsmöte 2009/10:17

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:16 2. Justering av förslag till betänkande 2009/10:MJU19 föredragande MH/ 3. Övriga frågor Bilagor Protokoll 2009/10:16 till punkt 1 Förslag till betänkande till punkt

2010-03-02 11:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:17

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-03-02 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 18 februari 2010 justerades. 2 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling motioner om

2010-03-02

Utskottsmöte 2009/10:21

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:21 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- 3. Justering av bet. 2009/10:AU5 Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga

2010-02-18 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Statssekreterare Rolf Eriksson informerar inför Jordbruks- och fiskerådet den 22 februari 2010 2. Justering av protokoll 2009/10:15 3. Justering

2010-02-18 08:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:16

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2010-02-18 TID 08.00-08.25 08.55-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför jordbruks- och fiskeråd Statssekreterare Rolf Eriksson med medarbetare, Jordbruks-departementet, informerade inför jordbruks- och fiskerådet den 22 februari

2010-02-18

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:21

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM Torsdagen den 18 februari 2010 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Ingenting förekom under denna punkt. 2 EU-information från kansliet Informerades om KOM2010 46 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet

2010-02-18

Utskottsmöte 2009/10:20

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- 3. Justering av bet. 2009/10:AU6 En jämställd arbetsmarknad regeringens strategi för jämställdhet

2010-02-16 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:20

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM Tisdagen den 16 februari 2010 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Meddelades att utskottets uppdaterade arbetsplan kommer att skickas till utskottet så snart kammarkansliet har fastställt vårens ärendeplan. Under

2010-02-16

Utskottsmöte 2009/10:19

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin informerar om EU-frågor 2. Information av överdirektör Mats Wadman m.fl. om arbetsmarknadsstatistik m.m.SCB kl.

2010-02-11 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:19

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM Torsdagen den 11 februari 2010 TID 10.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m.fl. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, åtföljd av statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, politiskt sakkunniga Anna

2010-02-11

Utskottsmöte 2009/10:18

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist, Arbetsförmedlingen 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-information från kansliet LD- 4. Avrapporteringar

2010-02-09 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:18

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM Tisdagen den 9 februari 2010 TID 11.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade den nya suppleanten i utskottet Gulan Avci välkommen. 1 Information Information lämnades av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist, åtföljd av

2010-02-09

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2009/10:13 och 2009/10:14 2. Justering av förslag till betänkande 2009/10:MJU14 Övergripande miljöfrågor föredragande LS/

2010-02-04 10:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:15

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2010-02-04 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollen från utskottets sammanträden den 26 och 28 januari 2010 justerades. 2 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling motioner

2010-02-04